Home Yaşam Hitap SGK giriş sistemi: Açığa alınan ve görevine son verilenler

Hitap SGK giriş sistemi: Açığa alınan ve görevine son verilenler

Hitap (Hizmet Takip Programı), SGK tarafından geliştirilen bir online veritabanı sistemidir. Bu sistemle tüm işçiler resmi bilgilerine rahatlıkla tık tıkla ulaşabilir. Her türlü hizmet bilgileri için sayfamızdaki bilgiler ve linklerden yararlanabilirsiniz. Sigortalı sayılanların tüm hizmet bilgilerinin ve bu bilgilerde oluşacak değişikliklerin güncel olarak Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanan web tabanlı programa internet üzerinden aktarılma işlemidir. Hitap – İPC – idari para cezası sorgulama Programı.

Hizmet Takip Programına hangi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılması gerekmektedir?

Hizmet takip programına daha önce kamu idarelerine 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalıların işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin e-sigorta yoluyla düzenlenmesi için gönderilmiş olan “3 nolu kullanıcı adı ve şifresi” kullanılarak giriş yapılacaktır.

hitap-sgk-giriş
Hitap SGK giriş sistemi

 

Hizmet Takip Programına kurumumuzda görev yapan personelden hangilerinin bilgileri girilecektir?

Hizmet takip programına; haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam edilen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalıların bilgileri girilecektir.

Hitap’a kimin bilgileri aktarılacak?

Hizmet takip programına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında kadrolu memur olarak görev yapan personelin bilgileri sisteme aktarılacaktır.

hitap-giris-sgk
Hitap

Sözü edilen 4 üncü maddenin (B), (C) ve (D) fıkraları kapsamında görev yapan personelin bilgileri programa aktarılmayacaktır.

Hizmet takip programına bilgileri ne şekilde gönderilecektir?

Programa gönderilecek bilgiler, web sitesi üzerinden kişi bazında, toplu veri veya web servisi olmak üzere üç şekilde gönderilecektir. Bilgilerin gönderilme şekline kurumlar karar verecektir.

Hitap programına giriş yapılacak menülerde öncelik var mı?

hitap-giris-sgk-hizmet
Hitap SGK

Hitap programına girilecek veriler iki aşamada yapılacak olup her aşamanın belirlenmiş olan süreleri Tebliğ’de yer almaktadır.

Hitap İPC: İdari para cezası sorgulama:

Programa veri girişi yapılırken özlük menüsünden başlanmak üzere,

a) Özlük ve nüfus,
b) Hizmet belgesi,
c) Öğrenim durumu,
ç) Lisansüstü öğrenim/kurs,

bilgileri birinci aşamada

d) Tashih ve kaza-i rüşt kararı (ergin kılınma),
e) Diğer kanunlara/statülere tabi hizmet,
f) Askerlik,
g) Tazminat,
ğ) Unvan,
h) Açık süre,
ı) Borçlanılan hizmet,
i) İtibari hizmet süresi,

bilgileri ikinci aşamada girilecektir.

hitap-girisi-sgk-sistemi
Hitap SGK hizmet

Borçlanma menüsünde askerlik borçlanması girilecek mi?

Borçlanma menüsünde kurumların girmesi istenen hususlar personel mevzuatına göre aylıksız izin alıp bu süresinden kısmi veya tamamını borçlananlar ile 5434 sayılı Kanunun geçici 209 uncu maddesine göre borçlanmış olanların bilgileri girilecek olup, bunların dışında kalan askerlik borçlanması, yedek subay okul borçlanması, fahri imam hatiplik borçlanması yurtdışı borçlanma gibi nevi olan borçlanmaları Kurumumuzca sisteme atılacaktır.

hitap-sgk-askerlik
Hitap SGK giriş sistemi askerlik

Hizmet takip programına girilecek bilgi formatlarına nasıl ulaşabiliriz?

Hizmet takip programına girilecek bilgilere ait kayıt desenleri https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/ adresinde bulunmaktadır.

NO COMMENTS

Yorumunuzu yazın