İkizler Burcu Erkeği ve Kadını Özellikleri 2021

ikizler-Burcu-Erkegi-ve-kadini-ozellikleri-Evlilik-ve-Ask-Uyumu-Astroloji-2020-yili-haberpop-ikizler-yukseleni-tarifleri
ikizler-Burcu-Erkegi-ve-kadini-ozellikleri-Evlilik-ve-Ask-Uyumu-Astroloji-2020-yili-haberpop-ikizler-yukseleni-tarifleri

İkizler burcu kadını ve ikizler erkeği hakkında tüm özellikleri ve bilinmeyenlerini aşağıda tek tek sıraladık. İkizler burcunun temek özellikleri (doğum tarihleri ve sembolleri, hobileri, aşk evlilik uyumu) gibi bilgiler de var. Bunun yanında ikizler erkeği ve ikizler kadını burç uyumu. En önemli 10 özelliği ve 2020 yılında ikzleri bekleyen aşk, sağlık, iş, kariyer ve evlilik gelişmeleri.

İkizler Burcunun En Önemli 10 Özelliği: Kadını ve Erkeği

  1. ÇOK YÖNLÜLÜK (Muhteşem ve kıvrak zeka, kolay kavrayabilme, pratik ve hızlı sorun çözümü, mantıklı düşünme, düş gücü, yaratıcılık, akıllılık, parçaları bütünleme, geleceği tahmin, kuvvetli hafıza, sezgi gücü, el becerisi)
  2. YAYGIN İLETİŞİM (Öğrenmeye aşırı merak, bilgi toplama ve başkala­rına iletme yeteneği, insanları dinleme, esprililik, hoşsohbet olma, dışadö- nüklük, yüzeysel yaygın ilişki)
  3. ZİHİNSEL VE FİZİKSEL HIZ (Çılgın bir tempo, hızlı ve çoklukla doğru karar, sinirlilik, birden fazla işi aynı anda yapma, kolay algılama)
  4. DEĞİŞKENLİK (Moral ve düşünce bakımından çabuk değişme, yeni arayışlar içine girme, yenilikçilik, bir beden içinde yaşayan farklı fakat tar­tışarak birbirini bütünleyen iki kişi, ikiyüzlü olarak algılanma, bir şeye aşı­rı bağlanmama, farklı güzellik arayışı)
  5. ENTELEKTÜELİTE (Entelektüel hayat, olayları yukarılardan izleme ve bütünü görmeye çalışma, zevklilik, sanatkar ruh, şiir, edebiyat, musiki, ilkelerle düşünme, olaylara veya kişilere değil sistemlere yönelen eleştiri, halka inmede güçlük çekme)
  6. ÖZGÜRLÜK, HAVAİLİK (Özgürlük tutkusu değil yaşanan özgürlük, özgürlüğü herkes için isteme, bağımsız davranma, baskıya direnme, kısıtla­malara karşı olma, inisiyatif kullanma meyli, havalılık, uçarılık, daldan dala konma, sebatsızlık, gezme ve eğlenme arzusu, gelecek için kaygı duymama)
  7. İŞ HAYATINDA PLANLAMA, ÖZEL HAYATTA PLANSIZLIK (îş hayatında plan ve proje yaptıktan sonra işe başlama, kısıtlama olarak kabul ettiği için özel hayatında gelecek için planlar yapmama)
  8. YARDIMSEVERLİK (Marko Paşalık, dert dinleme, gücü yettiği oran­da yardımcı olma ancak yardım edemedikleri için de üzülmeme, başka­larının mutlu olabilmesi için kendi mutluluğunu feda edebilme, müsrif­lik ölçüsünde cömertlik, ancak aptal yerine konulmaktan ve kullanılmak­tan hoşlanmama)
  9. AÇIK FİKİRLİLİK (Zamanının kısıtlı olması nedeniyle düşündüğünü açıkça ve doğrudan söyleme, ancak özel hayatını dokunulmaz kılma, baş­kalarının özel hayatını da)
  10. YAYGIN ELEŞTİRİ (Hoşuna gitmeyen aykırı hareket ve davranışları şiddetle eleştirme; kabalığı, ihaneti, bilgisizliği ve baskıyı affetmeme, bazen eleştirilerini dedikoduya dönüştürme)

İkizler Burcu-Burç Tarihleri: 21/22 Mayıs – 21/22 Haziran
İkizler Burcu Diğer İsimleri: Gemini (Roma), Cevza (Arap)
Şifre Sözleri: “Bence… (bu böyle)” “Düşünüyorum!” “Şüphe ediyo­rum, (öyleyse araştıracağım)” “Düşüneceğim”
Asıl Gezegeni: MERKÜR (HERMES / UTARİT) (Tanrıların Araba­sı, Tanrıların Habercisi)
Merkür etkisi: Yaygın İletişim, Hitabet, Bedensel Ve Ruhsal Yol­culuk, Araştırmacılık, Zihni Aktivite, Zeka, Hafıza, Müzikalite, Anlayış, Kavrayış, Bedensel Ve Zihinsel Hız, Entelektüelde, Eğitim Ve Öğretim, Aşırı Meraklılık, Ticaret
İkincil Gezegeni:
(A) 01-10 Haziran doğumlular için VENÜS (Boğa’nın ve Terazi’nin asıl gezegeni) ve AY (Yengecin asıl gezegeni)
(B) 11-21 Haziran doğumlular için URANÜS (Kovanın asıl ge­zegeni)
İkizler Burcunun Sembolü:
(A) BÎRİ GÜLÜMSEYEN DÎĞERÎ SOMURTAN İKİZLER: Çift Ki­şilik, Değişkenlik, İnsan Sevgisi, Çok Yönlü Yetenek, Çok Yönlülük, Ey­lem Birliği, Birliğin Gücü, Mantık-Sağduyu Ve Sezgi Birlikteliği, Ha­berleşme
(B) ROMA RAKAMIYLA (‘) VEYA BİR TAPINAĞIN ÇİFTLERİ TEMSİL EDEN 2 SÜTUNU: İyimserlik-Karamsarlık, Gece-Gündüz, Güzel- Çirkin, İyi-Kötü, Yer-Gök, Siyah-Beyaz… Birlikteliği, Yin ve Yang
(C) İkizler burcu hayvansal simge taşımayan dört burçtan ilkidir; bu ne­denle İkizler insanında içgüdüsel tavır ve davranış bulunmamaktadır.
İkizler Uğurlu Sayısı/Sayıları: 5 (ve 9,23, 59)
İkizler Uğurlu Günü: Çarşamba
İkizler Uyumlu/Sevdiği Kokuları: Sümbül, Gardenya, Yasemin, Limon, Lavanta, Kekik

İkizler Kadını ve Erkeği Özellikleri: 2020 yılı

En önemli farklılıkları, saçlarıyla fazlaca oynamaları, sürekli saçlarını düzeltmeye çalışmalarıdır. Bir çoğunun saçı da kıvırcıktır.

İkizler Erkeği Özellikleri: 2020 Yılı

İkizler Burcu Erkekleri buğday tenli, orta boylu ve düzgün vücutludur. Yaşlandıkla­rı zaman bile genç görünürler. Çukura kaçan gözleri koyu kestane renkli, canlı ve hareketli; bakışları manalıdır. Burunlarının ucu sivri, uzun ve et­sizdir. Dudakları ince, düzgün ve güzel görünümlüdür. Çeneleri köşelidir, ortasında genellikle bir çukur bulunur. Boyunları güzel ve uzundur. Anla­tacakları çok şey olduğundan hızlı konuşurlar. Sesleri sevimlidir. Kibar, na­zik ve mülayim davranır, şaka/espri yapmaktan hoşlanırlar.

İkizler Kadını Özellikleri 2020

İkizler Burcu Kadınları: sarı veya kırmızıya çalar beyaz benizli, güzel kaşlı, tatlı sözlü, balıketli, uzunca boylu, yuvarlak çehreli, yüksek boyunlu ve genellikle kı­vırcık saçlıdırlar. Dedikodu yapmaktan hoşlanırlar.

İkizler Burcu Sağlık ve Yaşamı 2020

Temsil ettiği organlar nedeniyle, İkizler insanının özellikle soğuktan, baskıcı ortamlardan, memuriyetten, fikri temele dayanmayan tartışmalar­dan, stresten ve kirli havadan uzak durmaları, geceleri mutlaka uyumaları, hafif sporlar yapmaları ve düzenli beslenmeleri gerekmektedir. Aksi halde soğuk algınlığı İkizlerde bronşite, baş, el ve kollarda ağrılara, omuzlarda ki­reçlenmeye, diğer olumsuzluklar bitkinliğe sebep olacaktır.
İkizler için uyku çok önemlidir. Zira aşırı zihin faaliyetleri sinirle­rini gerer. Üstelik uykuyu yitirilmiş zamanlar olarak kabul edip geceleri de yaşamak meylindedirler. Ancak uykusuzluk, kendilerini yorgun dü­şürür. Bu da onları karamsarlığa sürükler. Düzenli uyku için sigara, çay ve kahve gibi uyarıcılardan özellikle akşamları uzak durmaları gerekir.

İkizler Burcu Kadını ve Erkeği Aşk Evllik ve Cinsellik Uyumu

İkizler insanının her konuya mantıkla yaklaşması, duygularını arka plana atmasına sebep olur. Duygusal yönünün ortaya çıkması için güçlü bir karşı cins etkisine ihtiyaç vardır. Böyle bir etki ortaya çıktığında da, bunun aşk mı yoksa yalnızca cinsel yakınlaşma mı olduğunu hemen anlar. Duygu­sal yakınlaşmaya dayanmayan ilişkilere duyduğu tepki yüzünden, çoğu za­man duygusuz ve soğuk görünebilir. Zekâ seviyesine uygun, sosyal, gezme­yi ve eğlenmeyi seven ve kendisini sahiplenmeyecek eş ve arkadaş arar. Eşi bu özelliklere sahip değilse, içindeki, bir eşle yetinemeyen şeytan uyanır.
İkizler, sıcak flörtleri sever, zira bunu yenilik olarak görür. Onun için aşk da zevkli ve eğlenceli bir oyun olabilir. Kadın erkek ayırmadan sıcak sohbetlere girer, bu sohbetler evlendikten sonra da sürer. Zira kendine gü­ven duyması için buna ihtiyacı vardır. Evlenilebilirse iyi bir eş olur. Eşi ken­disinden şüphelenmediği müddetçe başka kadınlarla ilişki kurmaz, çün­kü adalet duygusu çok kuvvetlidir. Ancak kendisinden şüphelenilirse bunu hemen anlar, kendisine güvenilmemesini evliliğin bitişi olarak görür ve ar­tık kendisini serbest hisseder.
Eşinin ona “Neredeydin?” sorusunu sormaması tavsiye edilir. Zira eşi­ne bile anlatmak istemediği özel bir hayatı vardır, ısrar edilirse ya yalan söyler, ya da doğruyu mizahla birleştirerek anlatır ki ne yaptığını, nerede olduğunu yine de anlayamazsınız.

Genel Özelliklerine Devam…

İkizler burcu çiçekleri veya bitkileri: Civanperçemi Çiçeği, Zambak, Lavanta, Mimoza, Sarı Me­nekşe, Açelya, Sarı Papatya, Yılan Yastığı, Çimen, Hanımeli, Mine Çiçeği, Kiraz Çiçeği
Madeni: CIVA (Ele Avuca Sığmama, Hükmedilmezlik, Yoğunluk)
İkizler burcu Taşı: Yosunlu Akik, Bantlı Kırmızı Akik, Mavi ve Sarı Sa­fir, Hovlit, Krizokol, Krizopraz, İnci, Akuamarin, Apatit, Aventurin, Ayta- şı, Dağ Kristali, Güneş, Kalsedon, Kaplangözü, Kehribar, Obsidyen, Oniks, Pirit, Rutilli Kuvars, Sedef, Selestit, Serpantin, Sitrin, Tanzanit, Turmalin, Yeşim, Zeberced, Zoisit, Zümrüt, Topaz, Zirkon
İkizler Burcu Renkleri: İşte Açık Sarı, Aşkta Açık ve Orta Tonda Mavi, Beyaz, Orta Yeşil, Orta Gri
İkizler Temsil Eden Hayvanlar: Kelebek: Özgürlük Tutkusu, Kozasını Kırabilme Gücü, Çok Renklilik, Narinlik, Çabucak İncinme Ve Küsme, Albeni, Cazibe, Çiçekten Çiçeğe Konma, Doğa Tutkusu, Seyahat
Geyik: Özgürlük Tutkusu, Doğa Tutkusu, Dağ Özlemi, Sezgi Gücü, Hızlı Hareket, Muhabbet, Konuşma

Tüm Burç Uyumları Videosu

Temel özellikleri: HAVA (Değişim, Etkileyicilik, Uçuk Fikirler, Uça­rılık, Sürekli Hareket, Özgürlük, Yükseklerden Uçma, Kavrama, Müzikalite, Arzu ve İstekler, Saydamlık, Ruhsal Çekicilik, İdealizm, Tahmin Edile­mezlik, Dışadönüklük, Çok Yönlülük, Sinirlilik, İletişim, Toplumsallık, En­telektüelde)
Mevsimsel grup özellikleri: DEĞİŞKEN (Ritim, Değişkenlik, Derinlik, Tecrübe, Mantık ve Zekâ, Uyum)
Diğer grup özellikleri: POZİTİF (Etkinlik, Etkileyicilik, Kendini
Kolayca Dışa Vurma, Sezgi ve Düşünme Gücü, Erkeksilik)
İkizler Burcuna Uygun Meslekleri: Ticaret, Gazetecilik, Öğretmenlik, Matema­tik, Edebiyat, Hukuk, Pazarlama, Bilim, Araştırmacılık, Şairlik, Yazarlık, Resim, Musiki, Halkla İlişkiler, Reklam, Tanıtım, Psikoloji, Politika, Da­nışmanlık
İkizler Burcu Hobileri: Bilgi Öğrenmek (Kitap, dergi vs okumak; insanları dinlemek, sinemaya tiyatroya gitmek, televizyon seyretmek); Şiir Yazmak, Süsleme, Hat, Kısa Geziler, Araştırmacılık
Temsil ettiği Organlar:
ELLER ve KOLLAR (Hareket, Dinamizm, El Becerisi), AKCİĞERLER, SİNİRLER (Gerilimli Yapı), KÖPRÜCÜK KE­MİĞİ (Burç), OMUZLAR, BEYİN (Zihinsel Hareketlilik, Zekâ, Mantık), KO­NUŞMA ORGANLARI (İletişim), DUYU ORGANLARI (Duyarlılık, Sezgi, Algılama), TROİD BEZİ, BAĞIRSAKLAR (Merkür)
Beden Yapısı: Ilık ve Nemli
Mitolojik Bağlantıları: Kastor ve Polluks, Gılgamış ve Enkidu, Hermes (Merkür), Athena, Odisseus

En Önemli Rolleri: Meraklı İnsan, Entelektüel, Aracı, Filozof, Ev­rensel Bilgin, Astrolog, İzci, Yerel Rehber, Kâşif, Yankesici, Evliya Çelebi
Yeteneksi olduğu roller: Devlet Memurluğu
İkizler Karşıt Burcu-Uyumsuz Burcu: YAY
Mevsimler İçindeki Yeri: İlkbahar, ancak yazı da başlatır. Mısır ekimi yapıldığı, ağaçların meyve verdiği günler
Yönü: Kuzeydoğu
Kendisine zarar verenler: JÜPİTER (Yay ve sonra Balık)
Hangi mekanları/yerleri sever: Gündelik Dünya, Pazar Yeri, Okul, Eğlence Yerleri, Doğa, Temiz Havalı Yerler, Hızlı Araçlar, Yollar
Hangi hediyelerden hoşlanır/beğenir: Kitap, defter, kalem, elektronik iletişim veya müzik aleti, gezilerinde kullanabileceği eşya ve aletleri hediye etmeniz ko­nusunda İkizler kadını ile erkeği arasında herhangi bir farklılık bulunma­maktadır. Ancak hediye edeceğiniz şeyin güzel görünümlü ve kibar olma­sına dikkat etmeniz gerekir.

Tüm burçların aşk, evlilik ve arkadaşlık uyumu için lütfen buraya tıklayın.

Burçların uyum videosunu izlemek için lütfen buraya tıklayın.

Astroloji ve Burçlar hakkında tüm bilgiler için lütfen buraya tıklayın.