Home Yaşam Rüyada Bebek Görmek Neye İşarettir? Kız veya Erkek Bebek Görmek, Doğurmak, Sevmek

Rüyada Bebek Görmek Neye İşarettir? Kız veya Erkek Bebek Görmek, Doğurmak, Sevmek

Rüyada Bebek Görmek Neye İşarettir? Kız veya Erkek Bebek Görmek, Doğurmak, Sevmek
Rüyada Bebek Görmek Neye İşarettir? Kız veya Erkek Bebek Görmek, Doğurmak, Sevmek

Rüyada Bebek Görmek Neye İşarettir?

Rüyada görülen bebek, hayırla yorumlanır. Rüyayı gören hasta ise sağlığına kavuşur. Nişanlılar evlenir, işsiz iş bulur. Borçlu borcunu öder. Ayrılanlar birbirlerine kavuşurlar. Kavgalı bir kimse düşmanı ile barışır. Sıkıntıda olanlar rahatlar, çocuk isteyen aile çocuk sahibi olur. Rüyada bebek görmek, genellikle, haneye şans ve bereket gelmesi şeklinde yorumlanır. Hastalık sahibi bir kimse rüyasında bebek görür ise, bu, o kimsenin sağlığına kavuşacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada bebek görmek ayrıca:

  • Nişanlıların evleneceği,
  • İşsizlerin iş bulacağı,
  • Borçluların borçlarını ödeyecekleri,
  • Ayrılanların kavuşacakları,
  • Sıkıntıda olanların rahatlayacağı,
  • Çocuk sahibi olmak isteyenlerin bu dileklerine kavuşacakları şeklinde yorumlanır.

Rüyada bebek görmek kısmet açıklığına, şansa işarettir. Bebeğin ağladığını ve onu susturmaya çalıştığını görmek, bir ticaretten kazanç için uğraştığına; bir bebeği bir bahçede veya cami avlusunda terk edilmiş olarak bulduğunu görmek, uzak akrabasından beklemediği bir mirasa konacağına; bir bebeğin beşiğini salladığını görmek, bir işe girip mutlu olacağına işarettir. Rüyada erkek bebek görmek, müjdeli haber olarak yorumlanır. Kız bebek görmek ise bolluğa, berekete, şerefe, zorluktan sonra kolaylığa erişmeye işaret eder.

Bir diğer rüya yorumu ise şöyle der: Rüyada bebek görmek pek de hayırlı bir rüya sayılmaz. Bebek çok güzel kundaklanmış ise; içinizde bir sıkıntı olsa bile bunun pek hafif olacağına; bakımsız ve durmadan ağlayan bir bebek görmek; hayatta mutlu olmaktan ümit kesmiş birisi olacağınızı gösterir.

Rüyada Erkek Bebek Görmek

Rüyada erkek bebek görmek genellikle hayra yorulur ancak görülen erkeğin durumuna ve şekline göre farklı yo­rumlar gerektirir. Rüyada tanınmış bir erkek bebek görmek, şans ve bereket simgesi olarak yorumlanır. Rüyada erkek kardeş görmek ise, o rüya sahibinin hayırlı bir haber alacağı şeklinde yorumlanır. Bir kimse rüyasında tanımadığı bir erkek bebeği görür ise, bu, o rüya sahibinin bir erkekten fayda ve yardım göreceği şeklin­de yorumlanır. Erkek bebek görmek tasa ve kederden kurtulmağa, güler ve güzel yüzlü, neşeli bir erkek bebek melek gibi güzel haberle müjdelenmeye işarettir. Çirkin oğlan bebeği görmek, ise keder ve sıkıntı anlamına işa­rettir.

Rüyada erkek çocuk görmek tasa ve kederden kurtulmaya, gülen ve güzel yüzlü, neseli bir erkek çocuk melek gibi güzel haberle müjdelenmeye; çirkin erkek çocugunu gormek, ise keder ve sikinti anlamına isarettir.

Rüyada Erkek Bebek Doğurmak

Rüyada erkek bebek doğurmak dünyadaki borç ve sıkıntılardan kurtulup rahata ereceğine delalettir. Rüyada erkek bebek doğurduğunuzu görmek bütün hareketlerinizin herkes tarafından saygı ile karşılandığına yorumlanır. Rüyada erkek bebek doğurduğunu görmek, evine yeni bir kısmetin geleceğine delâlet eder. Oğul görmek bereket ve bolluk işaretidir.

Rüyada Kız Bebek Görmek

Rüyada görülen kız bebek, arzuya kavuşmak olarak yorumlanır. Bazen mutluluğa, ferahlığa işaret eder. Bazan da, rızkın bollaşmasına, zen­gin olmaya çağrışım yapar. Kimi yorumcular, kız bebek aşkın simgesidir, de­mişlerdir. Rüyada kız bebek görmek, rüyanın görüldüğü eve bereket yağacağına işarettir. Rüyada kız bebek görmek, sıkıntıdan kurtulmaya; bir kız bebeğin süt emdiğini görmek, rüyanın görüldüğü eve bereket ve rızk yağacağına işarettir. Kız bebekle oynandığını görmek, iyi bir haber alacağına, kendisinin çocuk olduğunu görmek, uzun bir ömür süreceğine yorumlanır. Kız bebek görmek, bolluğa, şerefe, zorluktan sonra kolaylığa, büyüyen ve artan şeylere işaret eder.

Rüyada görülen küçük kız çocuğu, dünyalığa işarettir. Bir kimsenin rüyada, arkasına kız bebek alıp götürmesi, erkek çocuğunu alıp götürmesinden daha iyidir. Rüyada kız bebek görmek, erkek çocuğu görmekten daha hayırlıdır. Küçük kız çocuk görmek, kolay ve rahat kazanılacak kazanca işarettir. Aynı zamanda mutluluk ve bereketin de habercisidir. Küçük bir kız çocuğunu kucağında taşıdığını gören bir kimse mutluluğa garkolur. Etrafında itibarı artar.

Rüyada Çocuk Görmek Kız veya Erkek

Her ne suretle görülürse görülsün, rüyada çocuk görmek pek iyi bir rüyadır. Bazı rüya alimleri farklı düşünürler. Bir kimse rüyasında gelişmiş bir çocuk görür ise, bu, o rüya sahibinin çevresindeki kişilerden daha güçlü ve insanlara faydalı biri olacağı şeklinde yorumlanır. Bir kimse rüyasında çocuk dövdüğünü görür ise, bu, o rüya sahibinin ayağına gelmiş kısmetlerin kıymetini bilmeyeceği; aynı rüyayı evli bir erkek görür ise, hanımıyla tartışacağı şeklinde yorumlanır.

Erkek Çocuk Görmek: Rüyada erkek bir çocuk görmek, güvenilir dost­larınızın bulunduğuna, bütün hareketlerinizin herkes tarafından saygı ile karşılandığına yorumlanır. Rüya alimlerine göre İbrahim Peygamber, taş ve heykellere tapan hasımlarıyla savaşta onları yenerek aciz bir hale getirmişse genç bir delikanlı da kendisine zulüm ve düşmanlıkta bulunanlara üstün gelip onlardan öcünü alacağı anlamına gelir. Bazen de güzel genç bir delikanlı görmek; iyi ve güzel işlere veya ihtiyaçların bitirilmesine işarettir. Genç bir delikanlının çok güzel biten bir ekin tarlasını görmesi; yüzünde ve vücudunda bitecek kıllardan sakalından herkesin ürkeceği anlamına gelir. Aynı zamanda böyle güzel bir yüz ana ve baba ile on dört günlük ay’a işarettir. Genç bir insanla oynar olduğunu görmesi de hile ile fesada uğraya­cağından davranışlarını ona göre ayarlamasına yorumlanır. Rüyada erkek kardeş görmek çok sevinçli bir haber alacağınıza yorulur.

Kız Çocuk Görmek: Rüyada kız çocuğunu görmek; işlerinin iyi gideceğine, annenin kız çocuğunu görmesi; darlığa düşecekleri şeklinde yorumlanır. Kız çocuk bakmakla, kız çocukları sevmekle veya çocuk sahibi olmakla ilgili her çeşit rüya, bunlarla ilgili sahneler görmek, ha­berler işitmek hep hayırlı alâmetlerdir ve çocuklarınızdan dert görmeyeceğinize ve onların da daima sîzlerden memnun kalacaklarına ve ara­nızda can sıkıcı hiçbir hâdisenin geçmeyeceği anlamına gelir. Bazı alimler der ki; Kız çocuğu görmek ise, iyi bir rüya değildir. Çocuğu olmayan bir kimse rüyasında kız çocuk görür ise, bu, o rüya sahibinin merhamet sahibi, hayır işleyen ve ailesine bağlı bir kimse olacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada buluğ çağında olan bir kız çocuğu görmek, rüya sa­hibinin güçleneceğine hükmedilir.

Rüyada Bebek Emzirmek Neye Çıkar?

Rüyada bir bebeğe süt emzirmek veya süt emen bir çocuğu görmek, sevinmeğe, memnun olacağı habere delalettir. Rüyada bebek emzirmek, hüzne ve zillete düşmesine işarettir. Birinin memesinden süt emdiğini gören kimse hapse girer. Bir kadının rüyasında kendi çocuğunu emzirmesi, çocuğun iyi insan olacağına işarettir. Bir kadının kendi memesinden emdiğini görmesi, kızının mirasından yararlanmak zorunda kalacağına işaret eder.

Ruyada-Bebek-Gormek-Neye-isarettir-Erkek-Bebek-Gormek-Kiz-veya-Dogurmak-Sevmek
Ruyada-Bebek-Gormek-Neye-isarettir-Erkek-Bebek-Gormek-Kiz-veya-Dogurmak-Sevmek
Bir erkeğin, kendi karısının memesinden emdiğini görmesi, karısı tarafından servete kavuşacağına işaret eder. Bir kadının rüyada başka bir kadının memesinden emmesi, süt gelmesi halinde maddî menfaate; süt gelmemesi halinde, sevicilik veya kadın kadına sapık ilişkiye işaret eder.

Rüyada Bebek Doğurmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada bebek doğurmak veya hamile bir kadın için kız bebek doğurduğunu görmek, erkek çocuk ile; erkek çocuk doğurduğunu görmek de kız çocuğu ile tabir olunur. Rüyada erkek çocuk doğurmak, felaha ve müjdeli bir haber almaya işaret eder. Bekar bir kimsenin doğum yaptığını görmesi, evlenmesi ile tabir olunur. Erkek bir kimsenin kendisinin doğum yaptığını görmesi, sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder.

Rüyada İkiz Bebek Görmek Neye Çıkar?

Rüyada ikiz bebek görmek, işinizde orta çapta bir başarı sağlayacağınıza ve hayatta orta derecede bir yaşam sürdüreceğinize yorumlanır. Rüyada ikiz kardeş görmek, din ve dünya işlerini güzel bir şekilde yürüten kimseye işaret eder. Rüyada ikiz görmek, bol kazançlı ve huzurlu bir işe girmeye veya iş kurmaya işarettir.

Rüyada Bebek Sevmek Ne Demek?

Rüyada bebek sevmek, bir bebeği sevip okşadığını görmek, beklemediği bir yerden bir haber alacağına yorumlanır. Rüyada bebek sevdiğinizi görmek içinizi sıkan dertlerinizin halledileceğine, sıkıntıdan kurtularak feraha çıkacağınıza delâlet eder.

Rüyada Yeni Doğmuş Bebek Görmek

Bir kimse rüyasında yeni doğmuş bir çocuk gör­müş ise, bu, o rüya sahibinin: çok sevineceği, ya da, beklediği bir haberin kendisine tez ulaşacağı, ya da, bereketinin artacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada yeni doğmuş bebek görmek; bu, pek de hayırlı bir rüya değildir. Eğer çocuk, çok güzel giydirilmiş ve kundaklanmış, sağlıklı ve neşeli ise, sıkıntı önemsiz olup, çabuk geçecek demektir. Bakımsız, ağlayan ve özellikle çıplak çocuk görmek, o kimsenin tövbe etmesine yorumlanır.

Rüyada Hamile Görmek

Bir Kimse rüyasında hamile birini görmesi, o hamilenin iyi bir iş sahibi ve herkese faydalı bir insan olacağı şek­linde yorumlanır. Aynı rüya duruma göre, rüya sahibinin ai­lesinin başına bir talih kuşu konacağına, ancak bu şansın iyi değerlendirilmesi sonucunda fayda bulacağına işarettir. Yoksa kısa bir zaman içinde son bulacağı şeklinde yorumlanabilir.

Rüyada hamile görmek (gebe), üzüntü ve kedere ve gizli işlere işaret eder. Bekâr kızın kendisini hamile olarak görmesi, kendisi yüzünden ailesine gelecek uğursuzluk ve şiddete işaret eder. Kısır kadının veya hayvanların erkeğinin gebeliği, o sene kıtlık olup geçim sıkıntısı çekileceğine, hayırların azalıp, hırsızlık olaylarının çok olacağına, fitne ve fesadın çoğalacağına işaret eder. Dul kadının veya genç kızın kendilerini gebe görmeleri, evlenmelerine işarettir.

Rüyada Anne Görmek

Rüyada annesinin kendisini doğurduğunu gören kimse eğer hasta ise ölür. Zengin ise fakirleşir. Rüyada anne görmek, baba görmekten daha hayırlıdır. Rüyasında annesini gören; rahata kavuşur.

Rüyada Kadın Veya Kız Görmek

Rüyada genç bir kız görmek; bir gençle tanışıp arkadaş olacağınıza işarettir. Bu rüya bir genç kız veya bir kadın tarafından görülmüş ise; hayatında bazı olumlu değişiklikler olacağına ve büyük sevinç ve mutluluklara kavuşacağına yorumlanır. Rüyada genç kadın görmek arzu edilen bir hayrın oluşmasına delalettir. Genç olmak: İhtiyar bir kimsenin rüyasında genç olduğunu görmesi, manevi yönden zayıf olduğuna ve insanların gözünden düşmeye işarettir. Rüyada görülen kadın güzel ise, rahat geçirilecek bir seneye işarettir. Bir kimsenin rüyada evine bir kadın girdiğini görmesi, sevinç ve huzura delalettir. Birçok kadını bir arada görmek rüya sahibinin dünyaya çok meylettiği şeklinde tabir olunur.

Rüyada Kucağında Bebek Görmek

Rüyada kucağında bebek görmek veya kucağında taşıdığını görürse üzüleceğine ve kederleneceğine işarettir. Kucağında güzel ve yüze gülen bir bebek görmek müjdedir. Kucağınızda sevimli küçük çocuk melektir. Kucakta tutulan güzel bir bebek gören kimse başarılı ve evinde itibarlı olur.

Rüyada Doğurmak veya Doğum Görmek

Rüyada doğurmak, hamile olmayan bir kadının rüyada doğum yaptığını görmesi, kocasının zengin olacağına delalet eder. Rüyada bir doğum evinde bulunduğunuzu ve bazı çocukların dünyaya geldiklerini görmeniz, yeni yeni atılımlara gireceğinize ve iş ve kazancınızı artırmak ve geliştirmek için bir takım teşebbüslere giriştiğinize, bazı iş adamları ile temaslar kurarak yeni iş sahaları aradığınıza yorumlanır.

Rüyada Hastane Görmek

Hastane görmek, gören kişinin durumuna göre değişik anlamlarda yorumlanır. Hastanenin temiz ve bakımlı halini gören kimse, sağlığına kavuşur. Hastanede kahkaha ile gülen kimse, delirir veya yakınlarından birini kaybeder. Hastanede verilen yemekten yediğini gören kimse, hasta ise iyileşir, sağlam ise hasta olur. Hastalık görmek, hangi şekilde olursa olsun iyiye yorulmamıştır. Hasta olduğu halde acı çekmediğini gören kimse o yıl ölmez. Bunun dışında her türlü yara, bere, hastalık, zayıflık, servet rüyayı görenin hayatıyla yakından ilgilidir. Bir kimse rüyasında hanımının hasta olduğunu görse, o hanımın sıhhatte olduğuna ama dininin noksanlığına işaret eder. Erkek için de durum aynıdır.

Rüyada Kundakta Çocuk Görmek

Rüya sahibinin kendisini kundağa bağlanmış görmesi, sıkıntı ve endişeye işarettir. Kundağı çözmek, sıkıntılardan kurtulmaya yorumlanır. Rüyada kundakta bir çocuk görmek, müjdeli bir haber almaya işaret eder.

Rüyada Kundak Görmek

Rüyada bebek kundağı görmek, evliyseniz hayırlı bir çocuğa sahip olacağınıza, bekâr iseniz isteklerinize kavuşacağınıza işaret eder.

Rüyada Beşik Görmek Neye Çıkar?

Rüyada beşik görmek rüya sahibinin durumuna göre değişik şekillerde yorumlanır. Genellikle rüya sahibinin annesini ya da bir erkek çocuğu simgeler. Bir erkek rüyasında beşik görür ise, bu, üzüntü ve keder ya da hapse düşme şeklinde yorumlanır. Rüyayı gören erkek bekâr ise, evleneceği; evli bir insan ya da bir kadın ise, ço­cuk sahibi olacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada görülen beşik madenden veya madene benzer bir şeyden yapılmış ise, bu güçlü bir erkek çocuğa işaret olarak yorumlanır. Rüyada görülen beşik tahtadan ise, kız çocuğuna işaret ola­rak yorumlanır. Rüyada beşik görmek, eğer rüya sahibinin sıkıntıları var ise, )unlardan kurtulacağı şeklinde de yorumlanır.

Rüyada beşik görmek, erkekler içen üzüntü , keder veya hapis o arak yorumlandığı gibi, bekâr için sevinç, kadın için de çocuğu olacağına işaret sayılır. Ayrıca beşikte uyuyan bir kimse için, rüya sıkıntılı bir eve işaret eder. Rüyada beşiği kırmak, satmak veya başkasına vermek ise hayıra yorumlanmaz. Rüyada görülen beşik madenden ise doğacak çocu­ğun erkek, tahtadan ise, kız olacağına işarettir. Rüyada beşik görmek, sevinç olarak yorumlandığında rüyayı gören kişi bekar ve evlenmek hazırlığında ise, yapacağı evliliğin mutluluk içinde süreceğine hükmedilir. Kendisini beşikte görmesi veya beşiği satın alması onun âyeti kerime işaretince hayır ve berekete kavuşacağına, eliyle bir çok hayrat ve iyilikte bulunacağı anlamına gelir.

  • Beşik bazen de, huzur içinde bir aileye veya şefkatli bir anaya da işarettir.
  • Beşik erkek için tasa ve hüzün ve hapistir.
  • Beşikte uyumak, darlık içinde bulunan bir aileye bekâr için evlenmeye, kadın için çocuğa yorumlanır.
  • Bazen de beşik; şarkı söylemeye, dans salonu anlamına gelir.

Rüyada Oyuncak Bebek Görmek

Oyuncak bir bebekle kendisini oynuyor gör­mek. sonu iyi bir durum elde edeceğine eğlenceli bir toplantıya davet edileceğine, eğer bebeği satın alıyorsa, veya hediye ediyorsa, pişmanlığı uzun sürecek bir hataya düşeceğini bildirir.

Rüyada Çocuk Arabası, Bebek Arabası Görmek

Rüyada bebk veya çocuk arabası görmeniz arabayı, rüyada boş olarak görmek bulunduğu durumdan daha yüksek bir hayata kavuşacağına delalettir. Arabada eğer çocuk varsa çocuk kendisi üzüntü olduğundan yakınında birisinin kendine tasa vereceğini bildirir. Rüyanızın anlamını bulamadıysanız lütfen BURAYA TIKLAYARAK videolarımızdan rüyanızın anlamını dinleyin.

Kaynak olarak türkiye’nin en kapsamlı ve doğru rüya tabiri sitesi 1001ruyatabiri.com sitesi referans alınmıştır.