Rüyada Hamile Görmek, Hamile Olmak, Olduğunu Görmek Neye İşarettir?

Rüyada Hamile Görmek, Gebe Görmek-Hamile Olmak-Olduğunu Görmek tabiri
Rüyada Hamile Görmek, Gebe Görmek-Hamile Olmak-Olduğunu Görmek tabiri

Rüyada Hamile Görmek, Gebe Görmek

Evli bir erkek rüyada eşinin gebe olduğunu görse, kazancının ve malının artacağına işaret eder. Rüyada görülen gebelik, gerek erkek, gerek kadın için olsun hayra yorumlanır. Hamile birini görmek; kadınlar için kendini gebe gördüğü takdirde bir günah veya suç işleyeceğine yorumlanır. Bu rüyayı bir genç kız görmüşse; hakkında kötü dedikodular çıkarıldığına; bir erkek tarafından görülen gebelik rüyası ise; yakında kendisine ya bir miras veya piyangodan çok miktarda para geçeceğine yorumlanır.

Rüyada gebe kadın görmek, üzüntü ve kedere ve gizli işlere işaret eder. Bekâr kızın kendisini hamile olarak görmesi, kendisi yüzünden ailesine gelecek uğursuzluk ve şiddete işaret eder. Kısır kadının veya hayvanların erkeğinin gebeliği, o sene kıtlık olup geçim sıkıntısı çekileceğine, hayırların azalıp, hırsızlık olaylarının çok olacağına, fitne ve fesadın çoğalacağına işaret eder. Dul kadının veya genç kızın kendilerini gebe görmeleri, evlenmelerine işarettir.

Rüyada Hamile Olmak, Olduğunu Görmek

Rüyada görülen gebelik, kadın için hayırlı mal, erkek için ise üzüntüyü çağrıştırır. Ayrıca ilmin artmasına işaret sayılır. Bazen de evliliği, çocuğu tanımlar. Kimi zaman ise, kıskançlığa geçim darlığına yorumlanır. Kadınlar için kendi veya başkasının gebe kalması günah ve suç işleyeceğine, kızlar için kendi hakkında dedikodular çıkacağına yo­rulur. Bir kadın rüyasında kendini hamile görmüş ise, bu, duruma göre o rüya sahibinin:

 • Berekete, ya da,
 • Mirasa kavuşacağı şeklinde yorumlanır.

Evlilik çağında bir genç kız rüyasında kendini hamile gör­müş ise, bu, onun yakın bir zamanda evlilik teklifiyle karşıla­şacağına; aynı rüyayı evlilik çağında olmayan bir kız görmüş ise, hayırlı bir haber alacağına işaret olarak yorumlanır. Çalışan bir kimse rüyasında kendini hamile görmüş ise, bu o kimsenin iş değişikliği yaşayacağına bir işaret olarak yorum­lanır. Hamile bir kadın rüyasında hamileliğini görmüş ise, bu, do­ğacak olan çocuğun evine mutluluk ve bereket getireceğine bir işaret olarak yorumlanır.
Bir kadının kendisini rüyada gebe olarak görmesi mal; bir erkeğin kendisini gebe görmesi sıkıntı ve üzüntüdür. Her ikisi için de mal ve servet olduğu şeklinde yorumlayanlar da vardır.

Rüyada Hamile Kadın Görmek

Genel olarak hamile kadın görmek iyiye yorulur. Rüyada gebe bir kadın gören kişinin malı artar güvende olur veya hamile olarak gördüğü kişinin başına bu iyi şeyler gelir; övülür ve şerefe nail olur, malı artar. Rüyada görülen hamile kadın, hayırsever ve çevresi tarafından sevilen bir kişinin simgesi olarak yorumlanır. Rüyada tanımadığı bir gebe kadın görmek, o kimseden veya bir başkasından fayda görüleceği şeklinde yorumlanır.

Rüyada Hamile Olduğunu Öğrenmek, Duymak

Rüyada hamile olduğunu öğrenen erkek veya kadın için bu rüya üzüntüye ve tanrıya niyazda bulunmaya işaret eder. Rüyada hamile olduğunu öğrenmek veya duymak, fakir bir kimse için para ve rızık, zengin bir kimse için de fitnedir. Rüyada biri hamile (gebe) olduğunu veya olacağını öğrenmesi, servete konacağına veya yapacağı işlerde edeceği kara yorumlanır.

Rüyada Hamile Erkek Görmek

Rüyada bir erkeği hamile görmek veya bir erkeğin kendisini hamile olarak görmesi, birçok rüya yorumcusu tarafından farklı değerlendirilmekte. Bir erkek rüyasında kendini hamile görmüş ise, bu, duruma göre:

 • Üzüntü ve kedere, ya da,
 • Hayırlı bir haber almaya işaret olarak yorumlanır.

Rüyada hamile erkek görmek veya bir erkek tarafından görülen gebelik rüyası ise; yakında kendisine ya bir miras veya piyangodan çok miktarda para geçeceğine yorumlanır.

Rüyada Bebek Görmek

Rüyada görülen bebek, hayırla yorumlanır. Rüyayı gören hasta ise sağlığına kavuşur. Nişanlılar evlenir, işsiz iş bulur. Borçlu borcunu öder. Ayrılanlar birbirlerine kavuşurlar. Kavgalı bir kimse düşmanı ile barışır. Sıkıntıda olanlar rahatlar, çocuk isteyen aile çocuk sahibi olur. Rüyada bebek görmek, genellikle, haneye şans ve bereket gelmesi şeklinde yorumlanır. Hastalık sahibi bir kimse rüyasında bebek görür ise, bu, o kimsenin sağlığına kavuşacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada bebek görmek ayrıca:

 • Nişanlıların evleneceği,
 • İşsizlerin iş bulacağı,
 • Borçluların borçlarını ödeyecekleri,
 • Ayrılanların kavuşacakları,
 • Sıkıntıda olanların rahatlayacağı,
 • Çocuk sahibi olmak isteyenlerin bu dileklerine kavuşacakları şeklinde yorumlanır.

Rüyada bebek görmek kısmet açıklığına, şansa işarettir. Bebeğin ağladığını ve onu susturmaya çalıştığını görmek, bir ticaretten kazanç için uğraştığına; bir bebeği bir bahçede veya cami avlusunda terk edilmiş olarak bulduğunu görmek, uzak akrabasından beklemediği bir mirasa konacağına; bir bebeğin beşiğini salladığını görmek, bir işe girip mutlu olacağına işarettir. Rüyada erkek bebek görmek, müjdeli haber olarak yorumlanır. Kız bebek görmek ise bolluğa, berekete, şerefe, zorluktan sonra kolaylığa erişmeye işaret eder.

Rüyada Hamile Kalmak

Bir kişinin rüyada hamile kaldığını görmesi;

 • Yakın çevresine daima faydalı olduğuna işarettir.
 • Her türlü şiddet ve sıkıntıdan kurtul­mağa veya, uzun bir yolculuğa işaret olarak yorumlanır.
 • Bekar kimse için evlenmeye veya dünya meşakkatlerine çokça sabreden saliha bir hanıma işaret eder.

Rüyada hamile kalmak veya hamile kaldığını görmek, ününün artacağına ve halk arasında tanınıp sevileceğine delâlet eder. Kendinizin hamile olduğunu görmek, beklediğiniz önemli bir işin hakikat olacağına veya müjdeli bir haber alacağınıza işarettir.

Rüyada Erkek Bebek Görmek

Rüyada erkek bebek görmek genellikle hayra yorulur ancak görülen erkeğin durumuna ve şekline göre farklı yo­rumlar gerektirir. Rüyada tanınmış bir erkek bebek görmek, şans ve bereket simgesi olarak yorumlanır. Rüyada erkek kardeş görmek ise, o rüya sahibinin hayırlı bir haber alacağı şeklinde yorumlanır. Bir kimse rüyasında tanımadığı bir erkek bebeği görür ise, bu, o rüya sahibinin bir erkekten fayda ve yardım göreceği şeklinde yorumlanır. Rüyada erkek bebek doğurmak dünyadaki borç ve sıkıntılardan kurtulup rahata ereceğine delalettir.

Rüyada Bekar Kızın Hamile Olduğunu Görmek

Rüyada bekar kızların veya ergen yaştaki kızlar için kendi hakkında dedikodular çıkacağına ve bu iftiralardan sonunda temiz çıkacağına yo­rulur. Rüyada bekar genç bir kızın hamile olduğunu görmek, hakkında kötü dedikodular çıkarıldığına delalettir. Bekâr kızın kendisini hamile olarak görmesi, kendisi yüzünden ailesine gelecek uğursuzluk ve şiddete işaret eder.

Rüyada İkiz, Üçüz, Dördüz Hamile Görmek

Rüyada ikiz bebek, üçüz bebek veya dördüz bebeğe hamile olduğunu görmek, işinizde çifte bir başarı sağlayacağınıza ve hayatta iyi derecede bir yaşam sürdüreceğinize yorumlanır. Rüyanızda ikisi de birbirinden ayrılmayacak kadar birbirlerine benzeyen ikiz kardeş görmek, bir şirkette ortaklığınız varsa, ortağınızla birbirinize karşı çok büyük itimadınız olduğuna ve işlerinizin çok düzgün yürüdüğüne işarettir. Rüyada ikizbebek görmek, din ve dünya işlerini güzel bir şekilde yürüten kimseye işaret eder. Rüyada ikiz görmek, bol kazançlı ve huzurlu bir işe girmeye veya iş kurmaya işarettir.

Rüyada Anneyi Hamile Görmek

Rüyada anneyi hamile görmek veya bir kimsenin rüyasında annesinin hamile olduğunu görmesi; şâyet annesi sağ ise, onun kalbini kazanıp, gönlünü alması gerektiğine, eğer vefat etmiş ise, âhiret hayatı için evlâdından hayırlar ve duâ beklediğine işaret eder.

Rüyada Doğum Görmek Doğurmak

Rüyada doğurma, günahlardan ve her türlü kötülüklerden sıyrılma­sını haber verir. Rüyada doğurduğunu gören bir kimse; her türlü kötülüklerden uzak kalmış demektir. Hamile bir kadın için kız çocuğu doğurduğunu görmek, erkek çocuk ile; erkek çocuk doğurduğunu görmek de kız çocuğu ile tabir olunur. Rüyada görülen doğum olayı, müjdedir. Kimi zaman, yeni bir iş, kurmaya, yenilikler yapmaya ya da sevinçli bir haberin geleceğine yorum­lanır. Kimi zaman da, kısmeti, bereketi işaret eder. Doğurmak da, rüyayı gören için yaklaşık aynı şeyleri çağrıştırır.
Rüyada erkek çocuk doğurmak, felaha ve müjdeli bir haber almaya işaret eder. Bekar bir kimsenin doğum yaptığını görmesi, evlenmesi ile tabir olunur. Erkek bir kimsenin kendisinin doğum yaptığını görmesi, sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder. Bazen bu rüya kötü huylu bir hanımdan boşanmaya da işaret eder. Hamile olmayan bir kadının rüyada doğum yaptığını görmesi, kocasının zengin olacağına delalet eder.

Rüyada Hastane Görmek

Bir kimse rüyasında hastane veya hastalıkla ilgili herhangi bir kurum görmüş ise, bu, duruma göre o rü­ya sahibinin:

 • Hastalanacağı, ya da,
 • Bir hastalık haberi alacağı, ya da,
 • Üzücü bir haber alacağı, ya da,
 • Maddî-manevî huzursuzluk yaşayacağı şeklinde yorumla­nır.
  Bir kimse rüyasında hastanede tedavi olduğunu görmüş ise, bu, duruma göre o rüya sahibinin:
 • İşlerinin iyi gideceğine, ya da,
 • Hasta ise, şifa bulacağına bir işaret olarak yorumlanır.

Rüyada bir başkasını hasta olarak görmek, gerçek çıkabilir ya da o rüya sahibinin çevresindeki herhangi bir kişiden za­rar göreceğine bir işaret olarak yorumlanır.
Rüyada hastanede doktorla görüştüğünü görmek, o rüya sa­hibi: sağlığına kavuşur. Hastanede kahkaha ile gülen kimse, delirir veya yakınlarından birini kaybeder. Hastanede verilen yemekten yediğini gören kimse, hasta ise iyileşir, sağlam ise hasta olur. Hastalık görmek, hangi şekilde olursa olsun iyiye yorulmamıştır. Hasta olduğu halde acı çekmediğini gören kimse o yıl ölmez. Bunun dışında her türlü yara, bere, hastalık, zayıflık, servet rüyayı görenin hayatıyla yakından ilgilidir. Bir kimse rüyasında hanımının hasta olduğunu görse, o hanımın sıhhatte olduğuna ama dininin noksanlığına işaret eder. Erkek için de durum aynıdır.

Rüyada Kadın Görmek

Bir kimse rüyada güzel bir kadın görse, rahat ve huzurlu ömür süreceğine işaret sayılır. Rüyada genç bir kadının yanına geldiğini ve onunla konuştuğunu görürse, yeni işlere girişip başarı kazanacağına hükmedilir. Evli bir kimse rüyada hanımını sırtına aldığını görse, o kişinin zengin ola­cağına işarettir. Bir kimse rüyada tanımadığı güzel bir kadının evine geldiğini ve konuşup şakalaştığını görse, şansının açılacağına işaret sayılır.

Rüyada görülen kadın güzel ise, rahat geçirilecek bir seneye işarettir. Bir kimsenin rüyada evine bir kadın girdiğini görmesi, sevinç ve huzura delalettir. Birçok kadını bir arada görmek rüya sahibinin dünyaya çok meylettiği şeklinde tabir olunur. Rüyada kadın, dünyayı temsil eder. Rüyada ihtiyar bir kadın görmek, para ve servettir. İhtiyar kadınla yattığını, ondan bir şey aldığını veya ihtiyar bir kadının kendisine doğru geldiğini gören kimse, kolay elde edilecek dünyalığa kavuşur.

Rüyada Anne Görmek

Rüyada annesinin kendisini doğurduğunu gören kimse eğer hasta ise ölür. Zengin ise fakirleşir. Rüyada anne görmek, baba görmekten daha hayırlıdır. Rüyasında annesini gören; rahata kavuşur. Bir kimsenin rüyasında annesini görmesi; şâyet annesi sağ ise, onun kalbini kazanıp, gönlünü alması gerektiğine, eğer vefat etmiş ise, âhiret hayatı için evlâdından hayırlar ve duâ beklediğine işaret eder. Rüyada annesinin kendisini doğurduğunu görmek, hastalığa işaret eder. Rüyada annesi ile birlikte yürüdüğünü görmek, gam ve kederden halas olmaya, annesi ile konuştuğunu görmek te müjdeli bir habere delat eder.

Ruyada-Hamile-Gormek-Hamile-Olmak-Oldugunu-Hamile-Kadin-Gormek-dini-islami-diyanet
Ruyada-Hamile-Gormek-Hamile-Olmak-Oldugunu-Hamile-Kadin-Gormek-dini-islami-diyanet

Rüyada Kundak Görmek

Rüyada bebek kundağı görmek, evliyseniz hayırlı bir çocuğa sahip olacağınıza, bekâr iseniz isteklerinize kavuşacağınıza işaret eder. Rüyada kundakta bir çocuk görmek, müjdeli bir haber almaya işaret eder. Bir çocuğu kundağa bağladığını görmek, aile ve akrabasına karşı ilgisiz olmaya delalet eder. Rüya sahibinin kendisini kundağa bağlanmış görmesi, sıkıntı ve endişeye işarettir. Kundağı çözmek, sıkıntılardan kurtulmaya yorumlanır.

Rüyada Beşik Görmek

Rüyada beşik gören rüya sahibinin durumuna göre değişik şekillerde yorumlanır. Genellikle rüya sahibinin annesini ya da bir erkek çocuğu simgeler. Bir erkek rüyasında beşik görür ise, bu, üzüntü ve keder ya da hapse düşme şeklinde yorumlanır. Rüyayı gören erkek bekâr ise, evleneceği; evli bir insan ya da bir kadın ise, ço­cuk sahibi olacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada görülen beşik madenden veya madene benzer bir şeyden yapılmış ise, bu güçlü bir erkek çocuğa işaret olarak yorumlanır. Rüyada görülen beşik tahtadan ise, kız çocuğuna işaret ola­rak yorumlanır. Rüyada beşik görmek, eğer rüya sahibinin sıkıntıları var ise, onlardan kurtulacağı şeklinde de yorumlanır.

Rüyada Ebe, Doktor, Hemşire Görmek

Rüyada görülen ebe, doktor veya hemşire kişinin anası olarak yorumlanır. Kimi zamanda, herkese yardım eden hayır sever bir kişiyi çağrıştırır. Rüyada bir kimse hasta olmadığı halde doktorun kendini muayene edip ilaç verdiğini görse, anasından hayır duası aldığına yorumlanır. Eğer rüyada doktorunun öldüğünü görürse, annesini kaybedeceğine hükmedilir.

⇒ Rüyanızın anlamını bulamadıysanız lütfen BURAYA TIKLAYARAK videolarımızdan rüyanızın anlamını dinleyin.

1 Yorum

 1. […] 🙂 Müjdeli bir habere işaret eder. Rüyada erkek bebek görmek övgü almaktır. Bir işin sonucuyla ilgili alınacak güzel bir haberdir. Düşlerde görülen erkek bebek, hayatınızın en başarılı günlerini geçireceğinize ve sizi beğenenlerin çoğalacağına. Erkek bebek görmek uzun zamandır beklenen müjdeli haberin geleceğine işarettir. Rüyada erkek bebeğin detaylı anlamını okumak için BKZ. […]

Yoruma kapalı.