Rüyada Yılan Görmek

rüyada yılan görmek
rüyada yılan görmek

Düşlerde görülen yılan düşman mı, fenalık mı demek? Rüyada yılan görmek, yılan öldürmek, siyah yılan görmek farklı anlamlara gelmektedir. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin… Rüyada kara yılan görmek; bir düşmanını­zın sizi dâimi olarak takip ettiğine delâlet eder. Yılanın sokması fenalığı üzerinizden atacağınıza. Yılanın zehiri ile oynamanız, tehli­keyi ve kötülüğü üzerinize dâvet edeceğinize işarettir.

 • Uçan bir yılanın yüksek bir yere konması: Gönül huzuru­na delalet eder.
 • Ağıza büyük bir yılanın girmesi: İlim sahibi olmaya işaret­tir.
 • Yılanın güzel söz söylemesi: Düşman tarafından hayret edilecek bir hayra kavuşmak şeklinde yorumlanır.
 • Yılan yakalamak: Güven içinde olmak şeklinde tabir edilir.
 • Yılanın etinin çiğ halde yemek: Düşmanı alt etmek şeklin­de yorumlanır.
 • Yılan tarafından yutulmak: Devlet ve saltanata ermeye işa­rettir.
 • Yılan eti yemek: Sevinç ve sürura delalet eder.

Rüyada Yılan Görmek

😐 Daima düşman olarak anılır. Hatta engerek gibi ze­hirli yılanlar, büyük ve kötülükten başka bir şey düşünmeyen bir düşmana işarettir. Rüyada yılan görmek; kötü ve hilekâr düş­mana delâlet eder. İş hayatınızın içinden çıkılmaz bir hal alacağına işarettir. Bir kimse rüyada yılanın deliğinden çıktığını görse, rüya sahibinin çok üzüleceği bir haber alacağına işaret eder. Kimi zaman rüyada görülen sarı yılan hastalığa çağrışım yapar. Kırmızı yılan ise, akrabadan bir düşman olarak tanımlanır. Rüyada yılan, çok kurnaz bir düşmanla karşılaşmaya, yılanın üzerine hücumunu görmek, bir düşmanın onu ga­fil avlamasına, fırsat gözetmesine alamet ve delalettir.

Rüyada Yılan Öldürmek

🙂 Yılan öldürmek hasmını kahretmek demektir. Güven içinde olmak şeklinde tabir edilir. Bir yılanı öldürdüğünü gören kimse, düşmanların şerrinden emin olur. Bir yılanı öldürdüğünü veya onu parçalayıp eliyle kaldırdığını gören kimse, hem düşmanını yener hem de onun malını alır.

Rüyada Siyah Yılan Görmek

🙂 Rüyada görülen yılan siyahsa gör­kem, ihtişam, mal ve mülk sahibi olur. Rüyada kara yılan görmek, mala da işaret eder. Eğer ağzına siyah renkli bir yılanın girdiğini görürse, o kimsenin ilim öğrenip yüksek bir makama erişeceğine hükmedilir.

😐 Siyah yılan, hile ve yaramazlığı cihetiyle düşmanın en yaman olanıdır. Rüyada görülen siyah yılan, hile ve yaramazlık hususunda tehlikeli düşmana işarettir.

Rüyada Yılan Sokması

😐 Rüyasında yılanın soktuğunu gören kimse için o yılan, kendisine hile edecek bir düşmanı temsil eder. Yılanın sal­dırması ve sokması ciddi bir belaya delalettir. Kendisini yılanın soktuğunu gören kimse, düşmanı tarafından bir eza ve sıkıntı erişir.

Rüyada Yeşil Yılan Görmek

😐 Rüyada görülen yeşil yılan, din düşmanı bir kimse ile tabir olunur. Kırmızı yılan, ailesi kalabalık, akrabası ve yandaşı çok güçlü bir düşmana işarettir.

Rüyada Büyük Yılan Görmek

😐 Rüyada büyük yılan görmek, kötü ahlaklı, şerli bir komşuya, düşmanlık ve korkuya veya aile içinden birinin husumetine işarettir. Büyük yılan görmek düşmanlığın büyüklüğüne işarettir.

Rüyada Beyaz Yılan Görmek

🙂 Yılanın beyazı ise zayıf ve güçsüz bir düşmana işaret eder. Beyaz bir yılan tuttuğunu gören kimse, büyük derecelere ulaşır, yüksek bir makama çıkar.

😐 Rüyada beyaz yılan görmek azılı düşman demektir.

Rüyada Sarı Yılan Görmek

😐 Kimi zaman rüyada görülen sarı yılan hastalığa çağrışım yapar. Sarı yılan görmek, düşman veya hastalığa işarettir.

Rüyada Evde Yılan Görmek

😐 Rüyada evin içinde görülen yılan, içerideki bir düşmana delalet eder. Evinde yılan gören kimsenin düşmanı ev içinde olur. Evde görülen yılan hayırsız ve fena bir komşuya delalet eder. Evde yılan görmek size zarar verecek biri demektir.

Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Mağripli Cabir: “Burnundan, memesinden, cinsel organından yılan çıktığını veya çıkardığını görenin çocuğu kendine düşman olur. Yılanın kulağından, göbeğinden veya oturağından çıktığını görmek ailesinin ken­disine düşman olacağına delalet eder. Ağzından yılan çıktığını gören söy­lediği bir söz yüzünden zarar görür.”

İsfahanlı Halit: “Yeninden (kolundan) yılan çıkardığını görene oğlu düşmanlık eder. Yastık veya yatağı üzerinde bir yılanın bulunduğunu gö­renin eşi ölür. Boğazından veya oturağından bir yılanın çıkarak toprağa girdiğini görmek ecelinin geldiğine işarettir.”

Ebu Sait El Vaiz: “Kara yılanı görmek mal sahibi olmaya, su yılanı görmek hatırı sayılır biriyle arkadaş olmaya, ejderha görmek de güçlü ve kuvvetli olmaya delalet eder. Bir yılanın uçarak yüksek bir yere çıktığını gören sevinçli olur. Her­hangi bir yere bir yılan düştüğünü görmek, o yörenin reisinin hastalığına işa­rettir. Başının üstünde yılan gören devleti nezdinde kıymet ve itibar sahi­bi olur. İçi yılan dolu bir kap görmek Müslümanlara düşman olacağı anla­mına gelir.”

Cafer sadık (r.a.): “Yılan rüyası on şekilde yorumlanır, demektedir: Gizli düşmanlık, kazanç, selamet, saltanat, beylik, zenginlik, eş, evlat, ölüm ve sel. Rüyada yılan görmek; kötü ve hilekâr düş­mana delâlet eder. Evinde yılan gören kimsenin düşmanı ev içinde olur. Evinin dışında yılan gören kimsenin düşmanı evinin dı­şında olur. Yılan etini yediğini görmek; düşmana galip gelmeye, sevinç, menfaat ve izzete delâlet eder. Yılan tuttuğunu gören kimse, şerli kimselerle iyi ge­çinir, düşmanlığını gizli tutarak düşmanı idare eder.”

Psikolojideki Anlamı

Rüyada yılan görmenin psikanalizi: Çoğunlukla iki farklı ve karşıt imgeyi de içinde barındırdığı düşünülen yılan, bu nedenle, iki farklı doğrultuda değerlendirilir. Bunlardan biri, yıkımın ve kötülüğün; diğeri de, yaşamın ve yenilenmenin, gençleşmenin simgesi olduğu doğrultusundadır. İçgüdüsel doğamızı, dolayısıyla da sahip olduğumuz potansiyel enerjiyi simgeler. Dolayısıyla, rüyada görülen yılanın olumlu ya da olumsuz işaret olarak değerlendirilmesi, bütünüyle bizim kendi gücümüzü denetim altına alma yeteneğimize bağlıdır. Eğer bu gücü dizginleyebilir ve yararımıza kullanabilirsek, yılan olumlu gelişmelerin ha­bercisi sayılabilir. Eğer bunda başarısız olur ve kendi gücümü­zün esiri haline gelirsek, yılan karşılaşacağımız olumsuz so­nuçların habercisidir.

Anonim Rüya Yorumları

 • Eğer vücudunun herhangi bir yerinden bir yılan çıktığını görürse, rüyayı görenin evladından düşmanlık göreceğine hükmedilir.
 • Şayet kendi yatağında bir yılan görürse, rüya sahibinin eşinin kendisine ihanet edeceğine işaret sayılır. Veya zina yapacağına yorumlanır.
 • Bir kimse rüyada ağzından yılan çıktığını görse, rüya sahibinin bilmeden ağzından çıkan bir söz yüzünden başının belaya gireceğine işaret eder.
 • Şayet, kulağından veya karnından bir yılanın çıktığını görür ise, rüya sahibinin günahkar bir kimse olduğuna yorumlanır. Veya o kimsenin inancını kaybederek haram işler yapacağına işaret sayılır.
 • Bir kimse rüyada başının üstünde yılanın çöreklendiğini görse, rüya sahibinin düşmanlarının yardımıyla önemli bir makam elde edeceğine, fakat huzurunun bozulacağına işaret eder.
 • Eğer yılanı tutup torbaya koyduğunu görürse, rüyayı görenin düşmanlarına istediğini yaptıracağına yorumlanır.
 • Şayet evinde ölü bir yılan görür ise, rüya sahibinin düşmanlarından birinin hastalığına işaret sayılır.
 • Yılanın alacalı olanı ise komşu düşmandan birine işaret sayılır.
 • Rüyada görülen yılan yumurtası ise, zayıf bir düşmana işarettir.
 • Yılan on şekilde tabir edilir:
 1. Gizli düşmanlık,
 2. Maişet,
 3. Selamet,
 4. Saltanat,
 5. Emirlik,
 6. Devlet,
 7. Eş.
 8. Evlat,
 9. Ölüm,
 10. Sel.