Boğa Burcu Kadını ve Erkeği Özellikleri 2021 Burç Uyumu

BoGa-Burcu-kadini-ve-Erkegii-ozellikleri-Astroloji-2020-Burc-Uyumu-boga-erkegi-gunluk-burc-yorumlari-haberpop
BoGa-Burcu-kadini-ve-Erkegii-ozellikleri-Astroloji-2020-Burc-Uyumu-boga-erkegi-gunluk-burc-yorumlari-haberpop

Boğa burcu kadını ve boğa erkeği hakkında tüm özellikleri ve bilinmeyenlerini aşağıda tek tek sıraladık. Boğa burcunun temek özellikleri (doğum tarihleri ve sembolleri, hobileri, aşk evlilik uyumu) gibi bilgiler de var. Bunun yanında boğa erkeği ve boğa kadını burç uyumu. En önemli 10 özelliği ve 2020 yılında boğaları bekleyen aşk, sağlık, iş, kariyer ve evlilik gelişmeleri.

Boğa Burcu-Burç Tarihleri: 21 Nisan-20/21 Mayıs
Boğa Burcu Diğer İsimleri: Taurus (Batı), înek, Öküz, Sevr (Arap)
Şifre Sözleri: “Benim… (makamım, malım)” “(Ben sana, ona …) sahibim !” “(Sahip olmak için) beklerim.”
Asıl Gezegeni: VENÜS (ZÜHRE)
Venüs’ten Aldığı Özellikler: Güzellik ve Lüks Tutkusu, Aşklar ve Zevkler, Cazibe, Gözalıcı Görüntü, Oburluk, Mal ve Paraya Aşırı Meyil, Sa­nat Tutkusu
İkincil Gezegeni: (A) 01-10 Mayıs doğumlular için MERKÜR (İkiz­lerin asıl gezegeni),
(B) 11-20 Mayıs doğumlular için SATÜRN (Oğlağın asıl gezegeni)
Boğa Burcunun Sembolü: Boğa ((inek, öküz) veya Başı ve Boynuzları: Üretkenlik,
Toprakla Yakın İlişki, Verimlilik, Doğurganlık, Bereket, Dış Dünyaya Kapalı­lık, Sağlamlık, Dayanıklılık, Bazen Ateşlilik ve Saldırganlık Bazen de Nezaket
(bir dairenin tepesinde yarım daire): Besleyici inek veya hayat veren doğa.
Boğa Uğurlu Sayısı/Sayıları: 6 (ve 4,16,33,66)
Boğa Uğurlu Günü: Cuma
Boğa Uyumlu/Sevdiği Kokuları: Itır, Müge, Karanfil, Melisa, Fulya
Bitki veya Çiçekleri: Menekşe, Gelincik, Pembe Karanfil, Pembe Ve Kırmızı Gül, Pembe Krizantem, Pancar, Muz, Öksürükotu, Hasekiküpesi, Papatya, Kara Hindiba, Sukabağı, Mersin, Hazeran, Zambak, Yosun, Ispanak, Mavi Kamaş Çiçeği
Madeni: BAKIR (Yumuşak ve Sert Arasında Gidiş Geliş, Kolay İş- lenebilme, İletişim, Çabuk Yıpranma, Korozyona Uğradığında Zehirli Etki)
Boğa Burcunun Taşı: Zümrüt, Mavi Safir, Mavi ve Yeşil Akik, Azurit, Mala­kit, Krizokol, Turkuvaz, İnci, Gül Kuvars, Anyolit, Aventurin, İyolit, Jips, Kalsedon, Kalsit, Kehribar, Kiyanit, Krizopraz, Kunzit, Lapis Lazuli, Mer­can, Prehnit, Rodonit, Rutilli Kuvars, Sedef, Selenit, Selestit, Sodalit, Yakut, Yeşim, Zirkon
Boğa Burcunun Renkleri: Yeşil, Mavi, Krem, Açık Pembe, Leylak

Boğa Burcu Kadını ve Erkeği Aşk, Evlilik, Arkadaşlık, Uyum ve İlişki Yorumu 2020

Venüs etkisindeki Boğalar için cinsellik ve aşk çok önemlidir. An­cak bu aşk mülkiyet duygusunun egemen olduğu bir sahiplenmeye yö­nelir. Bunun yanında ev hayatında düzen ve disiplin ister. Aksi halde aksileşirler.
Boğa erkeği, kadınları vücudu ve duygularıyla sever. Kadının da kendisini şımartmasını ister. Evlendikten sonra sadık ve şefkatli bir koca ve iyi bir aşık olur. Ve sadık bir sevgili arar. Aşırı derecede kıs­kançtır. Evini ve kendisini evinde bekleyen karısını çok sever. Ancak karısı eve iyi para getiriyorsa ve sosyal saygınlığı varsa, çalışmasına da bir şey demez.
Boğa kadınları, evlenirken seçicidir. Gençlik yıllarından sonra, aş­kını tehlikeye sokabilecek her şeyden vazgeçer. Sadece, kendisine güvenli bir gelecek vadeden bir erkeğe bağlanır. Onun için birlikteliğin te­meli, kendisini çıldırasıya seven bir erkek, rahat bir ev, sosyal saygın­lık ve sağlam bir banka hesabıdır. Aşırı derecede kıskanç ve kuşkucu­dur. Aldatılmayı ve sadakatsizliği asla kaldıramaz; şüphelendiğinde bile saldırganlaşır.

Boğa Burcunun Tanıtıcı Özellikleri Nelerdir?

 • Uzun ve kalın bir boyun; büyük ve geniş bir ağız.
 • En büyük zevkleri emektir. Lokmanın birini çiğnerken diğerini hazırlamalarıyla, çevreleriy­le ilgilerini kesecek şekilde büyük bir zevkle yemek yemeleriyle tanınırlar.
 • Kadınlarında sert ve erkeksi, erkeklerinde kadınsı bir tavır bulunur.
 • Mavi ya da çakır göz Boğa burcunun simgesidir. Mavi veya çakır gözlü insanların ya burçları, ya da yükseleni Boğadır.
 • Erkekleri beyaza çalan pembe tenlidir. Geniş alınları ve dolgun çeh­releri vardır. Genellikle kaşları çatıktır. Geniş omuzlara ve ince sayılar ilecek bir bele sahiptirler. Genellikle orta boylu ve küçük ayaklıdırlar.
 • Kadınları kalın dudaklı, büyük burunlu ve genellikle kısa boyludur. İstisnayi olarak bazısı uzun boylu ve uzun boyunludur.
 • Pembeye çalar beyaz tenli, ince ve uzun saçlı, muntazam ve beyaz dişli ve yuvarlak çehrelidirler.
 • Toplum içinde şuh kahkahalarıyla tanınabilirler.

Boğa Burcunun Sağlık Yorumu 2020

Boğalar enerji doludur. İri bir vücut yapısına, şaşılası bir bünyeye, di­renç gücüne ve sabra sahiptirler. Hastalıklara önem vermez; doktorsuz da iyileşirler. Kolay hastalanmaz ama hastalanınca çok zor iyileşirler. En bü­yük problemleri kolayca kilo almalarıdır. Zira yeme arzularını denetleye- mezler. Zayıflayabilmeleri ise çok zordur.
Soğuk algınlığına karşı da dayanıksızdırlar. Özellikle kulaklarını ve bo­ğaz bölgelerini soğuktan korumaları gerekir. Kulak iltihaplanması ve ses kısılması çokça görülen rahatsızlıklarmdandır.
Ayrıca vücuttaki hormon dengesinin kontrol altında tutulması ge­rekmektedir. Zira dengenin bozulması, boğa kadınlarında rahim hasta­lıklarının ortaya çıkmasına, özellikle de kistleşmeye neden olur. Kadınla­rının yüzlerinde sakal ve bıyık benzeri kılların çıkması, erkeklerinin ka­dınsı tavırlar sergilemeye başlaması, bu dengenin bozulduğunu gösterir.

Boğa Burcu Kadını ve Erkeği İçin 10 Özellik

 1. GÜZELLİK VE SANAT TUTKUSU (Güzeli güzel olmayandan, sa­natı sanat olmayandan ayırabilme yeteneği; zevklilik, doğa sevgisi, mu­siki zevki)
 2. TERTİP, DÜZEN, DİSİPLİN, SİSTEMATİKLİK (Hayatının her aşa­masını planlama, evde disiplin, yeme içme uyuma saatlerinde düzen, işe gelip gitme saatlerine dikkat)
 3. MADDECİLİK (Mal ve paraya düşkünlük, biriktirme hırsı, sahiplen­me, cimrilik, karşılığını fazlasıyla almayacağı bir iş için kılını kıpırdatma­ma, sanatı ve güzellikleri paraya çevirme yeteneği, başkalarının duyguları­nı dikkate almama)
 4. SABIRLI, SAKİN ve İHTİYATLI OLMA (Acele ve telaşlı davranma­ma, sükûnetini koruma, çabuk sinirlenmeme, riske girmeme, katlanabil­me, damarına basılırsa saldırganlık)
 5. SAHİPLENMEYE DAYALI KISKANÇLIK (Eşi, çocukları ve arkadaş­ları dâhil eline geçirdiği her şeyi sahiplenme, onları koruma altına alma, çevresinde başkasına ilgi gösterilmesine dayanamama, aşırı kıskançlık, sa­hip olduklarıyla övünme ve bu suretle başkalarını kıskandırma arzusu)
 6. İNATÇILIK, AZİMLİLİK (Doğru bildiği yoldan dönmeme, ağır ve emin adımlarla başarıya ulaşmak için çalışma, hedefe ulaşabileceği inan­cını kaybetmeme)
 7. GÜVENİLİRLİK, SADAKAT, VEFA (Sıkı dostluk, acımasız düşman­lık, evine bağlılık, dürüstlük)
 8. MUHAFAZAKÂRLIK (Nostalji; örf, adet, gelenek ve kurallara aşırı bağlılık; sabit fikirlilik, inandığı doğruları inatla savunma, yeniliklere ve başkalarının düşüncesine kapalı olma)
 9. GÜÇLÜLÜK, DAYANIKLILIK (Güçlüklerden yılmama, kolay hasta­lanmama, hedefe ulaşmak için yorulmadan çalışabilme, alkole karşı daya­nıksız bünye)
 10. ZEVKE DÜŞKÜNLÜK (Oburluk derecesinde yeme içme meyli, gez­meye ve eğlenceye düşkünlük, cinsel arzular, beğenilme ve sevilme tutkusu)

Genel Özelliklerine Devam…

Boğa Temsil Eden Hayvanlar: Boğa ve Öküz:Dış Dünyaya Kapalılık, Sağlamlık, Dayanıklılık
İnek: Üretkenlik, Toprakla Yakın İlişki, Verimlilik, Bereket
Kunduz: Yuvada Güvenlik, Akarsu ve Doğadan Hoşlanma, Sabır­la Çalışma, Keskin Dişler, Çocuklarına “Düşkünlük, Çocukları Babadan Uzaklaştırma
Kaplumbağa: Yavaşlık, Korunma, Emin Adımlarla İlerleme, Dış Çevreden Soyutlanma
Katır: Kuvvet, Çalışkanlık, İnatçılık, Erkeklerde Kadınsılık, Kadın­larda Erkeksilik
Temel özellikleri: TOPRAK (İhtiyatlılık, Dayanıklılık, Dünyaya Bağlılık, Mülkiyetçilik, Nostalji, Verimlilik, Dişilik, Doğum ve Ölüm, Mal ve Para Meyli, Sabır, Disiplin, İçedönüklük)
Mevsimsel grup özellikleri: FİX, SABİT (Sağlamlık, Dayanıklı­lık, Konsantrasyon Yeteneği, Şiddetli Dürtüler, Olayların Üzerine Gidebil­me, İnatçılık, Ağır ve Sürekli Çalışma Ritmi)
Diğer grup özellikleri: NEGATİF (Edilgen, Dişi, Pasif, İçedönük, Olduğu Yerde Kalmayı Tercih Etme, Alıcılık, Duyumsama ve Hissetme Gücü)
Boğa Burcuna Uygun Meslekleri: Tarım, Emlakçilik, Mimari, Maliye, Restoran ve Otel İşletmeciliği, Kuyumculuk, Kozmetik, El Sanatları, Sanat Eserle­ri Ticareti, Bankerlik, Sanat Eleştirmenliği, Ressamlık, Musiki, İç Mimari- Dekorasyon, Parkçılık, Belediyecilik
Boğa Burcu Hobileri: Balık Tutmak, Müzik, Resim, Heykel

Temsil ettiği Organlar: KULAK (İşittiğini Algılama, Müzika­lde), GIRTLAK (Müzikalite, Kadınlarda Ses Güzelliği), BOYUN (Özel­likle Kadınlarda Uzun Boyun), BOĞAZ (Yeme İçme Yönünden Zevkli­lik, Oburluk), ENSE, OMUZLAR, AĞIZ, YEMEK BORUSU, BEZELER (Burç), HORMONAL SİSTEM, BÖBREKLER, TOPLARDAMAR, DERİ, MESANE, CİNSEL ORGANLAR, PANKREAS, YUMURTALIKLAR (Cin­sel Zevke Düşkünlük, Cinsel Organlarda Hastalık Riski) (Venüs)
Beden Yapısı: Soğuk ve Kuru
Mitolojik Bağlantıları: Venüs/Afrodit, Minotaurus, Ülker (Yedi Kızkardeşler)
En Önemli Rolleri: İşinin Erbabı, Pragmatik İnsan, Kıskanç Yürek­li Ve Tekelci İnsan, Çoban, Gözalıcı Güzel, Şuh Kahkahalı Kadın, Esin Perisi, Baştan Çıkarıcı, Gözde, Gelenekçi, Dünyevi İnsan, Ehlikeyif
Yeteneksi olduğu roller: Karşılıksız İş Yapma
Boğa Karşıt Burcu-Uyumsuz Burcu: Akrep
Mevsimler İçindeki Yeri: İlkbahar, bitkilerin toprağa kök saldı­ğı günler, kurbağaların ortaya çıkışı
Yönü: Doğu
Kendisine zarar verenler: MARS (Koç ve Akrep), PLÜTON (Akrep)
Hangi mekanları/yerleri sever: Finans Dünyası, Hazine Odası, Antika Galerisi, Sanat Eserleri Galerisi, Restoran, Gazino
Hangi hediyelerden hoşlanır/beğenir: Kadınları için güzellik ve cilt bakım seti, çiçek­ler, bol para, zümrüt veya inci taşlı takılar, güzel bir çanta, pahalı giysiler… Erkekleri için çikolata, hediye çeki, lüks bir lokantada yemek, balık oltası, bahçe bakım aletleri.

Tüm burçların aşk, evlilik ve arkadaşlık uyumu için lütfen buraya tıklayın.

Burçların uyum videosunu izlemek için lütfen buraya tıklayın.

Astroloji ve Burçlar hakkında tüm bilgiler için lütfen buraya tıklayın.