Boğa Burcu Kadını ve Erkeği Özellikleri ve Astroloji 2021

oglak-Burcu-kadini-ve-Erkegi-ozellikleri-Ask-Uyumu-Astroloji-2020-oglak-evlilik-gunluk-burc-haftalik-burc-yorumu-haberpop
oglak-Burcu-kadini-ve-Erkegi-ozellikleri-Ask-Uyumu-Astroloji-2020-oglak-evlilik-gunluk-burc-haftalik-burc-yorumu-haberpop

Oğlak kadını olsun oğlak burcu erkeği olsun 2020 yılı için ilginç ve beklenmedik gelişmeler beklemekte. Ağlak burcunu 2020 senesinde aşk uyumu ve evlilik, arkadaşlık, iş, kariyer durumunun yanısıra tüm burç özellikleri ve gelecek hakkında yorumlarını da okuyabilirsiniz.

Oğlak Burcu Kadını ve Erkeğinin Tipik/Tanıtıcı Özellikleri

Oğlakların delice bakışları vardır; her an bir kavga başlatacaklar­mış veya sizi hakaretleriyle rezil edeceklermiş gibi. Otoriter tavırlıdır­lar. Özellikle çocuklarını sürekli disiplin altında tutmaya çalışırlar. Dişle­rinde belirgin bir düzensizlik vardır, seyrek veya şekilsiz. Tabii takma diş kullanmıyorlarsa.

Oğlak Erkeği Genel Özellikleri

Oğlak Erkeği: Erkek oğlakların vücutları iri kemiklidir. Kol, el ve bacakları da iri­dir.

 • Koyu tenli, yüzleri hüzünlü, başları çoğu kere öne eğik, gözleri biraz fersiz ve sesleri boğuktur.
 • Kirpikleri karışık, çoğu kez çalı gibidir. Sakal­ları siyah ve seyrektir.
 • Saçları koyu gri ve donuktur. Nadiren gülerler, az konuşurlar.
 • Davranışları ağır, soğuk ve mağrurdur, “küçük dağları yarat­mış gibi”.
 • Ferasetli ve akıllıdırlar, tabii belli bir yaştan sonra.

Oğlak Kadını Genel Özellikleri

Bayan Oğlaklar: ise genellikle esmer ve kuru tenlidir.

 • Küçük ağızlıdır. Ağır yürür. Çekingendir.
 • Omuzları yüksek ve geniş, kalçaları dolgundur.
 • Zayıf fakat iri kemikli olurlar.
 • Sesleri boğuk, gözleri dumanlı, kirpikleri ka­rışık
 • Saçları siyah, donuk ve kalındır. Az gülerler.

Oğlak Burcu-Burç Tarihleri: 22 Aralık – 19//20/21 Ocak
Oğlak Burcu Diğer İsimleri: CAPRİCORN (Batı), CEDİV (Arapça), KEÇÎ, TEKE
Şifre Sözleri: “Ben kullanırım” “Yararlanıyorum!” “İhtiyacım var” “Tamamlarım” “Sorumluluğum var”
Asıl Gezegeni: SATÜRN (Disiplin, Sorumluluk, Sabır, Dayanık­
lılık, Sınırlama, İç Engeller, Denge, Olgunluk, Gerçekçilik, Ciddi-İçten Pazarlıklı-Hain Görünüm, Düşünce Kalkma Gücü, Sakin Görünüme Kar­şılık Fırtınalı İç Dünya, Öğretmenlik, İrade Gücü, Yorgunluk, Karamsarlık, Yükselme Hırsı, Cimriliğe Varan Tutumluluk)
İkincil Gezegeni: (A) 01-10 Ocak doğumlular için VENÜS (Boğa ve Terazinin asıl ge­zegeni)
(B) 11-20 Ocak doğumlular için MARS (Koçun asıl gezegeni) ve MER­KÜR (İkizler ve Başağın asıl gezegeni)
Oğlak Burcunun Sembolü:
(A) BALIK KUYRUKLU BİR OĞLAK (İnatçı Duygusallık, Birdenbire Yükseklere Ulaşma Hayali, Ulaşılması Zor Hayaller)
(B) KEÇİNİN BOYNUZU VE KUYRUĞU (Ayağını Sıkı Basma, Yük­seklere Tırmanabilme, Yüksek Makamların Nimetlerinden Yararlanma, Günahkarlık, Günah Keçisi Olma, Maddi Hizmet, Fırsatçılık)
g : DERİNLERDEN AĞIR AĞIR YÜKSELMEYE ÇALIŞAN GÜ­NEŞ SEMBOLÜ (Yavaşlık, Ne Olacağına Zor Karar Verme)
Oğlak Uğurlu Sayısı/Sayıları: 8 (ve 2,35,89)
Oğlak Uğurlu Günü: CUMARTESİ
Oğlak Uyumlu/Sevdiği Kokuları: Çam, Kamelya, Ful, Kum Zambağı
Oğlak burcu çiçekleri veya bitkileri: Kadife Çiçeği, Karanfil, Karagül, Rodedenron, Funda, Çuha Çiçeği, Ağıotu, Banotu, Zehirli İtüzümü, Siyah Haşhaş, Kayın
Madeni:
(A) KURŞUN: Ağırlık, Grilik, Etkili ve Acıtıcı Eleştiri, Hastalık
(B) KÖMÜR: Yanma, Yakma, Yararlı Olma

Oğlak Burcu Kadını ve Oğlak Erkeği için Sağlık 2020

Oğlakların en önemli problemi elinde bulunanla yetinmemektir. Bitip tükenmek bilmeyen emelleri, kendi arzuladıkları yerde başkasının bulun­masına duydukları haset nedeniyle sürekli endişeli, sürekli kızgındırlar. Bu da psikolojik yönden kendilerini yıpratır. Ruh sağlıkları bakımından azla yetinmeleri önerilir. İkinci önemli problemleri dişleri ve dizleriyledir. Özellikle dişleriyle il­gilenmeleri gerekir. Aksi halde kabir azabına benzetilen diş ağrıları bitmez. Ayrıca romatizmadan da korunmaları, ağır yemeklerden kaçınmaları gere­kir, çünkü hazım zorluğu çeker ve kolay kilo alırlar, aldıkları kiloları iade etmeleri ise çok zordur.

Oğlak Burcu Erkeği ve Kadınının Aşk, Evlilik ve Cinsel Yaşamı ve Uyumu

Oğlak burcu kadınlarının ve erkeklerin 2020 yılından nasıl bir aşk uyumu, evlilik uyumu veya arkadaşlık ve cinsel yaşam beklediğine şöyle bi analiz edelim. Oğlak kızlarının aksine Oğlak kadınları uçarılıktan ve maceradan hoş­lanmaz.

Oğlak Kadını ve Aşk Uyumu, Evlilik, Arkadaşlık, Cinsel Yaşamı 2020

 • Tüm isteği gerçek aşktır. Geçici hevesli ilişkiler onu derinden ya­ralar.
 • Zayıf ve hassas, koruyucusunu bekleyen görünümü aldatıcıdır; olta­sına düşen erkek ipek eldiven içinde demir bir yumrukla karşılaşır.
 • İstedi­ği erkeği genellikle elde eder. Ancak çok çabuk bıktırır. Romantik aşka ina­nır ve çirkin olaylardan nefret eder.
 • Fiziki aşkta çekingendir, ama sevgisi­ne inandığı erkeğe karşı aşırı fedakardır.
 • Evlilikte onu mutlu eden şey, sevildiğinin sürekli söylenmesidir.
 • İlgisi­ne değer bulduğu erkeğe karşı tutkulu bir eş olur.
 • Disiplinli, içten ve sadıktır. Ancak evliliği, maddi kazanç veya sosyal prestij için kullanabilir.
 • Eşini kendi kurallarına uydurmaya çalışır, uyduramazsa sertleşebilir.

Oğlak Erkeği ve Aşk Uyumu, Evlilik, Arkadaşlık, Cinsel Yaşamı

 • Oğlak erkeği: öğreticidir ve sınırsız güvene layık güçlü bir karakterdir. Ona yaklaşmak kolay değil.
 • Sakin ve sessiz… Ancak güvenilir ortamlar­da açılır ve kendisini neşe seline bırakır.
 • Doğuştan koruyucu ve koruma­cıdır. Kadınlar için yaslanacak bir omuz.
 • Her zaman baba rolünde; otori­ter. ..
 • Başkaları adına karar vermeyi sever; bu yüzden eşi kendine güveni­ni yitirebilir.
 • Hayattaki en önemli şeyler iş ve paradır. Aşk ikinci sırada ge­lir.
 • Kadınlara karşı beceriksizdir.
 • Namuslu ve sadıktır. Kaçamaklara mey­li yok denecek kadar azdır.

Oğlak Erkeği ve Oğlak Burcu Kadınının Gizemli 10 Özelliği

 1. YAŞLILIK DUYGUSU (Gençken bile yaşlılık ve yorgunluk duygusu taşıma. Sanki dünyanın yükünü omuzlarında taşıyormuş gibi.)
 2. OTORİTER YAPI (Disiplin, otorite, ciddiyet, oto kontrol, büyükbaba, büyükanne veya köy ağası tavırları. Gülmeyi ve gülümsemeyi ciddiyetsiz­lik olarak algılarlar.)
 3. DAYANIKLILIK (Ağır çalışma ritmi, bedensel ve sinirsel yönden da­yanıklılık, güçlülük)
 4. AZİM VE SABIR (Yavaş fakat kararlı adımlarla hedefe tırmanma, dü­şünce kalkabilme.)
 5. NE OLACAĞINA KARAR VEREMEME (Ömrü boyunca, ne olması gerektiği hakkında boşluk yaşama.)
 6. DIŞ DÜNYAYA KAPALILIK (İçedönüklük, sessizlik, suskunluk, an­cak üzerine gidilirse saldırgan tavır)
 7. KULLANMA MEYLİ (Makamları, insanları kendi ihtiyaçları için kul­lanma yeteneği)
 8. MATEMATİKSEL BELLEK (Yavaş kavrama, iki kere iki dört eder sa­bit mantığı, yeni fikirlere ve değişime kapalılık. Atacağı her adımı, kuraca­ğı her ilişkiyi ince bir hesaba dayandırma.)
 9. AŞIRI İHTİRAS (Makama ve paraya karşı aşırı ihtiras, birdenbire yük­selme hırsı, ancak emekleyerek yükselme olgusu)
 10. OTUZ YAŞ SINIRI (Otuz yaş öncesinde ve sonrasında farklılık; ön­cesinde kendini arayış, kendinden emin olamama, kendinden memnun olamama, keçi kadar tehlikeli olma; sonrasında kararlılık, sükûnet, sa- bırlılık)

Oğlakların Genel Özelliklerine Devam…

Oğlak Taşı: Oniks, Granat (Lal), Akik, Dağ Kristali, Lacivert Sa­fir, Dumanlı Kuvars, Jet, Malakit, Mercan, Ametist, Ametrin, Aragonit, Azurit, Florit, Gül Kuvars, Hematit, Jasper, Kaplangözü, Kristal Kuvars, Manyetit, Kartanesi Obsidyen, Rutilli Kuvars, Serpantin, Turkuvaz, Tur- malin, Yakut
Oğlak Burcu Renkleri: Nefti, Koyu Kurşuni, Koyu Kahverengi, Laci­vert, Koyu Yeşil
Oğlak Temsil Eden Hayvanlar: (A) OĞLAK, KEÇİ, TEKE (İnatçılık, Tırmanma Yeteneği)
(B) YABANKAZI (Disiplin, Yardımlaşma, Yükseklik)
KABLUMBAGA (Yavaşlık, Yakın Çevresini Sırtında Taşıma, Emin Adımlarla İlerleme, Dış Çevreden Soyutlanma)
Temel özellikleri: TOPRAK (Ayakları Yere Basma, İhtiyatlılık, Da­yanıklılık, Dünyaya Bağlılık, Mülkiyetçilik, Nostalji, Verimlilik, Dişilik, Doğum Ve Ölüm, Yaşlılık, Mal Ve Paraya Meyil, Sabır, Disiplin, İçedönük­lük)
Mevsimsel grup özellikleri: ÖNCÜ (Liderlik, Hareketlilik, Yara­tıcılık, Girişimcilik, Verimlilik, Kendi Seçtiği Konularda Bilgili Ve Başarı­lı Olma, Çevreyi Etkileme, Gerçekçilik Ve Mantığın Her Türlü İlişkide Ve Çevrede İyi Kullanımı)

Tüm Burç Uyumları Videosu:

Diğer grup özellikleri:
NEGATİF (Dişillik, Pasiflik, İçedönüklük, Oldukları Yerde Kalmayı Tercih Etme, Alıcılık, Etkilenme, Duyumsama Ve Hissetme Gücü)
Balık Burcuna Uygun Meslekleri:
Politika, Yöneticilik, Maliye, Bankacılık, Em­lakçilik, Sigortacılık, Mutemetlik, Taş İşleme, Felsefe, Yargıçlık, Eleştiri Yazarlığı, Mimarlık, İnşaatçılık, Musiki, Mühendislik, Sinema Ve Tiyatro Oyunculuğu, Disipline Dayalı Çocuk Bakıcılığı, Anaokulu Öğretmenliği, Kâhya, Hanım Ağa
Oğlak Burcu Hobileri: Pul ve Para Koleksiyonu, Dinlendirici Oyunlar, Heykeltıraşlık
Temsil ettiği Organlar: DİZLER (Bükülgenlik, Eğilebilirlik, Ha­reketlilik, Maddi Hizmet, Tırmanma Yeteneği),
MİDE (Kolay Kilo Alma),
KEMİKLER (Güçlülük, Dayanıklılık),
EKLEMLER, TIRNAKLAR (Burç); DERİ, KEMİK İLİĞİ, KALSİYUM DENGESİ, DİŞLER, YAPISAL VE BAĞLAYICI DOKULAR, DALAK, KULAKLAR (Satürn)
Beden Yapısı: Soğuk ve Kuru
Mitolojik Bağlantıları: ATLAS, SATÜRN/KRONOS, RHEA
En Önemli Rolleri: Yaşlı ve Saygıdeğer Adam, Homurdanan İnsan, Mutsuz Köle, Baba, Hizmetkâr Kral, Ciddi Kişi, Panik Oluşturan Kişi, Münze­vi, Tutucu, Yasakoyucu, Patron, Keşiş, Rahibe, Mızmız, Banker
Yeteneksi olduğu roller: Özgürlükçülük, Doyum, Bulunduğu Konuma Razı Olma
Oğlağın Karşıt Burcu-Uyumsuz Burcu: YENGEÇ
Mevsimler İçindeki Yeri: Soğuk ve karlı, sert kış günleri
Yönü: GÜNEY
Kendisine zarar verenler: AY (Yengeç)
Hangi mekanları/yerleri sever: Kule, Ünlüler Galerisi, Ciddi Dün­ya, Profesyonel Dünya, Şato, Yüksek Makamlar, Dağların Zirvesi
Hangi hediyelerden hoşlanır/beğenir: Oğlak kadınları için pahalı ayakkabı veya çizme, triko şal, hırka veya kazak, değerli taşlı yüzük, küpe veya kolye, hediye çeki, yüklü bir banka hesabı, antika kilim veya işlemeli yastık ve yorgan kılıfı, en iyi­sinden parfüm uygundur. Erkekleri için markalı takım elbise, triko kazak, pa­halı bir dolmakalem, antika değeri taşıyan araba…

Tüm burçların aşk, evlilik ve arkadaşlık uyumu için lütfen buraya tıklayın.

Burçların uyum videosunu izlemek için lütfen buraya tıklayın.

Astroloji ve Burçlar hakkında tüm bilgiler için lütfen buraya tıklayın.