Balık Burcu Kadını ve Erkeği Özellikleri: Aşk ve Evlilik Uyumu (2021)

2020-balik-burcu-yorumu-balik-burcu-kadini-balik-burcu-erkegi-gunluk-balik-burcu-yorumu-balik-burcu-ozellikleri-haberpop
2020-balik-burcu-yorumu-balik-burcu-kadini-balik-burcu-erkegi-gunluk-balik-burcu-yorumu-balik-burcu-ozellikleri-haberpop

Balık burcunun 2020 senesi için yapılan aşk, evlilik, iş, kariyer ve sağlık yorumu aşağıda listedik. Balık erkeği ve balık kadını burcunun tüm özellikleri ve yükseleni konusunda tüm bilgileri detaylıca açıkladık. Balık burcu tarihleri ve tipik özlliklerinin yanında sağlık hayatı, iş hayatı, aşk ve evlilik hayatı için yeni yılda (2020) neler yaşayacak, hepsi bu yazıda.

Balık Burcunun Tipik Özellikleri

“Denizlerdeki, göllerdeki ve akarsulardaki balıklar kadar, insan şeklin­deki balıklar da çeşit çeşittir” derler. Ancak o kadar farklı çeşidi de bulun­mamaktadır.

Balık Burcu Erkeği Özellikleri ve Aşk Evlilik Uyumu

Genellikle sıhhatli, kanlı, canlı ve etlidir. Ten­leri açık pembe veya beyazdır. Yüzleri yuvarlak, gövdeleri geniş, gö­ğüsleri iri, saçları kestane rengi, sakalları kumral ve dalgalıdır. Göz­leri parlak ve fakat buğulu, burunları orta büyüklükte ve etli, ağızları büyükçe, dudakları kırmızıdır. Saçları vaktinden önce dökülür.
Ağır ve sevimli bir ses tonuyla konuşurlar. Ancak sözcükleri aşırı hız­lı ve hafif sesle söylediğinden ne dediğini anlamak zordur. Yemeye düşkün ve gençlik yıllarından sonra şişmanlamaya meyillidirler. Aile ortamında ge­nellikle çöpçü balıklar gibi, sofrada artan yemekleri bitirmeleriyle tanınırlar.
Şen tabiatlı ve sevimlidirler. Çok konuşur, kahkahayla güler, alay etme­yi severler. Bazen kendileriyle de alay ederler.

Balık Burcu Kadını Özellikleri ve Aşk Evlilik Uyumu

Genellikle esmer veya buğday benizli, güzel yüz­lü, zarif burunludur. Elleri ve ayakları ufaktır. Güzel endamlı olup iki fark­lı beden tipine sahiptirler; ilk tip zayıf, kısaya yakın orta boylu ve biçimli bir vücuda sahiptir (Yunus balığı), ikinci tip ise aşırı kiloludur (Balina). Eğ­lenceyi, süs eşyalarını ve süslenmeyi severler. Çoğu zaman laubali bir tavır içindedirler. Konuşurken, sözcükleri aşırı hızlı ve hafif sesle söylediğinden ne dediğini anlamak zordur.

Balık Burcu Kadını ve Erkeği Sağlık 2020

Kol ve bacakları hastalığa en yatkın organlarıdır. Ciğerleri ve gözleri de hassastır; güneş gözlüğü kullanmaları yararlıdır. Pek güçlü değildirler. Enerjilerinin çoğunu da hayal kurmak için harcarlar.
Ruhsal durumu iyi ise kolay hastalanmaz, kötü ruh hali ise tüm diren­cini yok eder, depresyon oluşturur. Konuşmak, balıkların ruhsal durumu­nu düzeltmek için en kolay yoldur. Bu durumda onunla ilgilenen kişinin iyimser biri olması gerekir. Geceleri iyi uyumalı, temiz hava almalı, dik­katli beslenmeli. Ayrıca hassas ayaklarını soğuktan koruması tavsiye edilir.

Balık Burcu Erkeği ve Kadını Aşk Evlilik Uyumu, Özellikleri 2020

Balık Burcu Erkeği Aşk ve Evlilik Yorumu:

Balık erkeği, kadınların karşısında sudan çıkmış balık gibi. An­cak dişil nitelikleri olduğundan kadınlar tarafından iyi anlaşılır ve kadınlarla anlaşmasını da bilir. Maço değil. Kendisini önemseyen biri de de­ğil ama kendini övmekten ve övülmekten hoşlanır. Hoşuna giden bir ka­dına tamamen uyum sağlayabilir. Nazik, hülyalı, sevilmeye değer biri. İl­tifat etmekte ustadır. Bireyselliğine önem verir ve kesinlikle güçsüz değil. Yönetilmekten hoşlanmaz.

Balık Burcu Kadını Aşk ve Evlilik Yorumu:

Balık kadını sürekli rüyalarının prensini arar. Onu bulduğun­da o zamana kadar sürdürdüğü hayatını unutur, sadece erkeği için ya­şar. Fedakârdır. Bu fedakârlık sıklıkla bağımlılığa dönüşür. Güçlü kişili­ği olan bir eş arar. Aşkta aradığını bulamazsa rüyalar dünyasına çekilir ve çoklukla bu rüyadan çıkma gücünü kendinde bulamaz. Akşam eve geç gittiğinizde, eşiniz yemeğini yememişse ve soğuyan yemekleri ısıtmadan önünüze koyup yemek bitince hoşunuza gidip gitmediğini soruyorsa bi­lin ki eşiniz bir balıktır.

Balık Brucunun En Önemli 10 Özelliği

  1. DÜNYAYA ALDIRMAMA: (Bu yönde kışkırtılmamışsa para, mal, ma­kam gibi dünyevi hırsları olmama; rekabet ve yarışmadan kaçma, ancak bütçesinin birkaç katı harcama yapma)
  2. ALDATILABİLİRLİK: (Kanma, aldanma, kolay ikna olma, aynı kişi tarafından aynı konuda birkaç kez aldatılabilme, bu konuda öğüt de almama)
  3. UYUM: (Herkesle ve her şeyle kendiliğinden uyum, bulunduğu ka­bın şeklini alma, bağlanma, bağımlı hale gelme, uyumlu hayat, uyum­lu ölüm, herkesin her şeyi olma; ancak herkesin her şeyi olurken herke­se uyumsuz gelme)
  4. BUNALIMLI RUH HALİ (Melankoli, üzülecek bir şeyler bulma, olay­lardan kolay etkilenme)
  5. GERÇEK HAYATTAN KOPUKLUK (Düş perdesi arkasına gizlenmiş sevgi, abartılı duygular, gerçekmiş gibi yaşanan hayaller, bilinçaltı eğilimlerin etkisinde kalma, kişisel ve kolektif bilinçdışı, aşırı duygusallık, zengin fantezi, hayal ile gerçeğin birbirine karışması)
  6. CANAYAKINLIK (Sıcak ve cana yakın davranışlar, nezaket, zarafet, kibarlık, sempati, çekicilik, ilgi odağı olma, özellikle bayanlarında barış­çıl doğa)
  7. DERİNLİK, GİZEM (Muamma, büyü, gizem, gerçekleşen rüyalar, mistisizm, manyetizma, sanata ve güzelliğe meyil, kısmetlilik, zor durum­da beklenmedik yardımlar görme, gizli derinlikler, güçlü altıncı his)
  8. AŞIRI MERHAMETLİLİK (Ağlamaya meyil, koruma ve korunma, herkesin yardımına koşma, acı çekenleri görmeye dayanamama, bu neden­le kolay kullanılma, cömertlik, iyilikseverlik)
  9. ÇİFT KİŞİLİK, ÇELİŞKİLİ YAPI (Dalgalı duygular, çatışan arzular, aşırılıklar, bağlanmalar ve ayrılıklar, arada bir fırtınalı davranışlar, değiş­kenlik, ya meyhane ya dergah)
  10. ÇEKİNGENLİK, KARARSIZLIK (Karar verememe, hareketsizlik, kor­kaklığa varan çekingenlik, yöneticilik yapamama

Balık Burcu-Burç Tarihleri: 19/20 Şubat – 20 Mart
Balık Burcu Diğer İsimleri: PİSCES (Batı), HUT (Arapça)
Şifre Sözleri: “İnanıyorum!” “Düşlüyorum!” “Sezinliyorum” “Sevi­yorum”
Asıl Gezegeni: NEPTÜN (Venüs’ün Üstün Hali,. Düş Perdesi Ardı­na Gizlenmiş Sevgi, Renk Uyumuyla Sağlanmış Güzellik, Değişkenlik, Bilinçdışı, Canayakın Davranışlar, Yoğun Duygular, Arada Bir Fırtınalı Dav­ranışlar, Renkli Düşler, Yaratıcılık, Çekicilik, Cinsellik, Büyü, Gizem, Al­danma, Rüyalar, Mistisizm, Aktif Fantezi, Manyetizma, Hayal İle Gerçeğin Birbirine Karışması, Alkol Ve Uyuşturucu Bağımlılığı, Suç İşleme Meyli, Bilinçaltı, Mimikler)
İkincil Gezegeni:
(A) JÜPİTER (Yay’ın asıl gezegeni)
(B) 01-10 Mart doğumlular için AY (Yengecin asıl gezegeni)
11-20 Mart doğumlular için VENÜS (Boğa ve Terazi’nin asıl ge­zegeni) ve PLÜTON (Akrep’in asıl gezegeni) ve MARS (Koç’un asıl, Akre­bin ikincil gezegeni)

Balık Burcunun Sembolü: AYRI YÖNLERE GİTMEYE ÇALIŞAN, ANCAK BİRBİ­RİNE BAĞLANMIŞ İKİ BALIK (Gizli Derinlikler, Dalgalı Duygular, Çatı­şan Arzular, Aşırılıklar, Çift Kişilik, Bağlanmalar ve Ayrılıklar)
Balık Uğurlu Sayısı/Sayıları: 7 ( ve 2, 6, 16, 61, 70)
Balık Uğurlu Günü: Perşembe
Balık Uyumlu/Sevdiği Kokuları: Şebboy, Hanımeli, Defne, Tarçın
Balık Madeni: TENEKE (Yumuşaklık, İnsancıllık, Eğilip Bükülme Uyum), KALAY (Makyaj, Koruma ve Korunma), POLONYUM, PLATİN- YUM, PETROL (Akıcılık, Yanıcılık, Parlama, Yararlılık)
Balık Taşı: Akuamarin, Mavi Safir, Ametist, Ametrin, Mercan Kantaşı, Turkuvaz, Süngertaşı, Kumtaşı (Yıldız), Anjelit, Aytaşı, Dağ Kristali, Florit, Hematit, Jips, Kalsit, Kristal Kuvars, Kunzit, Lapis Lazuli, Lepidolit, Opal, Selenit, Selestit, Topaz, Yeşim, Zeberced
Balık Burcu Renkleri: Gümüş, Deniz Mavisi, Yeşilimsi Mavi, Orta Tonda Yeşiller, Grimsi Beyaz, Turkuvaz
Balığı Temsil Eden Hayvanlar: BALÎNA (İri Yarı Oluş, Kolay Kilo Alma), YUNUS (Sevimlilik, İletişim, Narinlik, Şaklabanlık, Severken Hayvanla­ra ve Özellikle Çocuklarına Zarar Verme), KEDİ (Evcillik, Bağlı Gibi Gö­rünüp Bağımsız Olma, Rahatsız Edilince Tırmalama, Dört Ayaküstüne Düşme), KURBAĞA (Hareketlilik, Karşı Cinse Kur Yapma, Oyunculuk). PUMA (Asil Görünüm, Yırtıcılık, Avcılık)

Temel özellikleri:
SU (Değişkenlik, Gizem, Etkilere Açıklık, Sulu­luk, Bulunduğu Şeyin Şeklini Alma, Boşluk Bulunca Sızarak Doldurma. Temizlik, Duygular, Sevgi, Derinlik, Dalgalı Huy, Yumuşaklık, Hassasiyet. Soğukluk, Kolay Isınma, Tufan) SUYUN GAZ HALİ: Uçuculuk, Uçarılık, Arzu ve İsteklere Düşkünlük, Hayalcilik)
Mevsimsel grup özellikleri:
MOBİL, DEĞİŞKEN (Ritim, Değişken­lik, Derinlik, Genişleyebilme, Tecrübe Edinme, Kıvrak Zekâ, Uyum)
Diğer grup özellikleri:
NEGATİF (Dişilik, Edilgenlik, Pasiflik, İçe­dönüklük, Oldukları Yerde Kalmayı Tercih Etme, Alıcılık, Kolay Etkilen­me, Duyumsama ve Hissetme Gücü)
Balık Burcuna Uygun Meslekleri: Sağlık ve Sosyal Yardım, Psikoloji, Ruhsal Da­nışmanlık, Sirk Elemanı, Balıkçılık, Dalgıçlık, Eczacılık, Din Görevlisi, Hastabakıcılık, Doktorluk, Musikişinas, İç Mimari, Dekorasyon, Reklam, Tanıtım, Sinema ve Tiyatro Oyunculuğu
Balık Burcu Hobileri: Hayır İşleri, Tiyatro Ve Sinema, Müzik, Şiir, Resim, Yardım Derneği Yöneticiliği, Spor, Tarikat Üyeliği

Temsil ettiği Organlar: AYAKLAR ve AYAK BİLEKLERİ (Sa­
bırla Hizmet, İtaatkârlık, Zihinsel Duyarsızlık), BACAKLAR, CİĞERLER
(BURÇ); SİNİR SİSTEMİ, BEYİN EPİFİZÎ, VÜCUTTA LEKELER, UYKU, UYUŞUKLUK, OMURİLİK (NEPTÜN)
Beden Yapısı: Soğuk ve Islak
Mitolojik Bağlantıları: Yunus Peygamberi yutan, arındırma sonrası karaya bırakan YUNUSBALIĞI (Soğurma, Kaplama, Arındırma, Özgürlük, Bağışlama); Neptün/Poseidon), HZ. YUSUF’UN İKİ OĞLU İBRAHİM VE MANESSAH (Payına Düşene Razı Olma, Kutsanmışlık)
En Önemli Rolleri: Medyum, Kâhin, Hayırsever, Bağımlı Ve De­ğişken İnsan, Büyük Barışçı, Ruhsal Danışman, Sanatkâr, Kurban, Filozof, Hayalperest, Deli, Sarhoş, İlham Perisi, Aristokrat, Asaletli, Kibirli, Vizyon Sahibi, Uçuk Kaçık
Yeteneksi olduğu roller: Yöneticilik, Mantıklı Düşünme
Balık Karşıt Burcu-Uyumsuz Burcu: BAŞAK
Mevsimler İçindeki Yeri: KIŞ sonu, yağmurların yağmaya ve karları eritmeye başladığı günler, fırtınalar dönemi, tohumların toprağa atıldığı günler
Yönü: Güneydoğu
Kendisine zarar veren Burçlar: MERKÜR (İkizler ve Başak)
Hangi mekanları/yerleri sever: İnziva Yeri, Hayal Dünyası, Çatı Katı, Doğa, Banyo Küveti, Dergâh, Yatak Odası, Dost Omzu, Meyhane
Hangi hediyelerden hoşlanır/beğenir: Fotoğraf makinesi, kamera, edebiyat ve sanata ilişkin kitaplar, spor ayakkabılar, deniz kenarında bir gezi, küçük bir akvar­yum, müzikçalar, her ikisinin de hoşlanacağı hediyeler. Bayanları için aşk şiirleri, yumuşak havlular, kuş tüyü yastıklar…

Diğer tüm burçların uyumunu öğrenmek için lütfen Buraya Tıklayın.