Burç Uyumu: Aşkta, Evlilikte ve Arkadaşlıkta 2023-2024 Astrolojisi

https://haberpop.com/wp-content/uploads/Burc-Uyumu-Ask-ve-Evlilik-icin-Yukselen-Burclar-Uyumu-Hesaplama-buclarin-ask-uyumu-evlilik-cinsellik-uyumu-arkadaslik
burç uyumu

Her insan inansa da inanamasa da bir burca ait. Biz de 2023 yılında kadını ve erkeği olarak hangi burucun hangi burçla uyumlu olup olmadığını aşağıda anlattık. Üstelik Burçlar arasındaki uyumluluğu aşk, evlilik, arkadaşlık, ticaret ve birlikte iş yapma konularını detaylıca açıkladık. Aşağıdaki incelemede tüm burçların diğer burçlarla olan uyum ve uyumsuzluğunu öğreneceksiniz. Burç uyumu aşk ve evlilikte yükselen burç hesaplama yaptığımız analiz aşağıda.

Koç ile Koç Burcunun Uyumu: Aşk, Evlilik ve Ticaret

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı:

Burçdaşların birlikteliği. Arkadaş olarak uyumlu. Evlilikte ilk yıllar zevkli olabilir. Ancak aradan za­man geçtikçe bıkkınlık verici, sinirlendirici hal alacaktır. Zira mıknatıs­ların aynı adlı kutupları birbirini iter. Koçların birlikteliğinde hakaretler, kavgalar, terk edip geri dönmeler eksik olmayacaktır. Zaten konuşmaları da kavga eder gibidir.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Aynı burcun insanı oldukları için aralarında uyum problemi bulunduğu yukarıda açıklanmıştır. Ayrıca koç insanının karakteri, diğer burç insanlarıyla bile ortaklık yürütmeye elverişli değil­ken, diğer bir Koçla ortaklık yürütmeleri nasıl mümkün olsun. Onlar ba­ğımsız olmak, kafalarına eseni yapmak yaratılışındadır. Kimsenin emri­ne giremeyecekleri gibi, başkasının aklına da ihtiyaçları yoktur. İki agresif, rekabetçi ve başına buyruk insan… En iyisi tek başlarına sahip olacak­ları işlere girsinler. Havada uçuşup duran ve bir türlü uygulamaya geçme fırsatı bulamayan projeler, iyi bir mali müşavire sahip değillerse kısa sü­rede iflasa sürüklenen ortaklık firması.

Koç ile Boğa Burcu Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı:

Gezegenleri ve yıldız takımadaları komşu iki burç insanı. Koç, cazibe, savaş ve seks sembolü iken; boğa, güzellik ve cinsellik simgesi. Koçu Boğanın güzelliği, Boğayı ise Koçun cazibesi çekebilir. Her ikisi de lükse ve pahalı yaşamaya düş­kündür. Ancak Koçun harem kurma sevdası, kıskanç Boğa için savaş se­bebidir. Boğadaki sahiplenme tavrı da bağımsızlık yanlısı Koç için. Ko­çun savurganlığı zengin malvarlığı ile birleşebilirse, bu birlikteliğin yürü­mesi için Boğa sabır ve inatla yoluna devam edecektir.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Fikir zengini Koçla, uygulamacı Boğanın başarı­lı bir ikili oluşturacağı, Koçun projeleri hazırlayıp Boğanın mali işleri ve uygulamayı başarıyla yürüteceği düşünülürse de ikisi arasında çatışma kaçınılmazdır. Koç, emir ve akıl almayı sevmez; bağımsız ve başına buy­ruk hareket etmekte diretecek, sürekli fikir değiştirecek, şirket hesabı­nı dilediği gibi harcamak isteyecek, bir dolu risk alacaktır. Bunlar Boğa­nın kabul edebileceği şeyler değildir. Boğanın yavaş hareket etmesi, mal canlı olması, bildiğinden şaşmaması da Koçun kaba ve savaşçı karakteri­ni alevlendirecektir.

Koç ile İkizler Burcu Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı:

Ateşli hava veya havalı ateş. Fikir zengini, hızlı, maceradan ve karşı cinsten hoşlanan, değişimi ve yeniliği seven, özgürlüğüne tutkun iki insan. İkizler aradığı cazibeyi Koç­ta, Koç da aradığı serbestliği ve zevkliliği İkizlerde bulabilir. Onları birbi­rinden uzaklaştırabilecek şeyler Koçun bencilliği, kibirli davranışları, agresif tavırları ve baskılarıdır. İkizler, üzerinde baskı kurulursa istenenin tersi­ni yapar, bu da Koçun başını alevlerin sarmasına sebep olabilir. Yine de ar­kadaşlıkta olsun, evlilikte olsun uyumu yakalayabilirler.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Koçun bağımsız çalışma dürtüsünün ve emir al­mama özelliğinin olduğunu belirtelim. Ast üst ilişkisi içinde çalışmaları mümkün değildir, zira Koç bir başkasının yönetiminde çalışmaya razı ol­mayacak, İkizler de Koçun kendisine danışmadan kararlar almasına ve uy­gulamasına sinirlenecektir. İkisi de edebiyat ve sanattan anlar, ikisi de hız­lı ve fikir zenginidir. Bu yüzden birlikte danışmanlık şirketi kurabilir, yayı­nevi çalıştırabilirler. Koç, İkizlere nazik davranabilir ve fikirlerini dikkate alırsa başarılı bir işbirliği gerçekleştirebilirler. Ancak her ikisi de para ka­zanma konusunda ne kadar başarılı iseler, tutumlu davranma konusunda aynı derecede başarısızdırlar. Bu nedenle tam yetkili iyi bir mali müşavir edinmeleri gerekir.

Koç ile Yengeç Burcu Yorumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı:

Ateş ve sudan oluşan zıt kutuplar. Sahiplenmeyi seven Yengeç ve bağımsızlığından ödün verme­si mümkün olmayan Koç. Aşırı agresif Koç ve aşırı duygusal Yengeç. Or­tak tarafları da yok. Bu iki insanın birlikte olması sonucunda ya Yengeç bu­harlaşıp görünmez olacak, ya da Koçun ateşi sönüp kül haline dönüşecek­tir. Kavga ve ayrılık kaçınılmaz gibi görünmektedir.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Proje üretmede deha Koç ile hesap uzmanı Yenge­cin işbirliği ile kazançlı bir ortaklık gerçekleşebilir. Ancak bu o kadar da ko­lay değildir. Zira Yengeç güvenliği yeğlerken, Koç her gün yeni ve riskli fikir­lerle Yengecin sinirlerini bozacaktır. Yengecin tutumluluğu ile Koçun hesa­bını bilmemesi de çatışma nedeni olacaktır. Aralarında ortak bir yan da bu­lunmamaktadır. En iyisi birlikte çalışmamaları, Yengecin Koç tarafından yö­netilen bir iş yerinde mali müşavir olarak çalışmasıdır. Zaten Koçun yaratılış özelliği, emir altında veya ekip içinde çalışmaya elverişli değildir.

Koç ile Aslan Burcu Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı:

İkisi de ateş burcu insanı. Birbirlerini kolaylıkla anlayacaklar ve uyum sağlayacaklardır. Birlikte macera­lara atılabilir, birbirlerinin ateşinde ısınabilirler. İlk zamanlarda kavga etseler de, bu kavgalardan samimi bir dostluk doğacaktır. Bu birliktelikte Koçun ben­cilliği ile Aslanın aşırı duyarlılığı bir miktar sorun çıkarabilir ama bu bile ara­larını bozamaz. Ancak her ikisinin de bol gelirinin olması gerekir, zira hesap­sız para harcamaya, markalı giyinmeye, lüks içinde yaşamaya bayılırlar.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Aslan gururunu kibre dönüştürmedikçe ve Koç saygısız davranıp Aslanın gururunu incitmedikçe verimli bir işbirliği olu­şacaktır. Zaten “Deli deliyi görünce değneğini saklar” misalinde olduğu gibi agresif tavırlarını zorunlu olarak kontrol altına alacaklardır. Her ha­lükarda tam yetkili mali müşavir edinmeleri gerekir. Zira ikisi de hesapsız harcamada yarışır.

Koç Burcu ile Başak Burcu Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı:

Ya toprak yanıp ot bit­mez hale gelir, ya da ateş sönmeye mahkum olur. Her iki halde de birliktelik kısa sürecek demektir. Her ikisi de kendisini akıl bakımından üstün bulacak, Başağın eleştirileri Koçun agresif yönünü ortaya çıkarırken, Ko­çun sorumsuz davranışları da Başağı çileden çıkaracaktır. Koç yenilikçi, değişimci ve riski seven bir kişiliğe sahipken, Başak tam karşıtı bir tutum sergileyecektir. En önemli problem, Koçun gezip tozma, eğlenme, mace­ralara atılma, bol para harcama isteğine karşı, Başağın yalnızca çalışmak ve geleceğini güven altına almak arzusu taşımasıdır. Bu ikisinin paylaşa­bileceği ortak hobiler de bulunmamaktadır.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Tümüyle farklı iki kişiliğin bir araya gelmesi, gel­seler bile bir arada kalması mümkün değildir. Koçun kibirli ve hükmedici tavrı, gösterişe düşkünlüğü, danışma ihtiyacı duymadan bildiği gibi hare­ket etmesi, bol keseden harcamaları Başağı sinirlendirip alaycı eleştirile­re başlamasına neden olacak; Koçun, eleştirilerden gururu incinip saldı­rıya geçecek fakat Başağın da kolay lokma olmadığını anlayacaktır.

Koç ile Terazi Burcu Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı:

Karşıt burç insanla rı. Mıknatısın karşıt kutupları etkisi. Karşı konulmaz çekim veya yıldırım aşkı. Birliktelik değil birleşme ve ayrılamama. Çatışarak anlaşma. Bitmek bilmeyen münakaşa, kavga, iğneleyici eleştiri… Ancak, ateş Koç’la hava Te­razi yine de uyumu yakalayabilirler. Hava ateşi alevlendirecek, ateş de ha­vayı ısıtacaktır. Ancak alevlendirmekte ve ısıtmakta aşırıya kaçarlarsa savaş kaçınılmaz olacaktır. Yine de birlikte maceralara atılabilir, bol para harca­yarak eğlenebilirler. Güzellik, sanat, gezme, eğlenme ortak hobileridir.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Koç agresif tavırlarını denetler ve Teraziyi motive eder, iyi bir mali müşavir edinirler ve kimin lider olacağı konusunda anla­şabilirlerse, bu iyi bir işbirliği ve başarılı bir ticari ortaklık olabilir. Ancak karşıt burç insanı oldukları unutulmamalıdır. Kişiliklerinin ortak yönü ka­dar aykırı yönü de vardır. İkisi de lider burcudur. İkisi de kazandığından fazlasını harcamaya meyillidir. İkisi de sanat, edebiyat ve güzellikten hoşlanırlar. Ancak bu ikilinin uyumunda o kadar çok “ise” vardır ki, bir araya gelmemeleri daha hayırlı olacaktır.

Koç ile Akrep Burcu Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı:

Bu ikisini ancak geçici seks ilişkileri bir araya getirebilir. Mars gezegeninin ortak etkisi onları bir arada tutmaya yetmez ve ancak bir savaşa neden olabilir. Ateş ve suyun, hatta ateş ve buzun bir araya gelmesi, ya ateşin sönmesine, ya da suyun bu­harlaşmasına, yani kişiliklerin yok olmasına, ya da kısa süre içinde birbir­lerinden uzaklaşmalarına sebep olacaktır.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Bu ikisi ancak savaşta bir araya gelebilirler. O da karşı saflarda olmak şartıyla.

Koç ile Yay Burcu Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı:

İçlerinde aynı ateşi taşı yan Koç ve Yay, birlikte alevlenebilir, birlikte sönebilirler. İkisi de özgürlük­çü olduğu için, yaşanılan maceralar da aralarını açmayacaktır. Agresiflik- lerini birbirlerine karşı ister istemez kontrol altına alacaklar, Yayın patavat­sızlığı da Koçu çok fazla sinirlendirmeyecektir. Felsefe ve sanat konuların­da bol bol tartışabilirler. En önemli konu Yayın gezme hürriyetinin elinden alınmamasıdır.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Yayın özgürlüğü elinden alınmaz ve Koçun parasal istekleri karşılanabilir, her ikisi de saldırgan tavırlarını kontrol altında tu­tabilirse verimli ve uyumlu bir ortaklık, güzel bir birliktelik oluşabilir. Bü­tün bu konularda bile birbirlerine katlanabilirler. Ancak ateş burcundan oldukları için aşırı risklere gireceklerinden ve mali konularda kafa yorma­dıklarından ortaklık iflasa da sürüklenebilir. Bu nedenle parasal konuları tam yetkili bir toprak burcu insanına veya Yengece devretmelidirler.

Koç ile Oğlak Burcu Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı:

Oğlağın otoriter ve disiplinli tavrıyla, Koçun özgürlük tutkusu ve başına buyruk hareket etmesi ilk çatışma noktası olacaktır. İkisi de sert mizaçlı olduğundan kavga kaçınılmazdır. Uğraşacağı ortak hobileri, konuşabilecekleri or­tak konuları bulunmadığından, birbirlerinden ekonomik beklenti dı­şında bu birliktelik ya hiç kurulmayacak, ya da huzurlu bir biçimde de­vam etmeyecektir.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Oğlak Koçun projelerini ve fikirlerini dikkate alır, Koç da Oğlağın otoriter ve disiplinli tavrına alışabilirse, iki hırsın birleşmesinden maddi kazancı çok fazla olan bir ortaklık doğabilir. An­cak görevler paylaşılmalıdır. Koç proje üretmeli, projelerin hayata ge­çirilmesi ve uygulanması Oğlağa bırakılmalıdır. Şirketin yönetiminde problem çıkabilir. Zira her ikisi de otoritenin kendisinde olmasını iste­yecektir.

Koç ile Kova Burcu Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı:

Ateş Koçla hava Kova Buluşabilecekleri ortak noktalar epeyce fazla: Yeni fikirler, özgür hayat, paraya aşırı önem vermeme ama parasız da yapamama, birbirini hare­kete geçirme, uçukluk, kavgacılık… Duygularını ikinci plana iterek dü­şünceleriyle hareket edeceklerinden ve aralarında uyumu bozacak önem­li problemler çıkmayacağından iki iyi dost olabilirler.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

İki fikir zengini. Projelerini, bir uygulama plan ve programına bağlayabilir, kendilerini üstün görme huylarını dizginleyebilirlerse, verimli ve uyumlu bir işbirliği gerçekleştirebilirler. Kova yönetme hırsına sahip olmadığından bu konuda da problem çıkmayacaktır.

Koç ile Balık Burcu Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı:

Duygularından ziya de düşünceleriyle hareket eden özgürlükçü Koçla hayaller aleminde ya­şayan uyumlu Balık. Balık görünüşte de olsa Koçun emrine girip kişi­liğine bürüneceğinden ve kaderine razı olacağından aralarında önem­li bir problem çıkmayacaktır. Balığın dünyadan beklediği güvenlik, ko­runma ve parasal ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Cimri olmayan Koçta aradığını bulacaktır. Takımyıldızlarının komşu olması da anlaşmaları­nı kolaylaştıracaktır. Ancak Koç agresif tavırlarıyla Balığın sabrını zor­lamamalıdır, aksi halde bastırılmış bağımsızlık duygularını isyan etti­rebilir.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Birinde uçuşan fikirler, diğerinde uçuşan hayaller, biri aceleci, diğeri kararsız. Mali işleri ve uygulamayı takip edecek, uçuşan fikir ve hayalleri yakalayıp ticari mantık çerçevesinde uygulamaya geçire­cek genel müdür seviyesinde bir üçüncü kişiye ihtiyaç vardır. Ancak Balık görünüşte de olsa Koçun emrine gireceğinden ve Koç tarafından kolaylık­la kullanılabileceğinden bu ortaklık veya işbirliğinde Koç yönünden prob­lem görünmemektedir. Ancak bu işbirliğinden Balık buharlaşmış ve iflas etmiş halde çıkacaktır.

Boğa ile Boğanın Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı:

Burcdaşların birlikteliği. Arkadaş olarak uyumlu. Evlilikte ilk yıllar zevkli olabilir. Ancak aradan za­man geçtikçe bıkkınlık verici, sinirlendirici hal alacaktır. Zira mıknatısların aynı adlı kutupları birbirini iter. Bu ikisi, mal ayrılığı rejimiyle evliliklerini, alman usulü harcama yöntemiyle arkadaşlıklarını kurtarabilir. Ancak karşı­lıklı inatlaşmanın aşılması mümkün olmayacaktır.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Aynı burcun insanı oldukları için aralarında uyum problemi bulunduğu yukarıda açıklanmıştır. Yalnızca kendi çıkarlarını dü­şünmekten vazgeçebilirlerse, işlerin yürütülmesinde gayret etmeyi yalnız­ca ortağından beklemezlerse ve tek başına değil de birlikte sahip olmayı iç­lerine sindirebilirlerse ağır tempoyla hedefe ulaşan bir iş ortaklığı gerçek­leşebilir. Risk almama eğilimleri de fırsatların kaçmasına neden olacaktır. Proje danışmanı olarak İkizler veya Koç insanından yararlanırlarsa ufukla­rı bir miktar açılacaktır. Karşılıklı inatlaşma, birbirlerine güven duymama­ları, bu ortaklığın devamını engelleyecektir.

Boğa ile İkizler Burcu Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı:

İkisi de gezmekten, eğ­lenmekten, yemekten, içmekten, güzelliklerden, sanattan, müzikten, doğa­dan zevk alır. Ancak bu mutluluk için bedeli İkizlerin ödemesi, Boğanın İkizleri sahiplenmemesi ve ilişkinin arkadaşlık seviyesinde kalması gere­kir. Evliliklerinde ise mutluluğu yakalayabilmeleri zordur. Boğanın sa­hipleniri tavrı, İkizler için özgürlüğüne saldırıdır. Boğa sahiplendiği kişi­yi başkalarının sevmesine katlanamaz, İkizler ise sevmek ve sevilmek ister. Boğanın dünya malına aşırı düşkünlüğüne karşın, İkizler günlük yaşar. Ve bunların tümü çatışma sebebidir.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Boğanın sabitliği, birlikte olduğu kişileri sistema­tik bir hayata zorlaması ve inatçılığına karşın İkizlerin değişimciliği ve ha­vailiği, boğanın para tutkusuna karşın İkizlerin paraya önem vermeme­si, böyle bir ortaklığın sürmesini zorlaştırır. Böyle bir birliktelik oluşmuş­sa işin projelendirilmesi ve planlanması çalışmasının İkizlere, yürütülme­si işinin Boğaya bırakılması ve birbirlerini fazla görmeden ortaklığı devam ettirmeleri gerekmektedir.

Boğa ile Yengeç Burcu Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı:

Ayla Venüs’ün, suyla topra­ğın, sabitle önderin, negatifle negatifin, kraliçe ile annenin birlikteliği. Bu iki­si karakterlerinin dozajını ayarlayabilirlerse verimli bir bütünleşmeyi sağlaya­bilirler. Ayarlayamazlarsa meydana gelen çamur yığını içinde boğuşup durur­lar. İkisi de sahiplenme, ele geçirdiklerini ne pahasına olursa olsun bırakmama huyuna sahip oldukları için, olumsuzluklar bile onların birlikteliğini bozama­yacaktır. Başkalarına karşı tutumlu, hatta cimri olduklarından Boğanın pahalı zevkleri de tatmin edilebilecektir.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

İki sahipleniri burç insanı, bu özelliklerini işi birlik­te sahiplenmeye dönüştürürlerse başarılı bir ortaklık yürütebilirler. “Hepsi benim” düşüncesi ise yıkıma götürür. Mali konularda iş bilirliği yaparak bü­yük kazançlar da elde edebilirler. Ancak Yengecin, el ve dil hareketliliğini Bo­ğaya karşı eleştiriye dönüştürmemesi öğütlenir.

Boğa ile Aslan Burcu Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı:

Hayatı dolu dolu ve öz­gür olarak yaşamak isteyen ateş Aslanla, kendisini birlikte olduğu insanın sahibi olarak gören toprak Boğanın huzurlu bir ikili oluşturması mümkün değildir. Aslanın yüklü bir malvarlığına sahip olması karşılığı Boğa sabırla sükunetini koruyabilir. Ancak sükunetini korurken imalı söz ve davranış­larıyla ruhu didiklemesi Aslanı çileden çıkaracaktır.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Biri toprak diğeri ateş grubundan, ikisi de sabit iki insanın iş ortaklığı düşünmesi iyi bir fikir olarak görünmemektedir. Lüks bir lokantada yemek ve pahalı zevkleri olmak dışında ortak noktaları yok­tur. Birbirlerine karşı saldırganlıklarını artıracak özellikleri ise çok fazla­dır.

Boğa ile Başak Burcu Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı:

Bol paraları varsa ve gele­cekleri mali yönden güvenlik altındaysa, aralarında büyük bir problem çıkma­yacaktır. Karakter yapıları benzer olduğu için birbirlerini anlayabilirler. Başa­ğın alayları ve eleştirileri ile Boğanın en küçük olumsuzluğu bile abartarak tanıdığı tanımadığı herkese şikayet etmesi, Boğanın gezmeye ve eğlenmeye düşkünlüğüne karşın Başağın iş gezisi dışında bulunduğu yerden kıpırdamaması, eğlenceden ise adeta nefret etmesi önemli problemlerdir. Bu birliktelik özellikle Boğa için zevkli günlere gebe değildir.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Güvenliği ön plana alan bir ortaklık. Başağın ma­tematiksel belleği fırsatları değerlendirirken boğanın hedefe kilitlenmesi başarıyı getirecektir. Ancak Boğanın, Başak insanının alaycı eleştirilerine sabretmesi ve onun zekasına güvenmesi gerekir.

Boğa ile Terazi Burcu Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı:

Aynı gezegenin insanla rı olsalar da, aralarındaki uyum frekansı düşüktür. Gezgin hava, toprak Bo­ğanın katılığından, sahiplenmesinden, kendi mekanına hapsetmesinden, aşırı kıskanmasından, mal ve mülke aşırı bağlılığından hoşlanmayacak ve başka diyarlara yönelecektir. Boğa da Terazinin uçarılığına, bol para harca­masına bozulacaktır.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Boğa Terazinin önüne geçmek istemediği ve Tera­zi de Boğaya gelecek noktasında güven verdiği sürece, iyi bir ortaklık yürü­tülebilir. Biri toprak, diğeri hava grubundan olsalar da ortak gezegene sa­hiptirler. İkisi de karar vermekte zorlanacaklardır. Ayrıca Terazi vereceği kararla ilgili tüm yakınlarının onayını almaya çalışacaktır. Bu arada fırsat­lar kaçabilir.

Boğa ile Akrep Burcu Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı:

Bir araya gelmemeleri gereken iki insan. Karşıt burçların düşman kardeşleri. Yanılıp bir araya gel­mişlerse, biri diğerini öldürmeden ayrılmaları tavsiye edilir. Zira böyle bir birliktelik, hemen her gün kavga, karşılıklı büyüler, kıskançlıklar, darplar, kırıp dökmeler demektir. Sahiplenici Boğaya karşın harem kurma meraklı­sı akrep. Akrebi ayakları altında ezmeye çalışan Boğa ve bunun intikamını almak ve Boğayı hırsından çatlatmak için eşinin yanında başkalarına kur yapan Akrep. Hele para problemi de varsa seyredin gürültüyü.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Kısa süre için bile olsa böyle bir ortaklık müm­kün görünmemektedir. İki ihtiraslı, dediğim dedik düşman kardeşlerin (karşıt burç insanının) bir araya gelmesi ancak bir savaşa neden olabi­lir.

Boğa ile Yay Burcu Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı:

Onları sıklıkla bir araya gelmiş bulursunuz. Çoğunlukla dedikodu yapmak ve birilerini, özellikle de eşlerini çekiştirmek için. Bu, iki burcun kadınlarında daha yaygındır. Bir­likte seyahatlere de çıkabilirler, çünkü ikisi de gezmeyi sever. Ancak o ka­dar. Bunlardan başka ortak noktaları olmadığı gibi, aykırı yönleri de hay­li fazladır. Toprak Boğa ve ateş Yay. Biri tutumlu hatta cimri ve güvenlik­li, diğeri hesapsız harcama ve risk tutkunu. Yayın patavatsızlığı da Boğanın içindeki saldırganlığı gün yüzüne çıkaracaktır. En iyisi evlenmesinler, ar­kadaş kalsınlar.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Boğanın işin başında bulunacağı, Yayın ise organi­zasyonla uğraşacağı turistik seyahat şirketi dışındaki bir işbirliği yürüme­yecektir. Bunun yürümesi bile zordur.

Boğa ile Oğlak Burcu Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı:

İki karamsar ve paragöz in­san, bol bol dertleşebilir, harcamaya kıyamadan paralarını biriktirebilirler. An­cak bir atasözü “Cömertle nekesin (cimrinin) hali birdir” der. Zira harcama­ya kıyamadıkları paralar, ummadıkları bir sebeple ellerinden çıkar gider. İkisi de toprak insanı olduğundan benzer özellikleri oldukça fazladır. Ancak Boğa­lar, Oğlakların çok fazla sıkıya ve sıkıntıya katlanamayacağını dikkate almalı ve buna göre davranmalıdır. Zira Boğa insanı kendisi dahil herkes için kuralcıdır. Oysa Oğlak insanı, otoriter bir şekilde başkaları için kurallar koyup uymaları­nı isterken, kendisi dilediği zaman bu kuralları ihlal etmekten çekinmez.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Hem dostluk, hem iş ortaklığında iyi bir işbirliği. Ancak paylaşmayı bilmeleri gerekir.

Boğa ile Kova Burcu Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı:

Kötü bir birliktelik. Top­rak ile havanın birbirine nüfuz etmesi, birbirini anlaması mümkün değil­dir. Üstelik ikisi de sabit ve inatçıdır. Biri bu günü yaşarken, diğeri gelece­ğin hayalleriyle doludur. İkisi de oyunun kurallarını kendisi belirler. Boğa yerinde sabit kalıp diğer insanlar benim davranışlarıma uyum sağlasın der­ken, Kova aykırılığı hayat tarzı olarak seçmiştir.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Boğanın bugünü yani pratik hayatı, Kovanınsa geleceği yaşaması, günlük hayatın ve günlük işlerin kendisini ilgilendirmemesi, işbirliğini zora sokar. Onları tek bir şey bir arada tutabilir: Para kazanma hırsı.

Boğa Burcuyla Balık Burcunun Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Balık ve Boğa

Balık tam anlamıyla su burcudur ve bulunduğu kabın şeklini alır. Boğanın sahiplenmesine Balık bağlılığını ortaya koyarak cevap verecek ve uyumu arayacaktır. İkisi de doğa ve güzellik tutkunudur. Sanat da ortak hobileridir. Bu uyumu, Boğa­nın aşırı kıskançlığı ile Balığın her şeye olur demesine rağmen içten içe ge­liştirdiği kişiliğini savunma mekanizması bozabilir.

İş Ortaklığı ve Ticaret: Boğa ve Balık

Boğa Balığın kararsızlığını konuşarak yenebilirse ve her ikisi de “dediğim dedik” tavrından vazgeçebilirse bu güzel bir ortak­lık olur. Boğanın kararlılığı ve azmi ile Balığın proje üretimi ve tanıtımda­ki başarısı bir araya gelirse kazançlı bir sonuç doğabilir. Boğa aynı zaman­da Balığın geliri har vurup harman savurmasına da engel olacaktır. Ancak Boğa da çok fazla paragöz davranmamalıdır.

İkizler ile İkizler Burcunun Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: İkizler

Burçtaşların birlikteli­ği. Bu ilişki arkadaşlık seviyesinde kaldığı sürece zevklidir. Zira aynı da­lın çiçekleri, aynı çiçeğin kelebekleridir. Aralarında sahiplenme veya aşırı­ya kaçan kıskançlık da bulunmadığından diledikleri zaman özgür kalacak­lar, diledikleri zaman beraber olacaklardır. Evlilikte de ilk yıllar zevk­li olabilir. Ancak aradan zaman geçtikçe bıkkınlık verici, sinirlendirici hal alacaktır. Zira mıknatısların aynı adlı kutupları birbirini iter. Hatta, bu iki­si, özgür davranmak adına ara sıra görüşebilen çift haline de gelebilir.

İş Ortaklığı ve Ticaret: İkizler Arasında

Aynı burcun insanı oldukları için aralarında uyum problemi bulunduğu yukarıda açıklanmıştır. Kendi aklını beğenen, üstelik uy­gulanacak proje konusunda daldan dala konan, karşısındakine baktıkça ken­disini aynada görür gibi olan iki (hatta 4-5) kişi. Gelin, baştan vazgeçin.

İkizler ile Yengeç Burcunun Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: İkizler ve Yengeç

Suyla havanın bir ara ya gelmesiyle dalgalanmalar ve köpükler oluşur. Bu birliktelik de dalgalanmalara ve sinirlenmeden doğan köpürmelere gebedir. Sürekli bir hu­zur ve sürekli kavgalar söz konusu olmaz ama münakaşa ve didişme de eksik olmayacaktır. Evlilikte ise durum daha da dayanılmaz bir hal alabi­lir. Zira Yengeçteki yapışkanlığa varan sahiplenme ve korumacılık tavrı­na karşı İkizlerin özgürlükçü yönü isyan edecektir.

İş Ortaklığı ve Ticaret: İkizler ve Yengeç

Sürekli tartışma ve birbirini didiklemeyle geçe­cek günler. İkizlere göre hiçbir şeyden anlamayan, üzerine düşen görevi yapmayan ve sürekli vıdı vıdı eden Yengeç; Yengece göre durmadan fikir değiştiren İkizler.

İkizler ile Aslan Burcunun Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: İkizler ve Aslan

Bu birliktelikte hava ısınacak, ateş körüklenecektir. Mükemmel bir uyum veya sıra dışı bir uyumsuzluk söz konusudur. Uyumun yakalanabilmesi için Aslanın agresif tavırlarını ve hükmetme ihtirasını denetlemesi gerekir. Bu ger­çekleşirse kibar ve nazik hatta narin İkizler, uyum sağlamak için elin­den gelen gayreti gösterecektir. İkisi de cömerttir. İkisi de hayatı dolu dolu yaşamak istediği için seyahat ve eğlencede iyi iki arkadaş ola­caklardır. Evlilikte de başarı göstermeleri mümkündür. Ancak İkiz­ler, üzerinde baskı kurulduğunu hissederse isyankar biri haline gelir. Kaba davranışlar da onu kırar, küsmesi ise çok kolaydır. Kelebek gibi narindir. Bu birlikteliği sona erdirecek tek şey Aslanın baskıcı tutu­mu olacaktır.

İş Ortaklığı ve Ticaret: İkizler ve Aslan

Aslan tek başına yönetme ihtirasını denetleye­bilir ve İkizler üzerinde baskı kurmaya kalkmaz, özgürlüğünü ve seya­hatlerini kısıtlamazsa, İkizler de Aslanın aşırı duyarlı gururunu incit­mez ve ortaklığı yönetmesine izin verirse, ayrıca mali konuları yetki­li bir mali müşavire bırakırlarsa başarılı bir işbirliği gerçekleştirebilirler.

İkizler ve Başak Burcunun Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: İkizler ve Başak

Böyle bir ilişkide Başak İkizleri yarınını düşünmeyen bir savurgan, İkizler de Başağı yaşaması­nı bilmeyen hayattan kopuk biri olarak görecektir. Başak, birlikte sürecek­leri hayatı planlamak ve geleceği güven altına almak için uğraşırken, İkiz­ler bugünü yaşamak isteyecektir. Ortak hobileri yalnızca kitap okumaktır. İkizlerin seyahat arzusu da cevap bulamayacaktır. Zaten hava, hiçbir za­man belirli bir toprakta eğlenmez.

İş Ortaklığı ve Ticaret: İkizler ve Başak

Görev paylaşimı yapabilir ve birbirlerinin kişilik­lerine saygılı davranabilirlerse iş hayatında mükemmel İkiliyi oluşturabi­lirler. İkisi de muhteşem akıl ve zekaya sahiptir. Başak akim ayrıntılara gi­rerek kullanır ve kuvvetli bir ekonomik belleğe sahiptir. İkizler ise ayrıntı­larla fazla ilgilenmez, bütünü gözlemler. İkizlerin proje üretimindeki başa­rısı ile iletişim ve pazarlamadaki ustalığı; Başağın mali işlerdeki dehası ile planlananı uygulamaya yönelik azmi bir araya gelince bu ikilinin başarıyla tamamlayamayacağı proje yok gibidir. İkizlerin en az kendisi kadar karşı­sındakini de düşünmesi ve istişareden hoşlanması, Başağın liderlik ihtira­sının olmaması ve yol gösterici ikinci adam rolünü benimsemesi de şirket yönetiminde problem ihtimalini ortadan kaldıracaktır. Ancak Başak kes­kin eleştirilerinden vazgeçmeli, İkizlere dostça yaklaşmalı, onun özgürlü­ğünü ve seyahat imkanını kısıtlamamalıdır.

İkizler ve Terazi Burcunun Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: İkizler ve Terazi

Eğlenceden, para harca­maktan, gezmekten hoşlanan hava grubu iki insan. İkizlerin değişkenliği­ne karşın, önder ruhlu Terazi. İkisi de uyumu, adaleti ve kibarlığı ilke edin­miştir. İkisi de nazik ve diplomattır. Entelektüellikleri de bir başka ortak noktalarıdır. Terazinin ara sıra ortaya çıkan huy değişikliği problem çıkartmak isterse de, çift kişilikli ve zeki İkizler bununla başa çıkmanın yolunu bulacaktır. Bu birliktelik, ister arkadaşlıkta olsun, ister evlilikte olsun mü­kemmel bir beraberliğe dönüşebilir.

İş Ortaklığı ve Ticaret: İkizler ve Terazi

İki hava gurubu insanının iş ortaklığında önemli problemler çıkmayacak, genellikle uyum hakim olacaktır. Aradaki tek so­run karar verme ve uygulama zamanıdır. İkizler olaylar karşısında derhal karar verir ve uygulamaya koymak ister, zira geleceği tahmin eder. Terazi­nin karar vermesinde ve bunu uygulamaya koymasında ise bir dolu zor­luk vardır. Bu da fırsatların kaçmasına, küçücük bir problemin büyüyüp kök salmasına neden olacağından İkizleri bıktırır. Böyle bir ortaklıkta Te­razi yönetmeye taliptir, zira liderlik, burcundan kaynaklanır. İkizler ikinci adamlığa razıdır, ancak fikirlerinin dikkate alınmasını ve yetkilendirilme­sin! ister. Ancak mali işlerini Başağa bırakmalıdırlar.

İkizler ve Akrep Burcunun Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: İkizler ve Akrep

Akrebin acımasız ve katı tavrı, narin ve hoşgörülü İkizlerin uyum veya tahammül gösterebileceği bir şey değildir. İkizleri hasta eden en önemli şey soğuk ve strestir. Akrep ise buzu temsil eder ve İkizleri strese sokacak tüm özelliklere sahiptir. İkizlerin değişim rüzgarı da Akrebin buz kesilmesine sebep olacaktır. En iyisi birbir­lerinden uzak dursunlar.

İş Ortaklığı ve Ticaret: İkizler ve Akrep

Bu iki burç insanını bir araya getirebilecek veya gel­mişlerse bir arada tutabilecek ortak veya tamamlayıcı özellik bulunmamakta­dır. Akrebin aşırı ihtirasları ve acımasızlığı İkizleri sinirlendirecek, İkizlerin de­ğişken yapısı ise Akrebin savaşçı yönünü kışkırtacaktır.

İkizler ve Yay Burcunun Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: İkizler ve Yay

Karşıt burçların dansı. Mıknatısın karşıt kutupları etkisi. Karşı konulmaz çekim veya yıldırım aşkı. Birliktelik değil birleşme ve ayrılamama. Çatışarak anlaşma. Bitmek bilme­yen münakaşa, kavga, iğneleyici eleştiri… Yayla İkizler belki arkadaş olabilir­ler, düşünsel tartışmalar veya bolca dedikodu yapabilirler, ulvi bir gaye için birlikte çalışabilirler, o kadar. Evlilikleri ise hüsranla sonuçlanacaktır.

İş Ortaklığı ve Ticaret: İkizler ve Yay

Biri hava diğeri ateş grubundan karşıt burç in­sanı. Benzer özellikleri çok fazladır. İlk karşılaşmalarında da birbirlerine çekici geleceklerdir. Her ikisi de riskten hoşlanmasına rağmen, Yayın risk almayı ortaklıkla kumar oynamaya dönüştürmesi İkizleri kızdırabilir. En iyisi mali işler, bu konuda güvenilir ve uzman birine bırakılmalıdır.

İkizler ve Oğlak Burcunun Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: İkizler ve Oğlak

Hava ile toprak, deği­şimle muhafazakarlık, değişkenlikle katılık, plansız hayatla hayatın her anı­nı planlama, paranın el kiri olduğunu düşünmekle mal ve paranın her şey olduğuna inanma, iyimserlikle karamsarlık, neşe ile somurtkanlık… Sayılamayan daha onlarca karşıt karakter özelliği. Birbirlerinden uzak durmala­rı, huzursuzluktan uzak durmak anlamına gelir.

İş Ortaklığı ve Ticaret: İkizler ve Oğlak

Bu iki burç insanı ilk bakışta birbirine çekici görü­nebilir. Ancak aralarında ortak bir yön bulunmadığından sürekli bir işbir­liğine girmemeleri yararlı olacaktır. Oğlağın aşırıya kaçan mal, para, ma­kam ve insanlara hükmetme ihtirası, bu konulardaki acımasızlığı, otoriter tavrı, eskiye ve eski kurallara bağımlılığı, yavaşlığı, gerçek duygu ve düşün­celerini gizlemesi, sabit fikirliliği İkizleri gerginleştirecek; İkizlerin değiş­kenliği, hava cereyanı gibi yeni fikirlerle ortalıkta koşuşturması, para ve ya­şantı yönünden havailiği de Oğlağı çileden çıkaracaktır.

İkizler ve Kova Burcunun Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: İkizler ve Kova

Her iki burç da hava gurubu olmasına rağmen birbirlerinden o kadar uzaktırlar ki !.. İkizler, güneşe yakın duran gezegeni gibi sıcak bir ruh haline ve sıcak ilişkilere sahipken, Kova insanı gezegeni Uranüs gibi soğuk ve mesafelidir. İkiz­ler bugünü yaşar ve bundan zevk almaya çalışırken, Kova çoklukla gele­cekte ve bazen de geçmişte yaşar ve her gününü planlar. İkizler toplum­la uyumu yakalamaya çalışırken, Kova aykırılığı baş tacı eder. Ama her şeye rağmen ikisi de hava olduğundan bir yerlerde yolları kesişecektir. İkizler erkek, Kova bayansa bu kesişmeden mutlu bir beraberlik de doğabilir.

İş Ortaklığı ve Ticaret: İkizler ve Kova

İki hava grubu insanının kolay anlaşacağı ve uyumlu bir işbirliği gerçekleştirebilecekleri düşünülürse de bu doğru de­ğildir. Kovanın tuhaflıkları aşkta ve arkadaşlıkta İkizlere ilginç gelse de iş ortaklığında bu durum itici ve sıkıcı gelecektir. Kovanın soğukluğu, gereksiz sert tavırları, günlük işlerdeki yavaşlığı ve ilgisiz tavrı sonunda İkizlerin kendini enayi yerine konuluyormuş düşüncesine götürecek ve ortaklık bozulacaktır. İkizlerin bu günü, Kovanın ise hayalindeki geleceği yaşaması nedeniyle de aynı dünyayı paylaşmaları zordur.

İkizler ve Balık Burcunun Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: İkizler ve Balık

İki çift kişilikli insan. Sü­rekli değişen ruh halleri, İkizler mantık ararken Balığın hayal dünyasında ya­şaması, ikisini de yoracaktır. Aynı zamanda hava ile suyun beraberliği. Bu bir­liktelikten dalgalar oluşacaktır. İki tarafın da durgun kalabilmesi mümkün de­ğildir. Balık tam anlamıyla su burcudur ve su, bulunduğu kabın şeklini alır. Ancak İkizler de değişken havayı temsil ettiğinden, İkizlerde şeklini alacağı bir kap bulamayacaktır. Balık İkizleri huzursuz edici, İkizler de Balığı birileri tarafından sürekli kandırılan biri olarak görür. İki tarafın da kişilik özelliği olan uyum sağlama çabası evliliğin veya dostluğun kurtarılmasını sağlayacak­tır ama bu, mutluluk için yetmeyecektir.

İş Ortaklığı ve Ticaret: Balık ve İkizler

Bu ikisi arasındaki ortaklık, tam yetkili iyi bir mali müşavir ve projeleri uygulayacak iyi bir genel müdür bulunması şartıyla düşünülebilir. Balığın söylenilen hiçbir şeyi dinlemeyip kafasına göre hare­ket etmesi, kolay kandırılması ve insanları tanımakta güçlük çekmesi; İkiz­lerin daldan dala konması ve havailiği, her ikisinin de hesapsız para harca­ması ortaklığı kısa zamanda batıracak veya bu ikisini kısa süre sonra birbi­rinden uzaklaştıracaktır.

Yengeç ile Yengeçlerin Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: İkizler

İki akarsu burcu insanı. İkisinin bir araya gelmesi çağıltılara, gürültülere, köpüklenmelere yol aça­caktır. Birbirlerini sahiplenecekler, kıskaçları arasına alacaklar ve artık bı­rakmayacaklardır. Birbirlerine konuşma fırsatı verirlerse iyi olur. Evlilik­te de ilk yıllar zevkli olabilir. Ancak aradan zaman geçtikçe bıkkınlık veri­ci, sinirlendirici hal alacaktır. Zira mıknatısların aynı adlı kutupları birbi­rini iter.

İş Ortaklığı ve Ticaret: İkizler

Aynı burcun insanı oldukları için aralarında uyum problemi bulunduğu yukarıda açıklanmıştır. Kurulacak ortaklıkta para ka­zanma problemi olmayacaktır ama birlikte yaşayacakları her gün münaka­şayla ve didişmeyle geçecektir. Bol para fakat huzursuz bir hayat.

Yengeç ve Aslan Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Yengeç ile Aslan

Yengeç ve aslanın para kazanma ve harcama kültürleri birbirinden farklıdır. Tek birleş­tikleri nokta, şov yapma ve lüks içinde yaşama arzusudur. Yengecin takırtıları ve kıskaçlarıyla hapsetmeye çalışması, zaman içinde Asla­nın pençelerini göstermesine sebep olacaktır. Bir süre arkadaş olabi­lirler, Aslanın erkek Yengecin bayan olması durumunda evlilikleri de yürüyebilir. Zira Yengeç annelik, Aslan ise babalık rolüne bayılır.

İş Ortaklığı ve Ticaret: Yengeç ile Aslan

Yengecin şova meraklı fakat para konusunda cimri olması, Aslanın gösterişe düşkün ve harcamalarda sınır tanımaması, Yengecin iğneleyici veya suçlayıcı sözlerle Aslanın gururunu yaralaması böyle bir birlik­teliği uzun sürdürmeyecek, Aslanın ateşi Yengeci buharlaştıracaktır.

Yengeç ile Başak Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Yengeç ile Başak

Tuttuğunu bırakmayan sahiplenici Yengeç ve evlenmeyi mecburen katlanılan vatan borcu sayan Başak. İkisi de tutumlu, ikisi de güvenliği ön plana alan kişiler. Birbirine ihtiyacı olan ve birbirini bütünleyen su ile toprağın birlikteliği. Yengeç bu beraberlikte sululuğunun dozajını ayarlayabilir, Başak da alaycı özelliğini denetleyebilirse, güzel bir arkadaşlığı ve mutlu bir evliliği yakalayabilirler. Zira Yengeç aynı zamanda karada yaşayabilen ve toprağı anlayabilen yapı­dadır.

İş Ortaklığı ve Ticaret: Yengeç ile Başak

Başak alaycı eleştiri arzusunu denetleyebilir, Yengeç de ailevi sorunlarını işine yansıtmazsa, sıkıcı da olsa kazançlı bir işbirliği gerçekleştirebilirler. Yengecin kurnazlığıyla Başağın mate­matiksel dehasının birleşmesi olumlu sonuçlar verebilir. Böyle bir or­taklığı ancak kuruntular ve asılmış suratlar yıkabilir. Yengecin genel­likle yaptığı sulu şakalara ve hareketlere karşılık Başak insanı sanki sürekli ciddi olmak zorundaymış gibi davranır.

Yengeç ile Terazi Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Yengeç ile Terazi

Yengeç ve Terazi, akar­su ile hava. Tek benzerlikleri ikisinin de önder burç olması. Ortak özellik taşımayan, birbirleriyle ilişki ve iletişim ortamı da bulunmayan iki insan. Özgür ve havai Terazi ile sahiplenici ve tutucu Yengecin ister arkadaşlıkta, ister evlilikte olsun, huzuru ve mutluluğu yakalayabilmesi mümkün değildir.

İş Ortaklığı ve Ticaret: Yengeç ile Terazi

Böyle bir birliktelikte en önemli problem hem ortaklığa hem de ortaklık süresince ortaya çıkacak olaylar karşısında ka­rar vermektir. Zira her iki burç insanı da zor karar verir. İkinci olarak Te­razinin kazandığından fazla harcama meyli, buna karşılık Yengecin tu­tumluluğu ön plana alması ikisi arasında büyük problem olacaktır.

Yengeç ile Akrep Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Yengeç ile Akrep

Özünde su olan akarsu ile buzun birlikteliği. Ciddi, soğuk ve merhameti az Akreple, sulu ve duy­gusal Yengeç. Bu durumda büyük ihtimalle belki mutlu fakat soğuk bir beraberlik meydana gelecektir. Ancak suyun değişebilme özelliği sayesin­de her iki taraf da karakterlerini denetleyip uyumu yakalayabilirler. Ak­rebin erkek, Yengecin bayan olması durumunda uyum sağlamaları daha kolay olacaktır.

İş Ortaklığı ve Ticaret: Yengeç ile Akrep

Yengecin yavaşlığı Akrebin, Akrebin aile anlayışı ve kaçamakları Yengecin hoşuna gitmese de aralarında önemli bir problem çıkmayacaktır. Yengeç para işlerini üstlenecek, kurnazlığıyla kazanç kapı­larını aralayacak ve kolaylıkla yönetimi iktidar ve prestij düşkünü Akrebe bırakacaktır. Akrep de iradesiyle, karizmasıyla ve acımasızlığıyla şirketi ka­zanca ve güce kavuşturacaktır.

Yengeç ile Yay Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Yengeç ile Yay

Buharlaşmış bir Yen geç veya sönmüş bir Yay. Kişiliklerinden taviz verebilirlerse kör topal yü­rüyebilecek bir ilişki. Bakarsınız Yengecin sulu şakaları Yaya, Yayın patavatsız konuşmaları Yengece hoş gelebilir. İkisi de konuşmayı sevdiği için belki susmanın faziletini de öğrenebilirler. İkisi de şov yapmaktan hoş­landıkları için birbirlerine hayran da kalabilirler. Yine de, özellikle evlilik yönünden birbirlerinden uzak durmalarında yarar vardır.

İş Ortaklığı ve Ticaret: Yengeç ile Yay

Böyle bir ortaklık Yengeç-Aslan ortaklığından daha belalıdır. Yengecin güvenlik arayışına karşın Yayın her konuda kumar oynamaya yönelmesi, ortaklığın ya batmasına, ya da dağılmasına yol aça­caktır.

Yengeç ve Oğlak Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Oğlak ve Yengeç

Karşıt burç insanları. Mıknatısın karşıt kutupları etkisi. Karşı konulmaz çekim veya yıldırım aşkı. Birliktelik değil birleşme ve ayrılamama. Çatışarak anlaşma. Bitmek bilmeyen münakaşa, kavga, iğneleyici eleştiri… Özelliklerinin yarısı aynı ve diğer yarısı tümüyle zıt iki kişi. Arkadaşlıkları az problemli olabilir, ancak evliliklerinde mutluluk ihtimali yok denecek kadar azdır.

İş Ortaklığı ve Ticaret: Oğlak ve Yengeç

İkisi de yalnız paradan anlayan ve gayeleri para kazanmak olan, üstelik karşıt iki burç insanı. İlk anda birbirlerinin çe­kim gücüne girseler de daha sonra birbirlerine itici geleceklerdir. Ku­rulursa heyecandan ve fazla kazançtan yoksun küçük ölçekli bir işleme olacaktır. Her ikisinin de yavaşlığı ve iletişim eksikliği, ileri adımla­rın atılmasını önleyecektir. Yakın bulunacaklarsa kişilik çatışmaları da kaçınılmazdır.

Yengeç & Kova Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Kova ve Yengeç

Erkek Kova ve ka­dın Yengeçse çok önemli bir problem çıkmayacaktır. (+) Ancak tersi durumda Yengecin sahiplenici, korumacı ve kıskançlığına karşın, Kova kızının bağımsız tavırları önemli bir problemdir. Ayrıca hava ve suyun karakter farklılıkları da gelgit olaylarına benzer mutluluk mutsuzluk za­manlarına sebep olacaktır. Dalgalanmalar ve durulmalar birbirini takip edecektir. (-) Arkadaşlıklarında da benzer bir durum söz konusudur.

İş Ortaklığı ve Ticaret: Kova ve Yengeç

Yengeç Kovanın yeni fikirlerini dikkate alır ve tüm ilişkiyi para üzerine kurmaktan kaçınırsa, Kova da Yengecin aile bağlarına saygı gösterir ve onu havasıyla harekete geçirebilirse, sürebilecek bir ortak­lık oluşabilir.

Yengeç & Balık Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Balık ve Yengeç

İki su grubu insanı. Akar­suların denize dökülüp onunla bütünleşmesi gibi, Yengeç de Balıkla birleşip bütünleşecektir. İkisi de hülyalı, ikisi de duygusal, ikisi de sezgilidir. Balık ken­disini sahiplenecek birisini arar ve Yengeç de ona aradığını verir. İkisi mükem­mel bir uyumu yakalayabilirler. Ancak Balık Yengecin kıskançlığını, Yengeç de Balığın ara sıra yalnız kalma arzusunu dikkate alırsa iyi olur.

İş Ortaklığı ve Ticaret: Balık ve Yengeç

Bu iki duygusal ve sezgili insanın ortaklığı kazanç­lı ve iyi sonuçlar verecektir. Zira aynı grubun insanı olan Yengeç sahiplen­meyi, Balık ise bağlanmayı ve korunmayı sever. Yengeç mali konuları, Ba­lık ise proje üretimini ve tanıtımı üstlenirse güzel yürüyen karlı bir ortak­lık oluşacaktır. Kararları birlikte tartıştıktan sonra Yengeç verirse (zira altıncı hissi daha güçlüdür) güvenlik sorunu da ortadan kalkacaktır

Aslan ile Aslanların Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Aslanlar

Aslan kadın ve Aslan erkek için tencere yuvarlanıp baş ka bir tencereyi bulmuştur, böyle bir beraberlikte. Aynı burç insanlarının birbirini bütünlemesi söz konusu değildir. Zira aynı karakter özellikleri­ni taşırlar. Aslanla Aslanın birlikteliğinde ilk sorun kimin dediği olacak olgusudur. Zira ikisi de sanki hükmetmek ve yönetmek için yaratılmıştır. Bu problem aşılırsa, taraflar ortak zevkler nedeniyle mutluluğu yakalaya­bileceklerini düşünebilirler. Evliliğin ilk yıllarında mutlu da olabilirler. An­cak bir müddet sonra kendilerini aynanın karşısında duruyormuş gibi his­setmeye başlayacaklar ve birbirlerinden usanacaklardır. Zira mıknatısların aynı adlı kutupları birbirini iter.

İş Ortaklığı ve Ticaret: Aslanlar

Aynı burcun insanı oldukları için uzun süreli birlikteliklerde aralarında uyum problemi bulunduğu yukarıda açıklan­mıştır. Ayrıca ortaklığı kim yönetecek sorusu önemli bir problemdir. Ne Aslan ortağın, ne de üçüncü bir kişinin şirketi yönetmesine katlanamaz­lar. İkisi de kraldır, ikisi de lüks içinde yaşamak isteyeceği ve paranın he­sabını bilmeyecekleri için şirketin kısa sürede iflas etmesi de kaçınılmaz­dır. Tam yetkili muhasebeci bulmak belki bir çözüm olabilir.

Aslan ile Başak Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Aslan ve Başak

Aslan ve Başak ayrı dün­yaların insanıdır. Hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları şeyler tümüyle farklı­dır. Arkadaşlıkları uzun sürmeyecektir. Başak erkekle Aslan kadınının ev­liliği mutsuzlukla sonuçlanır. Zira kadın olmasına rağmen Aslan yönetme hırsına sahiptir ve lüks içinde yaşamak ister, bunlarsa Başak erkeğinin ka­bul edebileceği şeyler değildir. Ancak Aslan erkeğiyle Başak kadını­nın evliliği mutlulukla yürüyebilir. Zira Başak kadını, erkek Başağın aksi­ne lükse düşkündür ve macerayı sever. Aradığı maddi güvenliği de Aslanın lüks malikanesinde bulacaktır. Eğer Aslan zenginse.

İş Ortaklığı ve Ticaret: Aslan ve Başak

Aslanın krallığına karşın Başağın ikinci adamlı­ğa razı olması, yönetimde problem olmayacağı görüntüsü verse de, Asla­nın ortağına danışma ihtiyacı hissetmemesi, Başağın kendisini daha akıl­lı görmesi ve alaycı eleştirilere başlaması Aslanın gururunu incitecek ve aralarındaki köprünün yıkılmasına sebep olacaktır. Başağın geleceği gü­venlik altına almak istemesine karşın, Aslanın lüks ve gösteriş tutkusu ile hesapsız harcamaları bir araya gelince savaş kaçınılmazdır. Özellikle Ba­şağın böyle bir ortaklıktan uzak durması gerekir.

Aslan & Terazi Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Aslan ve Terazi

Aslan hükmetme ve yönetme hırsını, agresif dürtülerini denetleyebilir, Terazi de mükemme­liyetçi ve eleştirel yönünü törpüleyebilirse; dostluğu, arkadaşlığı ve mutlu bir evliliği yakalayabilirler. İkisi de gönül maceralarına düşkün, cömert, konforu seven, iyi yaşamayı bilen, seyahatten hoşlanan insanlardır. Ateş havayı ısıtacak, hava ise ateşi körükleyecek, ortak maceralar onları birbi­rine yaklaştıracaktır.

İş Ortaklığı ve Ticaret: Aslan ve Terazi

Bu ikili bir iş ortaklığı düşünüyorsa ikisi de cömerttir, ikisi de lüks içinde yaşamak ister, ikisi de kazandı­ğından fazlasını harcamaya meyillidir. Üstelik Aslan gösteriş yapmaya, Te­razi ise dostlarıyla, özellikle de karşı cinsle eğlenmeye meraklıdır. İyi bir mali müşavir bile bu ikisinin hesaplarını düzenlemekte, gelir gider denge­sini kurmakta başarısız olabilir. İyi dost olabilirler, Terazi de yönetimi As­lana bırakabilir, böylece uyum problemi ortadan kalkabilir. Ancak bütün bunlar bile, ortaklığın iflas etmesini önleyemeyecektir.

Aslan & Akrep Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Aslan ve Akrep

Birbirlerinden uzak durmaları gereken iki insan. Su ile ateşin birlikteliği. Gücü elinde bulun­durmak isteyen ihtiraslı ikili. Akrebin iğnesi ile Aslanın hükmetme sembolü olan pençeleri kavgayı kaçınılmaz kılar. Aslan özgürlüğüne düşkün­dür ve hayatı dopdolu yaşamak ister. Akrebin sahiplenmesi ve kıskançlığı Aslanı çileden çıkaracaktır. Birbirlerini anlamalarına yardım edecek or­tak özellikleri de yoktur.

İş Ortaklığı ve Ticaret: Aslan ve Akrep

Bu ikisinin değil ortaklığı, aynı ortamda çalışma­yı bile düşünmemesi gerekir. Biri ateş ve yeryüzünün kralı, diğeri su (buz) ve yer altı dünyasının efendisi, ikisinin de kuyruğu dik. Böyle bir birlikte­likten ikisi de ölümcül yaralar almış olarak çıkacaktır. Yönetim hangisinin elinde olursa olsun, diğeri yönetimi ele geçirme entrikaları içine girecek­tir. Aslan parayı, lüks içinde, hayatı dolu dolu yaşamak için ister, Akrep ise gücü eline geçirmek için. Aslanın bol keseden harcamaları ya Akrebi sinir­lendirecek, ya da bundan yararlanarak ortaklığın tümünü gizlice ve yavaş­ça ele geçirmeye yöneltecektir. Bu ortaklığı düşmanlığa ve birbirini yok et­meye yönelik çatışmaya sürükleyecek o kadar çok sebep var ki!…

Aslan & Yay Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Aslan ve Yay

Bu ikisi yakın arka­daşlık, vazgeçilmez dostluk ve mutlu bir evlilik kurabilirler. Gezmeyi, eğlenmeyi, yemeyi, içmeyi, zenginliği, sıcak ilişkileri severler. Özgür ve özgürlükçüdürler. Tek başlarına da hareket edebildiklerinden birbirle­rini sıkmazlar. Ancak ikisi de agresif yanlarını denetlemelidir. Zaten denetlemek istemeseler bile “deli deliyi görünce değneğini saklar” deyi­mi doğrultusunda hareket etmek zorunda kalacaklardır.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Yay yönetimi fazla zorluk çıkarmadan Aslana bı­rakacak; bu da Aslanın Yaya saygı ve minnettarlık duymasını sağlayacaktır. Ateş grubundan olan ikili arasında uyum problemi de bulunmamaktadır. Birlikte projeler hazırlayabilir, risklere atılabilirler. Yine de iyi bir muhase­beci bulmaları önerilir.

Aslan & Oğlak Burçları Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Aslan ve Oğlak

Bu beraberlik için en önemli şart, ikisinden birinin, özellikle de Aslanın zengin olmasıdır. Zira ikisine de para biraz fazlaca gereklidir. İkinci olarak Oğlağın As­lanı sıkmaması, sınırlamaması, yapışmaması şarttır. Bunlar gerçekleşir­se mutlu olamasalar bile huzurlu bir beraberlik meydana gelebilir. An­cak yine de Aslanın ateş, Oğlağın ise biraz sulu bir toprak olduğu unu­tulmamalıdır.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Aslan Oğlağı şirketine mali müşavir, Oğlak da As­lanı şirketine genel müdür atayabilir. Ancak biri ateş, diğeri toprak grubun­dan iki farklı ve farklılıkları birbirini didikleyici iki insanın ortak olması pek hayırlı olmayacaktır.

Aslan & Kova Burçları Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Aslan ve Kova

Karşıt burç insanları. Mıknatısın karşıt kutupları etkisi. Karşı konulmaz çekim veya yıldırım aşkı, fakat birbirini yok etmek pahasına. Birliktelik değil birleşme ve ayrılamama. Çatışarak anlaşma. Bitmek bilmeyen münakaşa, kavga, iğneleyi­ci eleştiri… Özelliklerinin yarısı aynı ve diğer yarısı tümüyle zıt iki kişi. Ar­kadaşlıkları az problemli olabilir, ancak evliliklerinde mutsuz günleri, mutlu günlerinden daha fazladır. Zira sevgi ve saygıya dayalı olması gere­ken evlilikleri, zorunlu bir katlanmaya dönüşür.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Bu iki sabit, iki inatçı insanın iş konusunda an­laşmaları zordur. Arkadaş kalabilirler ama ortak olma konusunda çekin­gen davranmalıdırlar. Aslanın hükmetme ihtirası ile Kovanın her konuda aykırı davranma ve yönetilmekten hoşlanmama dürtüsü karşılaşınca bir­liktelik sarsılacaktır. Kova Aslanı bazen serinletebilir ama genellikle ta­kındığı soğuk tavırlar ve günlük işlerle ilgilenmeme özelliği Aslanın agresif yönünün ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Aslanın lüks ve gösterişe düşkünlüğü de Kovanın uzaklaşması sonucunu doğuracaktır.

Aslan & Balık Burçları Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Balık ile Aslan

Ateşle su, yaşanılan ha­yatla ruhlar alemi, eğlenceli dünya ile inzivaya çekilme, gerçekçilikle ha­yal dünyası… Aşırı uyumsuz iki insan. Erkekler arası yakın arkadaşlık zor­dur. Kadınlar arası arkadaşlık ise uyumlu olabilir. Evlilikten uzak kalma­ları önerilir. Zira uzun süreli birlikteliklerde ikisinin birden mutlu olması mümkün değildir. Erkek Aslanla evlenen Balık kadını mutluluğu yakalaya­bilir ama Aslanın mutsuzluğu pahasına.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Bu ikisinin birlikteliği pek mantıklı görünmüyor. Aslanın hükmetme ihtirası, Balığın burnunun dikine gitme huyu bir araya gelince, ya balık buharlaşıp içine kapanacak ve meyhanelere düşecek kadar depresyona girecek, ya da Aslan çileden çıkıp ortalığı savaş yerine çevirecek­tir. Zaten her ikisinin de paranın hesabını bilmemesi, ortaklığın kısa sürme­sine ve işkencenin bitmesine sebep olacaktır. Ancak Balık tümüyle Aslanın emrine girer, yönetimi Aslana terk eder, işin sanat ve reklam yönüyle ilgilen­meyi kabul ederse ve tam yetkili iyi bir müşavir edinirlerse bu birliktelik ka­zançlı bir ortaklığa dönüşebilir.

Başak & Başak Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Başakların

Burçtaşların birlikteliği. Arkadaş olarak uyumlu, geleceğe yönelik çıkarları çatışmadığı sürece. Evlilikte de ilk yıllar zevkli olabilir. Ancak aradan zaman geçtikçe bıkkınlık verici, sinir­lendirici hal alacaktır. Zira mıknatısların aynı adlı kutupları birbirini iter. Başak erkeği eşinden ziyade işiyle evlidir. Üstelik aşk ve sevgi sözcüklerinin de mantıksal değeri yoktur. Bu da aşkı, gezmeyi ve eğlenmeyi seven bayan Başak için çekilmezlik oluşturacaktır. Ayrıca karşılıklı eleştirilerin ve alayların denetlen­mesi pek de mümkün olmayacaktır.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Aynı burcun insanı oldukları için aralarında uyum problemi bulunduğu yukarıda açıklanmıştır. İki kuruntulu, güvenliğe düşkün, ayrıntılara takılıp kalan, mükemmeliyetçi, her işte kusur arayan insanın ortak­lığı, güvenlikli fakat küçücük bir işle sınırlı kalacaktır. Ayrıca kavgalar da kaçı­nılmazdır. Zira her ikisi de kendi güvenliğini ve geleceğini ön plana alacak, bu nedenle de çıkar çatışmaları yaşanacaktır.

Başak & Terazi Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Başak ile Terazi

Her ikisi de mükem­meliyetçi olmakla birlikte, ikisi arasındaki ilişki hiçbir zaman mükem­mel olmayacaktır. Öncelikle eğlence anlayışları ve harcama alışkanlık­ları farklıdır. Üstelik her ikisinin de eleştirmeye bayılma huyu, ortada eleştirilecek konu kalmayınca birbirlerini didiklemeye dönüşecek, bu da hem Terazide hem de Başakta kızgınlığa neden olacaktır. Terazinin zorlamasıyla arkadaşlık ve evlilik sürebilir, ancak zevkten, mutluluktan uzak olarak.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Öncelikle ikilinin herhangi bir konuda karar verme­leri uzun sürecektir, bu süre içinde Başak kârlılık ve güvenlik hesabı yaparken, Terazi de herkesin onaylayabileceği bir karar üzerinde yoğunlaşır. Bu durum, ortaklığın güvenliğini sağlamakla birlikte fırsatların kaçmasına da sebep olur. Terazi işin parasal yönüyle ilgilenmemekle birlikte bol para harcar, bu da tu­tumlu Başağı kızdırır. Terazinin bütüncül düşünmesine karşı Başağın ayrın­tılara inmesi tamamlayıcı özelliktir. İkisi de eleştirilmekten hoşlanmaz, ancak sürekli eleştirirler. Eleştiriler birbirine de yönelebilir ki bu sonu ayrılığa dönü­şebilecek bir problemdir.

Başak & Akrep Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Başak ile Akrep

Bu ikisinin birbirlerine benzer tarafları çoktur. Ancak Başak Akrebe içten içe hayran olmakla bir­likte, onun gibi davranamaz. Akrebin çevresini sınırlaması, Başağın alaycı eleştirileri, ikisi arasındaki ilişkiyi buza çevirebilir. Veya gururu zedelenen karizmatik Akrep işi güç kullanmaya kadar götürebilir. Bu durumda Başa­ğın eli de armut toplamayacaktır. İkisinin de alttan alması, uyumlu olmaya çalışması mümkün görünmemektedir.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Bu ikisinin işbirliği, tavsiye edilebilecek bir durum değildir. İkisi de mükemmeliyetçi ve şüpheci olduğundan birbirlerini eleşti­ri yağmuruna tutacak ve yaralayacaklardır. Başağın güvenlik ihtiyacına rağ­men Akrep gizli veya karanlık ilişkileriyle bunu tehlikeye atmaktan çekinme­yecektir. Başağın sadeliğine karşın Akrebin karizma ve güç ihtirası da proble­min bir başka boyutudur. Akrebin kolay lokma bulduğunu sanması da ken­disi için büyük bir yanılgı olacaktır.

Başak & Yay Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Başak ile Yay

Yay özgürlüğüne düş­kündür, özgürce gezip tozar ama karşısındaki kişiye aynı özgürlüğü ta­nımaz. Bu durum Başağın ya içine çekilmesine, karamsarlaşmasına, kö­tümserleşmesine ve her şeye boş vererek hayatı anlamsızca yaşamaya baş­lamasına; ya da alaycı eleştiriler ve sinirli tavırlarla Yayı yıpratmaya çalış­masına sebep olacaktır. Ancak böyle bir savaştan tümüyle Başak zararlı çıkacak, Yayın ateşi, toprağı, üzerindeki ağaçlarla ve bitkilerle birlikte ya­kacak, verimsiz ve mutsuz bir hale dönüştürecektir. Zaten zevkleri ve ho­bileri de birbirinden tümüyle farklıdır. Özellikle evlilikten uzak durma­ları gerekir. Aksi halde kutuplardan birinde buzullar arasında yaşamaya mahkum olacaklardır.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Başakla Yayı bir araya getirebilecek ortak bir konu, benzer veya birbirini tamamlayacak karakter özelliği yoktur. Yayın özel ha­yatı, çok ve patavatsız konuşması, gereksiz koşuşturması, düzensiz iş haya­tı, kumar oynama derecesindeki risk tutkusu Başağı kızdıracak; Başak tara­fından yöneltilen alaycı eleştiriler ve özgürlüğünün kısıtlandığı kanaati de Yayın bırakıp kaçmasına yol açacaktır.

Başak & Oğlak Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Başak ile Oğlak

Değişken Başak ve ön­der Oğlak. İkisi de toprak. Ana elementleri aynı olduğu için önemli dış et­kenler olmadığı sürece uyumlu ve mutlu bir beraberlik sürdürebilirler. Ve­rimli bir şekilde ürün toplama yeteneği olan Başakla, yükseklere tırmanma yeteneğine sahip Oğlağın birlikteliğinde aşırı olumsuz etkiler yoksa para problemi olmayacaktır. İkisi de karamsar, ikisi de kötümser, ikisi de dişil nitelikli olduğundan dertleşecek konu bulmakta da zorlanmayacaklardır. Elleri, başkalarına karşı cimri, sevdiklerine karşı açık olduğundan birbirle­rini mutlu edebilirler. Ancak Başak kılçıklarını denetlemelidir, aksi halde Oğlak boynuzlarıyla cevap verebilir.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

İkisi de toprak grubundan olan Başakla Oğlak ge­nelde uyumlu bir ilişkiyi oluşturacaktır. İşletme küçük ölçekli de kalsa gü­venli olacaktır. İkisi de tutumludur, bu da cimriliğe yöneltecektir. Bu ortak­lıkta Oğlağın aşırı ihtirasları, çalışmadan kazanma arzusu, işi Başağa yıkma­sı, ara sıra yalana başvurması problem olabilir. Bu ikilinin sahibi olduğu iş­letmede çalışan personeli ise iki şey bekler : Az ücret ve bol paylanma.

Başak & Kova Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Başak ile Kova

Duygularıyla değil dü­şünceleriyle hareket eden iki insan. Erkek cinsinin soğukluğuna ve mesafeli tavrına karşın her iki burcun bayanları da uçarı ve erkeklere karşı zayıf ka­rakterlidir. Bu nedenle ikisi arasında aşk ve evlilik ilişkisinin yürümesi müm­kün görünmemektedir. Kovaların gezmeye ve eğlenmeye düşkün olmasına karşı Başağın her şeyi paraya tahvil etmeye meyilli oluşu nedeniyle ikisi ara­sında arkadaşlık ilişkisi de yürümeyecektir.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Hayatın içinde yaşayan, pratik ve günlük işlerle uğraşan Başak ile gelecekte yaşayan, günlük işlerle ilgilenmekten usanç duyan Kovanın birlikte çalışması zordur. Aykırı yönleri bir hayli fazla iken ortak veya benzer yönleri bulunmamaktadır. İçedönük ve ilişkile­ri mesafeli Başak bile Kovanın donuk, soğuk, yukarıdan bakan tavırla­rına katlanamayacaktır. Yine Kova bir iki küçük şeyle ilgilendikten son­ra bütün işi Başağın üzerine yıkacak, bu da Başağı bezdirip ilişkiyi boz­maya mecbur bırakacaktır.

Başak & Balık Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Başak ile Balık

Karşıt burç insanları. Mıknatısın karşıt kutupları etkisi. Karşı konulmaz çekim veya yıldırım aşkı, fakat birbirini yok etmek pahasına. Birliktelik değil birleşme ve ayrılamama. Çatışarak anlaşma. Bitmek bilmeyen münakaşa, kavga, iğne­leyici eleştiri… Onları bir araya getirebilecek tek şey kuruntuları ve acı­larıdır. Ancak dertleşecekleri mekan konusunda da anlaşmaları zordur. Balık bunun için ya bir meyhaneyi, ya bir dergahı, ya da deniz kenarında loş bir mekanı tercih edecek; Başak ise ya kütüphanede ya işyerinde diretecektir. Başağın tümüyle akıl ve mantık kurallarına bağlı olması, Balığın ise duygu ve hayalleriyle hareket etmesi çatışmayı davet eder. En iyisi bir­birlerinden uzak dursunlar.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Mantıklı, düşünerek hareket eden, tutumlu Ba­şak ile hayal dünyasında yaşayan, düşünmeden hareket eden ve parası­nın hesabını yapmayan Balık insanı. Aynı zamanda karşıt burçların düş­man kardeşleri. Böyle bir birliktelik tavsiye edilemez. İşbirliğini veya şirketi yönetecek iyi bir genel müdür bulunur, işin mali yönü Başağa, ta­nıtım ve pazarlama işi Balığa bırakılacak şekilde işbölümü yapılırsa or­taklık yürüyebilir.

Terazi & Terazi Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Teraziler

Burçtaşların birlikteliği. İkisi arasında, istedikleri zaman beraber olacakları, istedikleri zaman ayrı kalabilecekleri bir arkadaşlık yürüyebilir, hatta zevk verebilir. Birlikte eğle­necekler, birlikte bol para harcayacaklar ve hoş vakit geçireceklerdir. Evli­likte ilk yıllar zevkli olabilir. Ancak aradan zaman geçtikçe bıkkınlık verici, sinirlendirici hal alacaktır. Zira mıknatısların aynı adlı kutupları birbirini iter. Ancak Terazilerde denge ve uyum belirleyici özellik olduğundan prob­lemler kalıcı olmayacaktır.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Terazi insanları kibar, nazik ve kavgadan hoşlan­mayan özellikleriyle böyle bir ilişkiyi yürütebilirler. Fakat önlerine gelen problemler konusunda karar vermekte zorluk çekecekler, böylece ya fırsat­ları kaçıracak, ya da sorunların kördüğüme dönüşmesine sebep olacaklar­dır. Zira Terazi insanı her konuda herkese danışır ve vereceği karar konu­sunda onay arar. Yine Terazi insanları çift kişilik sahibidir, birbirinin da­marına basarlarsa karşılarında kabalaşmış, sinirli, eleştirel bir varlık bula­bilirler. Kazandıklarından fazlasını harcamaya meyilli olduklarından iyi bir muhasebeciye de ihtiyaçları olacaktır.

Terazi & Akrep Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Terazi ile Akrep

Sıralamada yedinci ve se­kizinci burç. Yan yana iki takımyıldızı. Gökyüzünde yan yana yaşayabildik­lerine göre yeryüzünde de birlikte yaşayabilirler, kendi sınırlarını koruyan iki arkadaş olarak. Ancak yine de hava ile suyun, hatta hava ile buzun birlikteli­ğine soğuk bir hava egemen olacaktır. Terazinin sevgi ve evlilik burcu olması, Akrebin sevgiden ziyade tutkulu davranışları nedeniyle çatışma kaçınılmaz­dır. İlişkiyi “buz gibi” deyimiyle tanımlamak mümkündür.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Birbirini çileden çıkaracak iki insan. Onları bir arada tutabilecek ortak bir yön, ortak bir hobi bulmak zordur. Birbirle­rini kızdıracak yönleri ise pek çoktur. Terazinin sosyal yönü, sıcak ilişki­leri, ilgi odağı olması, Akrebin kıskançlığını körükleyecektir. Terazinin zor karar vermesine ve kazandığını harcama eğiliminde olmasına karşı­lık, Akrep hem kolay karar verir, hem de kararlı bir şekilde hareket eder. Ona göre kazanmak güç sahibi olmak demektir. Akrebin aşırı becerikli­liği, gücü eline geçirme tutkusu, Terazinin işlerle yeteri kadar ilgilenme­yip gezip eğlenme merakıyla birleşince, ortaklık ortaklıktan çıkıp Akre­bin firması haline dönüşebilir.

Terazi & Yay Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Terazi ile Yay

Havayı ısıtan ateş ve ate­şi alevlendiren hava. Bütünleşebilen bir ikili. Eğlenmek, gezmek, tozmak, yeni insanlarla tanışmak ve sohbet etmek, ortak hobileridir. Terazideki huy değişimi, Yayın değişkenliği hayatlarının monoton geçmesini de önleye­cektir. İkisi de entelektüeldir, ikisi de para harcamayı sever. İyi bir arkadaş olabilirler. Evlenirlerse mutlu olmaları da kuvvetle muhtemeldir.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Ateş grubu Yayla hava grubu Terazi arasında büyük olasılıkla sıcak bir dostluk oluşacaktır. Terazi adil ve uyumlu, Yay dürüst ve tarafsızdır. îş hayatındaki problemleri konuşarak halledebilir­ler. Tartışmalar hiçbir zaman kavgaya dönüşmeyecektir. Yayın giyimde­ki rahatlığını en ciddi toplantılara dahi taşıması, çok konuşması ve de­dikoduyu sevmesi, belki Terazinin sitemlerine sebep olacaktır ama ça­lışkanlığı ve sevimli davranışları nedeniyle dostlukları devam edecektir. Ancak iyi bir mali müşavir edinmelerinde yarar vardır.

Terazi & Oğlak Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Terazi ile Oğlak

Soğuk bir birliktelik. Oğlak dağa, bayıra, kara, buza alışkın olmasına rağmen, Terazi ciğerleri­ni ve en önemlisi kalbini üşütecektir. Sıcacık duygularını açmak isteyen Te­razinin Oğlağa ulaşması mümkün değildir. Zaten hava ile toprağın karışıp kaynaşması olmayacak bir şeydir. Özgürlüğüne düşkün Terazi, oğlağın di­siplin çemberiyle kuşatmasına, kendisini sürekli kontrol etmesine dayana­mayacaktır. Oğlak da Teraziyi zevkine düşkün, sorumluluk taşımayan biri olarak görecektir.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Oğlakla Terazi her yönden birbirine yabancıdır. Birbirlerini anlamaları, birbirlerini dinlemeleri, birbirleriyle uyumlu bir­liktelik oluşturmaları, gece vakti gökyüzünde güneşin doğması gibidir. Te­razi Oğlağı hantal, anlayışsız, inatçı, durağan, kafası çalışmayan, saman al­tından su yürüten biri olarak görecek; Oğlak da Teraziyi dengesizlikle, ho­vardalıkla, gününü gün etmekle suçlayacaktır. Terazi Oğlağı şirketine mu­hasebeci, Oğlak da Teraziyi şirketine halkla ilişkiler müdürü yapabilir, an­cak iş ortaklığı kurmaları yararlı değildir.

Terazi & Kova Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Terazi ile Kova

Karşı cinsler arasında ateşli bir beraberlik, hemcinsler arasında mesafeli fakat uyumlu bir dost­luk. Önder Terazi ile sabit Kovanın havaları birbiriyle kaynaşacak, Terazi Kovayı harekete geçirirken, Kova da Terazinin taşkınlıklarını önleyecektir. Yeri gelince sakin bir melteme, günü gelince fırtınaya dönüşebileceklerdir. Terazinin havası sıcak, Kovanın havası serindir. Terazi yeri gelince Kovanın havasını ısıtmayı bilmelidir.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

İki hava burcu insanının ortaklığında veya ekip çalışmasında başarı kaçınılmazdır. Aralarında önemli bir problem çıkmayacaktır. Küçük problemleri de konuşarak halletmeleri mümkündür. An­cak gerçekleştirilecek ortak projenin Kova yönünden insanlığa yararlı ol­ması, Terazi yönünden de hem kazanç sağlayıcı, hem de popülariteyi ar­tırıcı olması motivasyon artırıcı etki yapacaktır. Adil Terazi ile yardımse­ver Kovanın birlikteliğinde şirket personeli de azami gayreti gösterecektir. Kova projeyi hayata geçirirken Terazi de ürün pazarlama ilişkilerini en üst seviyeye çıkaracaktır.

Terazi & Balık Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Terazi ile Balık

Sanata, uyuma, kibarlığa önem veren Terazi ile bu özellikleri kendisinde toplayan Balık. Mutluluk için bunlar yeterli olsaydı ne kadar güzel olurdu. Arkadaşlıkta ve evlilikte sorunlar çıksa bile ikisi de karar vermekte zorluk çektiğinden bu problemleri uykuya ya­tıracaklar, çözüm bulmak veya ilişkiyi bitirmek için kıllarını kıpırdatmayacak­lardır. Balık yönünden ilişkilerde sorun yoktur, eğer karşısındaki bir sorun ol­duğunu iddia ediyorsa mutlaka yanlış anlamasından kaynaklanmaktadır. Bir­birlerini anlamaları zor, yanlış anlamaları ise gayet kolaydır. Balığın zaman za­man yalnızlığına çekilmesi, sebepsiz somurtması, gözlerindeki ışıltının kaybol­ması, Terazinin “yine ne oldu” şüphesine yol açacaktır. Sonuna kadar uyumlu davranmaya gayret etseler de soğuk bir ilişki yaşayacaklardır.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Karar vermekten kaçman, iş yapmaktan kaçman, problemleri çözmekten kaçman, bol proje üreten fakat bunları uygulama kararlılığına sahip olmayan, hesapsız para harcayan iki kişinin ortaklığı ya hiç başlamayacak, ya da kısa sürede iflasa sürüklenecektir. İki arkadaş ola­rak birbirlerini anlamaları da mümkün olmadığından en iyisi birlikte iş yapmaktan kaçınsınlar.

Akrep & Akrep Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Akrepler

Burçtaşların birlikteliği. Evlilikte ilk yıllar zevkli olabilir. Ancak aradan zaman geçtikçe bıkkınlık verici, sinirlendirici hal alacaktır. Zira mıknatısların aynı adlı kutupları birbirini iter. İki Akrep insanı arasında, istedikleri zaman beraber olacakları, istedikleri za­man ayrı kalabilecekleri bir arkadaşlık da söz konusu olamaz; zira sahiplenme ve kıskançlık buna izin vermeyecektir. Kararlılıkları birlikteliğin yürümesine yardımcı olabilir ama en küçük hatanın bile cezasız kalmayacağı olgusu, arala­rında düşmanlık da oluşturabilir.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Bir ekip içinde iki tane akrep insanı varsa veya ya­nılıp da bu ikisi bir ortaklık kurmaya kalkarlarsa, ortama gerilim ve savaş hali egemen olacaktır. İnadım inat iki kişi. Birinin başarısını diğerinin kıs­kandığı hatta kin duyduğu iki karakter. Gücü tümüyle eline geçirmek iste­yen, biri diğerini saf dışı bırakmayı arzulayan iki kişi. Uzak durmalarında büyük yararlar var.

Akrep & Yay Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Akrep ile Yay

Ateş (Yay) ve su (akrep), hatta ateş ve buz birlikteliği. Ya su ateşi söndürecek, ya da ateş suyu buharlaştıracaktır. Yani birbirleriyle bütünlük oluşturmaları mümkün değildir. Ayrıca ateş, bu birliktelikte normal bir su ile değil buzla savaşacaktır. Tez canlı Yay, buzu eritinceye kadar usanacak, yorulacak, sönüp gidecektir. Akrebin her şeyi kontrol altına alma tutkusu, kıskançlığı, sabit fikirliliği, sahiplenip sınırlar çiz­mesi, özgür ve değişken Yay için savaş sebebidir. Birbirlerini anlamaları müm­kün olmayan bu iki farklı kişinin birbirini mutlu etmesi mümkün değildir.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Adalet savunucusu Yay ve gücü amaç edinen Ak­rep. “Cebinde akrep mi var?” sorusunun muhatabı Akreple hesapsız har­cama yapan Yay. Malvarlığıyla, hatta hayatla kumar oynayan Yayla, yüzde yüz kazanamayacağı işe beş kuruş bile yatırmak istemeyen Akrep. Dostla­rı konusunda seçici davranan, iletişim kurmakta zorlanan Akreple yaygın iletişim yeteneğine sahip ve kolay arkadaş edinen Yay. Ortaklığı kim idare edecek? Para kasası kimin kontrolünde olacak? Çalışma ilkeleri nasıl tesbit edilecek? İkisi arasında her biri bir savaş nedeni olacaktır.

Akrep & Oğlak Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Akrep ile Oğlak

Güç tutkunu Akrep ile mal ve makam tutkunu Oğlak insanı. Yalnızca bu husus bile birlikteliği destekle­yecektir. Zira mal ve makam, güce, güç de mal ve makama ulaştıracaktır. Eğer aralarında bir ilişki doğmuşsa buna mutlaka Akrep karar vermiştir. Zira Akrep sevdikleriyle sevmediklerini, dostluk kuracaklarıyla düşman kabul edecekleri­ni kesin sınırlarla belirler. İkisi de soğuk yapılı olmasına rağmen, karşı cinsler arasında ateşli bir ilişki doğacaktır. Onlar çoklukla parayı ve gücü paylaşacak­lar, geriye kalan hususları inatla göz ardı edeceklerdir.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

İktidarı elinde bulundurmak isteyen Akreple, güçlünün yakınlarında bulunmaktan hoşlanan Oğlak. Ortak çalışma konusu iş veya proje çok para kazandıracak, itibar ve güç sağlayacaksa, bu ikilinin birlikte ça­lışmaması ve başarılı olmaması için sebep yoktur. Belki ekibi ve şirketi yönet­me konusunda problem çıkabilir ama önder Oğlak sonunda çok para kazana­bileceği bir ortamda idareyi Akrebe teslim edecektir. Sonsöz olarak şöyle di­yelim : Akrep Oğlağı başından atmaya karar verinceye kadar aralarında so­run yaşanmayacaktır. Karar verdiğinde ise korkunun ecele faydası yoktur.

Akrep & Kova Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Akrep ile Kova

Akrep Kovanın havası­na, Kova da Akrebin karizmatik tavırlarına kapılabilir, evlilik söz konusu olur­sa ateşli bir aşk da yaşayabilirler. Ancak bir zaman sonra Kova Akrebi diktatör­lükle, yersiz kıskançlıkla suçlayıp “kaçığın teki” olduğuna karar verecektir. Ak­rep de Kovayı, daldan dala konan havai, aklı bir karış havada hümanist olarak görecek ve “deli” olduğuna hükmedecektir. İkisi de sabit fikirli olduğundar. ça­tışma kaçınılmazdır. Hava (Kova) buzla temas ettiğinde soğuyacak, esmeye devam ettikçe de buzun kenarları (intikam alma isteği) keskinleşecektir. Yine de bir anlaşma yolu bulabilirler.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Teknoloji veya bilimin ön plana çıktığı iş alanla­rında büyük başarılara imza atabilecek bir birliktelik oluşturabilirler, an­cak birlikte bulunmamak şartıyla. Nasıl becereceklerse? Yapılacak işin de kısa süreli olması gerekir, zira ikisi arasındaki ortaklık uzun sürmeyecek­tir. Kendini ve insanlığı geliştirmek isteyen Kova ile gücü ele geçirmek is­teyen Akrep birlikteliği, ikisinin de sabit fikirli olması nedeniyle her an çatışmaya dönüşebilir.

Akrep & Balık Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Akrep ve Balık

Su ile buzun birlikteli­ği. İkisi de manyetik güçleriyle karşısındaki kişinin duygu ve düşüncele­rini algılayabilen, konuşmadan da duygu ve düşüncelerini aktarabilen iki insan. Ara sıra duygusal fırtınalar oluştursa da Balık insanları durgun de­nizler gibidir ve uyumludur. Akrep ise, çevresinde ricalarını bile emir bi­len birilerini arar. Biraz çekingen ve yoğun şekilde korunma ihtiyacı du­yan Balıklar da tam Akrebe göredir.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Balık ve Akrep arasında önemli bir uyum prob­lemi yaşanmayacaktır. İki su grubu insanı, manyetik güçleriyle birbir­lerinin duygularını anlayabildikleri için, çatışma ortamlarında geri çe­kilmeyi de bileceklerdir. Balık, üstün bir hayal gücüne sahiptir ve rek­lam yapma yeteneği gelişmiştir. Ürettiği projeler, Akrep ortak tarafın­dan ayakları yere basan girişimlere dönüştürülebilir ve kararlılıkla uy­gulanabilir. Böyle bir ortaklıkta karar verme yetkisi kendiliğinden Ak­rep insanına geçecek, Balık ise yük üzerinden kalktığı için sevinecektir. Dolayısıyla Akrepteki rekabet tutkusu, rakip firmalara yönelecek, bu da başarı getirecektir.

Yay ve Yayların Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Yaylar

Kısa süreli arkadaşlıklar bir yana bırakılırsa, böyle bir birliktelik katlanılır değildir, insanın ara sıra aynaya bakması kendisine hoş gelir, ancak aynaya bakma süresi uzadıkça usanç galip gelecektir. Üstelik karşısındaki de kendisi kadar çok konuşan ve kendisine söz hakkı tanımamakta inat eden, kendisi kadar yetenekli, ken­disi kadar uçarı, kendisi kadar denetim altına girmeyen, kendisi kadar re­kabetçi biri ise. Ki öyledir. Arkadaşlık tamam ama evlilikten uzak dur­maları önerilir.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Bir işyerinde bir Yay yeterlidir, hatta bazen çok bile gelebilir. Aksi halde işyeri çalışanları konuşmaktan, affedersiniz konuşan Yay­ları dinlemekten iş yapmaya fırsat bulamayacaktır. Üstelik herkes, bir diğerinin kendisi hakkında arkasından söylediklerini öğreneceğinden birbirlerine düş­man hale gelebilirler. İş ortaklığında durum daha da vahimdir. Müsriflikleri, macera ve risk tutkuları, projelerini hayata geçirmeye bir türlü vakit bulama­maları, taahhütlerini zamanında yerine getirememeleri, Şirketi kısa zamanda batma noktasına getirebilir.

Yay ve Oğlak Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Akrep ve Oğlak

Zor fakat bazı şartlarla yü­rüyebilir bir birliktelik, inatçı, sabit fikirli iki insan. Gezegenleri gibi birbirle­ri üzerinde hem çekim gücü uygular, hem de birbirine tedirginlik verirler. Yay, özgürce gezip tozma arzusuna, Oğlak da otoriter tavırla sınırlama içgüdüsüne gem vurabilirse anlaşmaları mümkündür. Bu beraberlikte en zor şey Yayın se­yahat ve eğlence arzusundan vazgeçmesidir. Sonuçta yürüyebilen fakat çok da mutluluk vermeyen bir arkadaşlık ve evlilik söz konusudur.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Bu ikisinin iş hayatında eşit seviyede birlikte ça­lışması doğru bir hareket değildir. Zira ayrı dünyaların insanlarıdır ve birbirlerini çıldırtabilirler. Aynı sırayla Yayla Oğlak, savurganlıkla tutumlulu­ğun, nasıl olsa şansım güler duygusuyla geleceği garanti altına alma düşün­cesinin, iyimserlikle karamsarlığın, değişim ve yeniliklere açık olmakla tu­tuculuğun, seyahat ve eğlence arzusuyla bunlardan uzak durmanın… dün­yasında yaşarlar. Oğlak Yayın geniş çevresine, Yay da Oğlağın aklı başında görüntüsüne aldanmış olabilirler. Ancak bu ilişki uzun sürmeyecektir.

Yay ve Kova Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Yay ve Kova

Yay insanı agresif tavır­larını denetleyebilir ve Kovanın özgürlük alanına fazla müdahale etmezse aralarında sıcacık bir ilişki kurulabilir. Kovalar diplomasiden uzak olduğu gibi, sinirli veya kaba tavırlara karşı aynı şekilde tepki gösterir. Özgürlüğü­nü kısıtlamaya yönelik her davranışı da kişiliğine yapılmış saldırı olarak al­gılar. Yaylar da özgürlüğüne düşkündür ama başkasına özgürlük hakkı ta­nımak konusunda zorlanır. Bu küçük problemler aşıldığı takdirde, bera­berce hayatı dolu dolu yaşayabilirler.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Projelerini hayata geçirebilme iradesini gösterirler­se başarılı bir ortaklık gerçekleştirebilirler. Kovalar küçük işlerin değil, bü­yük düşlerin insanıdır. Yaylar ise konuşmaktan ve koşuşturmaktan ayrıntı­lara (küçük işlere) zaman ayıramazlar. Bu yüzden ayrıntıları göz önünde bu­lunduracak ve küçük işlerin de yapılmasını sağlayacak yardımcılar edinme­leri gerekir. Aksi halde ağaçların arasında boy verecek otlar ve sarmaşıklar ormanı görünmez hale getirebilir ve firma ikisinin de farkına varamayacak­ları bir süreç sonunda iflas edebilir.

Yay ve Balık Burç Uyumu

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Yay ve Balık

Hayal dünyasında ya şayan Balıkla, yaşanılan dünyanın tüm zevklerini tatmak isteyen Yay arasında uzun süreli bir beraberlik düşünmek zordur. Balık sükunet arar, Yay ise bunu sağlayabilecek son kişidir. Temel unsurlarının birbiriyle bütünleşme imkanı olmayan ateş ve su olmasına rağmen, eğer birbirle­rine çok fazla yaklaşmazlarsa Jüpiter nedeniyle yine de ortak hobiler bu­labilirler. Özellikle üçüncü devre Balıkla anlaşmaları kolaylaşabilir.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Balık ve Yay öncelikle işbölümüne gitmelidir. Balık işin proje üretimi ve reklam yönünü üstlenmeli, Yay da yönetim ve uygulama görevini yüklenmelidir. Ancak problemler bitmeyecektir. Balık projeleri hayal doludur ve uygulanabilmesi, gerçek hayata uyarla­nabilmesine bağlıdır. Yayda da böyle bir yetenek yoktur, zira aklı baş­ka yerlerdedir. Ayrıca Yay, her konuda risk altına girecektir. Üstelik her ikisi de paranın hesabını bilmeyecek yaratılıştadır. Yay eline geçeni har vurup harman savururken, Balık da zor durumda olduğunu düşündü­ğü kişilere kaptıracaktır. Belki her ikisinin de şanslı olması günü kurta­rabilir ama böyle bir ortaklık kısa sürede buharlaşacaktır.

Oğlak ve Oğlakların Burç Uyumları

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Oğlak ve Oğlak

Böyle bir beraberlikte tencere yuvarlanıp kapağını bulmaz, iki tencere yuvarlanır, yuvarlanır ve çarpışırlar. Bu ikilinin özellikle evliliği, kişinin aynada aksini görmesine, hayran kalmasına ve onunla kucaklaşmak isterken aynanın camıyla çarpış­masına benzer. Çünkü Oğlaklar, öncelikle kendilerine hayrandır. Onların, arasını bozacak ikinci husus ise çıkar çatışmalarıdır. Ayrıca iki Oğlak ara­sındaki sohbetin konusu, bitip tükenmeyen sıkıntılar ve bir türlü ele ger­meyen hedefler olacağından, kısa süre sonra bir psikolog yardımına ihtiyaç duyacaklardır.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Karamsar ve kuruntulu olduğu için adımlarını sağlam atan, riske girmeyen ve yarısı dolu bardağın sürekli boş kısmını gören ve nasıl doldurabileceğini düşünüp kahrolan iki insan. Ortaklıkta projeler havada uçuşmayacak, gözle görülen bir gelişim olmayacak isler kaplumbağa hızıyla yürüyecek ama mali yön inceden inceye denetlendiğinden firma hiçbir zaman iflas etmeyecektir.

Oğlak & Kova Burç Uyumları

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Oğlak ve Kova

Kovanın havası oldukça durağan yapıdadır. Bu nedenle Oğlağın toprağıyla birlikteliği oldukça uzun bir zamana yayılabilir. Ayrıca Kovada, mal ve paraya düşkünlük, sabit fikirlilik gibi topraksı özellikler de bulunur. Uranüs keşfedilmeden önce Oğlakla Kova­nın aynı gezegeni (Satürn’ü) paylaşmasının uygun görüldüğünü de anımsaya­lım. Bu durum, paylaşabilecekleri birçok ortak özelliğin olduğunu göstermek­tedir. Oğlak, Kovanın özgürlük alanına müdahale etmediği takdirde araların­da uyumlu bir beraberlik sağlanabilir.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Kovanın geleceğe yönelik proje üreticisi, Oğlağın ise disiplinli bir uygulayıcı olduğu varsayılırsa, böyle bir birlikteliğin ba­şarılı sonuçlar doğuracağı düşünülebilir ki doğrudur. Ancak bu birlikteli­ğin Oğlak için övünebileceği bir statü ve çok para kazandırması, Kova için de paranın yanı sıra insanlığa da yararlı olması gerekmektedir. Bu çatışma oluşturabilir. Oğlağın kuruntulu ve maddeci tavrı, üstelik çevresini disiplin altında tutma arzusu Kovayı depresyona sürükleyebilir. İşbölümü yapılır ve Kovanın bağımsızlığı korunabilirse yararlı bir iş ortaklığı kurulacaktır.

Oğlak & Balık Burç Uyumları

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Oğlak ve Balık

Oğlak Balığın gelgitleri­ne alışabilirse aralarında mükemmele yalcın bir uyum oluşabilir. Zira toprak unsurlu Oğlakla su unsurlu Balık bir bütünün parçalarıdır ve birbirlerine ih­tiyaçları vardır. Balık suya benzer şekilde yaslanacağı bir omuz arar, duygu­sal bir omuz. Aradığı omzu da Oğlakta bulabilir, zira hem dayanıklıdır, hem de Oğlak burcu simgesi olan keçinin kuyruğunu oluşturan balık gibi duy­gusal ve hayalperesttir. Oğlağın paraya düşkünlüğü Balığı rahatsız etmeye­cektir, ihtiyaçları karşılandığı sürece. Bu birliktelikte Oğlağın aşırı otoriter ve baskıcı tavrı ile Balığın para harcama konusunda düşüncesizce hareket etme­si problem çıkarabilir. Bu iki özellik denetlenebilirse uyumlu bir beraberlik oluşmaması için sebep yoktur.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Kişilik özelliklerini denetleyebilirlerse, su Balık, hayal­leri, düş gücü, reklam ve pazarlama yeteneğiyle toprak Oğlağı sulayacak; Oğlak da hırsıyla, çalışma azmiyle, projeleri hayata geçirecektir. Bu ikisinin birbirine ih­tiyacı vardır. Bu ortaklıkta yönetici ve hesap uzmanı Oğlaktır. Ancak iş bö­lümü yapmazlar ve karşıt özelliklerini denetleyemezlerse ortaklık bataklığa dö­nüşecek, bundan her ikisi de zarar görecektir.

Kova & Kovaların Burç Uyumları

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Kovalar

İki Kovanın arkadaşlı­ğında önemli bir problem çıkmaz. Zira yaratılışları gereği bir gün birlik­te olacaklarsa üç gün ayrı kalacaklardır. Bu nedenle ara sıra aynaya bak­mak da usanç vermeyecektir. Birlikte eğlenebilir, protesto gösterilerine katılabilir, doğayı ve insanlığı kurtarmak için projeler yapabilirler. Bazen sakarlıkla insanlığı yok da edebilirler ama böyle küçük kazalar olabile­cek şeylerdir. (++) Ancak evlilikte durum farklıdır. Özgürlükçü tavırları­na rağmen kuruntuya kapılma huyları vardır. Evlilik ortak kararlarla yü­rüdüğü, Kovalar ise sabit fikirli olduğundan kısa süre sonra birliktelik çatırdamaya mahkumdur.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Böyle bir birliktelikte ortalıkta dolaşan bir dolu proje olacaktır ama bunları uygulayacak kimse olmayacaktır. Zira Kovalar uygulayıcı değildir. Belki Boğa, Başak, Aslan gibi bir genel müdür sayesin­de bu problemi aşabilirler. îkinci bir sorun da mali ayrıntılarda kendisini gösterecektir. Kovaların küçük ayrıntılarla uğraşmamaları, bunların birleş­mesi sonucunda finanssal gücü bitirebilir.

Kova ve Balık Burç Uyumları

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Kova ve Balık

Birbirlerine hem çekim gücü uygulayan, hem de tedirginlik veren iki insan. Gezegenleri Uranüs ve Neptün gibi. Üstelik takımyıldızları da yan yana. “At atın ya huyundan alır, ya suyundan” der atalarımız. Kova hayali geleceği kuşatır, Balıklar ise ruhsal varlık olduğundan geçmişle gelecek arasında mekik dokur. İkisi de sabit fi­kirli ve inatçıdır ama bu durum Kovada açık seçikken Balıkta gizli buzlanma şeklindedir. İkisinin de düş gücü fazladır ve değişikliklerden hoşlanırlar. Bir­likte yaşamak için bir yol bulacaklardır.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Gerçekleşebilir düşler gören ve bilimsel mantık­la hareket eden Kova ile hayallerini gerçekmiş gibi yaşayan Balık birlik­teliği, anlamsız ve zor. Öncelikle böyle bir birliktelik veya ortaklıkta ka­rar verecek ve bu kararı uygulayacak kişi eksikliği bulunmaktadır. Proje­ler havada uçuşacak, sonra da yeryüzünde bir yer bulamadan denize dü­şüp boğulacaktır. Uygulanmasına karar verdikleri proje de büyük ihti­malle yaşanılan hayattan kopuk olacaktır. Aradan zaman geçtikçe Kova Balığın hayal dünyasında yaşamasıyla ve kararsızlığıyla alay edecek, Ba­lık ise Kovanın bilimsel doğrularını sıkıcı bulacak, tavırlarını ve alayları­nı kişiliği üzerinde baskı olarak algılayıp içine kapanacak ve Kovayı dün­yasının dışına kovacaktır.

Balık ve Balıkların Burç Uyumları

Aşk, Arkadaşlık ve Evlilik Hayatı: Balıklar

Böyle bir arkadaşlık ya bir dergahta, ya da meyhanede doğmuştur büyük ihtimalle. İki duygusal ar­kadaşın sohbetinin konusu da çoklukla hayalleri, evlilikleri, ayrılıkları, mut­suzlukları olacaktır. Birlikte karamsarlık denizine dalabilir ancak büyük bir tevekkülle yollarına devam edebilirler. Ara sıra yaptıkları (tuzla karışık) sulu şakalarına gülebilirler de. Ancak evlilikleri arkadaşlığa benzemeyecektir. Her ikisi de, beyaz atlı prens veya prenses, yaslanacak bir omuz arayacak fa­kat bulamayacaktır. Ayrıca aynı burcun insanı olduklarından bir süre sonra birbirlerinden usanacaklardır.

İş Ortaklığı ve Ticaret:

Hayalperest, hayatın gerçeklerinden habersiz, bol para kazansa bile birilerine kaptırdığı için parasızlık çeken iki Ba­lık insanının bir araya geldiğini düşünün. Bol hayaller, bir sürü proje, fakat uygulayacak kimse yok. Bir balık bir gün paralı, bir gün parasız­sa, iki Balık bir gün paralı, iki gün parasızdır. Yönetmek de onlara göre değildir.

DAHA KISA BİR BURÇ UYUMU YAZISI OKUMAK İÇİN lütfen buraya tıklayın.