Rüyada Yılan Görmek veya Öldürmek; Büyük, Küçük, Sarı, Siyah, Yeşil Renkli

Ruyada Yilan Gormek veya oldurmek-Buyuk yilan-Kucuk yilan-sari yilan-Siyah-Yesil Renkli tabiri
Ruyada Yilan Gormek veya oldurmek-Buyuk yilan-Kucuk yilan-sari yilan-Siyah-Yesil Renkli tabiri

Rüyada Yılan Görmek Ne Demek?

Rüyada görülen yılan düşmana çağrışım yapar. Bazen hain, ahlâksız bir kadına veya komşuya; bazan da arkadaşa, yakın bir akrabaya işaret sayılır. Kimi zaman zevcenin ihanetine, düşmana galip gelmeye; kimi zaman da, değerli bir mala, hayırsız evlâda yorumlanır. Bir kimse rüyada yılanın deliğinden çıktığını görse, çok üzüleceği bir ha­ber alacağına işaret eder. Rüyada yılan, çok kurnaz bir düşmanla karşılaşmaya işarettir.

 • Rüyada yılan görmek, duruma göre:
 • Düşmanın, ya da,
 • Hain ve gaddar bir insanın, ya da,
 • Dost ve akrabaların simgesi olarak yorumlanır.
 • Rüyada görülen yılanın renkli olması, akraba tarafından ge­lecek zarar şeklinde yorumlanır.

Rüyada yılanın yüksek bir yere çıktığını görmek, duruma göre: sıkıntıları olan kimselerin, bunlardan kurtulup selâmete ereceklerine; hastalık sahibi kimselerin, şifa bulacaklarına bir işaret ola­rak yorumlanır. Evlenme çağına gelmiş bekâr bir erkek rüyasında bir yılanın vücuduna sarıldığını görmüş ise, bu onun hiç mutlu olmayacağı bir kimse ile evleneceğine bir işaret olarak yorumlanır. Rüyada bir yılanın uçarak yükselmesi, sevinçli bir habere işarettir. Bir yere yılanın düştüğünü görmek, büyük bir insanın vefatına işaret eder. Başının üzerinde yılan bulunduğunu gören kimse, devlet kademelerinde yüksek bir mertebeye ulaşır. Yılanlarla dolu bir kap görmek, müslüman kimselere yapılacak düşmanlığa işarettir. Ölü bir yılanı gören kimse, düşmanların şerrinden emin olur.

Yılanı parça parça etmek, düşmana karşı zafer bulmaya işaret eder. Yılandan korkmadığını gören kimse, büyük bir makama ulaşır. Rüyasında ağzına yılanın girdiğini gören kimse, büyük bir ilim sahibi olur. Rüyada görülen yeşil yılan, din düşmanı bir kimse ile tabir olunur. Sarı yılan hastalığa, siyah yılan servette olacak eksikliğe işaret eder. Rüyada yılan görmek, düşman olarak yorumlanmaktadır. İri ve uzun yılan görmek, korkuya işaret eder. Bir kimsenin rüyada gördüğü ve ondan korkmadığı yılan, o kimsenin sahip olduğu güç ve devlettir. Yılan, mal sahibi bir düşmandır. Rüyasında yılanı kendi evine soktuğunu gören kimse için o yılan, kendisine hile edecek bir düşmanı temsil eder. Siyah yılan, hile ve yaramazlığı cihetiyle düşmanın en yaman olanıdır. Yılan sel ve devlete işarettir. Ev yılanı komşu, sahra yılanı yol kesicidir.

Rüyada Yılan Öldürmek Neye İşarettir?

Bir kimse rüyasında yılan öldürdüğünü görmüş ise, bu, du­ruma göre, o rüya sahibinin:
düşmanına galip geleceğine, ya da, zarar ve eziyetten kurtulacağına bir işaret olarak yorumla­nır. Rüyada yılanı öldürdüğünü gören kimse, düşmanına galip gelir. Bir kimse bir yılanı öldürdüğünü görse evlenir. Rüyada yılan öldürmek veya rüyada yılanı öldürdüğünü gören kimse, düşmanına galip gelir. Bir kimse bir yılanı öldürdüğünü görse evlenir. Rüyasında yılan yaktığını gören kimsenin düşmanı öldürülür. Yılanı parça parça etmek, düşmana karşı zafer bulmaya işaret eder. Bir yılan öldürdüğünü gören düşmanına üstün gelir. Yılanın eti, derisi, kanı ve kemiği düşmanın malına işarettir. Bir yılanı öldürüp eliyle yerden kaldırdığını veya parçalayıp öylece kaldırdığını gören, düşmanına üstünlük sağlar ve malını alır. Rüyada yılan öldürmek, yılanın başını ezmek, yılanı yakmak düşmanların alt edilmesine işarettir.

Rüyada Siyah Yılan, Kara Yılan Görmek

Rüyada siyah renkli kara yılan görmek, çok kurnaz bir düşmanınızla karşılaşacağınızı gösterir. Yılanın üzerinize saldırdığını görmek, düşmanınızın sizi gafil avlayacağına işarettir. Rüyada siyah yılan görmek mala mülke gelecek zarara işarettir. Yorumcuların çoğu siyah yılan servette olacak eksikliğe işaret eder derler. Siyah yılan, hile ve yaramazlığı cihetiyle düşmanın en yaman olanıdır. Rüyada görülen kara yılan, düşmanlık besleyen veya kalbi çok katı bir kimseyle tabir olunur. Rüyada sevdiğiniz bir siyah yılan görmek, ululuğa, mala ve bolluğa işarettir. Siyah renkli yılanlar genelde hüzüne ve mala gelecek zarara işarettir. Rüyada sizinle oynayan siyah yılan görmek, büyük devlet adamlarından bir kimse tarafından büyük bir nimete ve rütbeye ulaşacağına yorulur. Siyah veya kara yılanların dilimizde daima istenmeyen bir anlamı olduğu halde, rüyalarımızda beliren siyah sembolü daima hayırsız değildir.

Bir diğer rüya alimi dini, islemi ve diyanet tabirleri perspektifiyle der ki; rüyasında kara yılan görmek (siyah yılan) onun işlerindeki krizli veya sıkıntılı bir devrenin yaklaştığına, buna göre kendisinin bir karara varması gerektiğine ve kararında çok dikkatli bulunmasını tavsiye eder ve hatırlatır.

Rüyada Yılan Isırması, Sokması Görmek

Rüyada yılan veya bir çok yılan tarafından ısırılmak, gizli bir düşmandan zarar geleceğine işarettir. Isırırken kan çıkması, sevgiye karşılık görmemek veya sevgide ileri gitmektir. Bir yılanı rüyanızda ısırmak rüya yorumcuları tarafından genellikle hayra yorulmaz. Yılanların rüyada sizi ısırması islami, dini ve diyanet açısından aşağıdaki gibi değerlendirilebilir:
Düşmanlığa,
⦁ Fitneye, 
⦁ Üzüntüye,
⦁ Zarar görmeye, ya da,
⦁ Sinirliliğe bir işaret olarak yorumlanır.
Bir kimse rüyasında yılanların, herhangi bir uzvunu ısırmış olarak görmüş ise, bu, o rüya sahibinin:
⦁ Günah işleyeceği, ya da,
⦁ Dışarıdan bir insan tarafından zarar göreceği şeklinde yo­rumlanır.

Yılanın üzerinize saldırdığını görmek, düşmanınızın sizi gafil avlayacağına işarettir. Kendisini yılanın soktuğunu gören kimse, düşmanı tarafından bir eza ve sıkıntı erişir.

Rüyada Büyük Yılan Görmek Ne Demek?

Rüyada görülen büyük yılan veya yılanların anlamı şöyledir; duruma göre: yakınlarından yaşlı birisinin hastalanacağına, ya da, tehlikelerle karşılaşılacağına bir işaret olarak yorumlanır. Kocaman yılan veya yılanlarla karşılaşmak, korkmak, ısırılmak veya kaçmak duruma göre:

 • Sıkıntılardan kurtulup, güzel bir yuva kurmak,
 • Zorluklarla boğuşmak, ya da,
 • Hayırlı evlâtlara sahip olmak şeklinde yorumlanır.

Rüyada Küçük Yılan Görmek

Rüyada bir veya birçok ufak tefek küçük yılan görmek ufku açık, adından güzel söz edilen kimselerle dost olaca­ğına, ya da, hayırlı ve uzun bir yolculuğa çıkacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada küçük yılan görmek, sevimli bir oğlan çocuğunun dünyaya geleceğini müjdeler. Rüyada görülen küçük yılan düşmanların rüyayı sahibinden düşük olduğuna işarettir.

Rüyada Yeşil Yılan Görmek Neye Çıkar?

Rüyada yeşil yılan görmek veya rüyada görülen yeşil yılan, din düşmanı bir kimse ile tabir olunur. Rüyada görülen yeşil renkli yılan, tanrı dostu salih bir kimseyle tabir olunur. Rüyada görülen yeşil yılan murada ermekle ve arzularınızın yerine gelmesi ile yorumlanır. Bir başka yorumcuya göre yeşil yılan bir gençle kuracağınız bir dostluk sonunda bu dostluk veya arkadaşlığınızın bir aşka dönerek onunla acele evleneceğinize yorumlanır.

Rüyada Sarı Yılan Görmek Nedir?

Rüyalardaki sarı renkli yılanlar, o rüyayı görenin elinde olma­dan bir kabahat işliyeceğine ve bu yüzden çok dikkatli olması gerektiğine işaret olarak kabul edilir. Rüyada sarı yılan görmek pek hayırlı değildir. Genellikle sarı yılan hastalığa yorumlanır. Rüyada sarı renkli yılan görmek genellikle hastalık alameti olarak yorumlanır. Rüyada görülen sarı yılan, hastalık gibi sorunlarla tabir olunur. Bir kişi rüyasında sarı yılan görüyorsa bu yakında yaşanabilecek bir hastalığa işaret eder.

Rüyada Beyaz Yılan Görmek Anlamı

Rüyada beyaz yılan görmek, parasal varlığın o rüyayı görene isabet edeceğine delil olarak kabul edilir. Beyaz renkli yılanlar zayıf bir düşmana işaret eder. Beyaz yılanı tutmak da yüksek mertebelere nail olmaktır. Rüyada görülen beyaz yılan, ahlaken güzelliğe ve sevilmeye işaret eder. Rüyada görülen beyaz yılan, sevince ve gönül huzuruna delalet eder.

Rüyada Kırmızı Yılan Görmek

Rüyada kırmızı yılan görmek, kötü bir habere ve sıkıntıya işaret eder. Bu rahatsız edici haberin size direk etkileri olabilir. Eğer rüyanızda gördüğünüz kırmızı renkli yılan ölü veya acınacak halde ise size bi zararı olmaz ve düşmanlarınızın oyunları karşısında galip geleceğinize yorumlanır. Rüyada kırmızı yılan görmek rüyayı gören kimse, düşmanların şerrinden emin olur.

Rüyada Evde veya Yatakta Yılan Görmek

Rüya sahibi şayet kendi yatağında veya bir koltukta bir yılan görürse, eşinin kendisine ihanet edeceğine işaret sayılır. Veya zina yapacağına yorumlanır. Evin içinde yılan görülmesi o eve gelecek bir zarara delalettir. Rüyada evde yılan görmek veya rüyasında yılanı kendi evine soktuğunu gören kimse için o yılan, kendisine hile edecek bir düşmanı temsil eder. Ev yılanı komşu, sahra yılanı yol kesicidir. Rüyada yılanın bir evden çıktığı görülse o ev yıkılır. Evinde yılan görmek, düşmanın evin içinde olduğuna yorumlanır. Rüyada evde yılan görmek, temiz mala mülke, huzur dolu yaşama, yaşama sevincinin artacağına işaret eder.

Rüyada Çok Sayıda Yılan Görmek

Rüyada çok yılan görmek veya yılanlarla dolu bir kap görmek, müslüman kimselere yapılacak düşmanlığa işarettir. Rüyada sokaklarda çok fazla sayıda yılanın gezdiğini görmek, o yerde savaş çıkacağına işaret eder. Etrafında toplanmış bir çok yılanlar görmek, akrabasının kendisine düşman olduklarına işarettir.?

Rüyada Ölmüş Yılan Görmek

Rüyada görülen ölmüş yılan; armağan ve emanetleri sahibine vermeğe ve hastanın hastalıktan hükümlünün cezaevinden kurtuluşuna ve kayıp kimselerle buluşmağa işarettir. Bir çok rüya yorumcusuna göre öldürülmüş veya ölmüş yılan görmek düşmanı galip etmeye delalettir. Rüyada ölmüş yılan görmek veya ölü bir yılanı gören kimse, düşmanların şerrinden emin olur. ölü bir veya birçok yılan görülmesi; gören kişi dinsiz/ateist bir kimse ise; mevkiinin yükselmesine, dindar olan bir şa­hıs ise; tasa ve kaygının erişeceğini bildirir.

Rüyada Su Yılanı Görmek

Rüyada yılan balığı veya su yılanı görmek kıskançlık belirtisi olarak kabul edilir. Rüyada yılan balığı görmek, kıskançlık belirtisi olarak kabul olunur. Rüyada görülen su yılanı, maldır. Denizden yılan çıktığını görmek: Denizden yılan çıktığını görmek, sevimli bir oğlan çocuğunun dünyaya geleceğini müjdeler. Rüyada görülen su yılanı bazılarınca sel ve devlete işaret ettiğini söyler. Rüyada su yılanı görmek, yakın bir akrabayla ya da bir arkadaşla ortak iş kurulacağına delalet eder. Prestij açısından daha kazançlı ve daha saygın bir işe girileceği, valiz gerektirecek bir yolculuğa çıkılacağı, hem yazlık hem kışlık haneye sahip olunacağı, bereketli bir iş hayatı geçirileceği, sağlık sorunlarının, kırgınlıkların ve yalnızlıkların geride kalacağı ve hayırsız bir kişi ile araya mesafe konulacağı şeklinde yorulur.

Rüyada Kertenkele Görmek

Rüyada görülen kertenkele hastalık veya kötü bir kimsedir. Rüyada görülen kertenkele, hilekâr, kötü ahlak sahibi, insana güven vermeyen şerli bir kimseye veya haram mala işaret eder. Rüyada kertenkele görmek, sizi gammazlayacak bir fitne ile karşılaşacaksınız demektir. Rüyada kertenkele görmek hastalık veya kötü bir kimsedir. Rüyada görülen kertenkele, hilekâr, kötü ahlak sahibi, insana güven vermeyen şerli bir kimseye veya haram mala işaret eder. Rüyada kertenkele görmek, sizi gammazlayacak bir fitne ile karşılaşacaksınız demektir. Bastonunun veya elindeki sopanın kertenkele olduğunu görmek, dost görünen bir düşmanla tabir olunur.

Rüyada Renkli Yılan Görmek

Rüyada görülen yeşil renkli yılan, din düşmanı bir kimse ile tabir olunur. Sarı yılan hastalığa, siyah yılan servette olacak eksikliğe işaret eder. Rüyada yılan görmek, düşman olarak yorumlanmaktadır. Rüyada renkli yılan iyi kimselere ve iyi şeylere işaret etmez. Bilakis ortalığı karıştıran, insanların arasını bozan, yaygaracı, dedikoducu ve düzenbaz birine işaret eder. Eve renkli yılan girmesi o evde bir hastalığın yaşanacağına işaret eder.

Rüyada Yılan Eti Yemek

Rüyada yılan eti yemek her insanın gizli düşmanı­nın meydana çıkmasına ve onu yeneceğine yorulur.

Rüyada Korkmak veya Kaçmak

Rüyada yılandan korkmak, tersiyle yorumlanır. Yılandan korkmak, kahramanlıkla veya hastalıktan şifa bulmayla tabir olunur. İnsan rüyada yılan veya yılanlardan korktuğu nisbette güvenlikte olur. Rüyada korku her zaman iyidir. Rüyada yıla­nın üzerine hücumunu görmek veya yılan saldırısına maruz kalmak, bir düşmanın onu gafil avlamasına, fır­sat gözetmesine işarettir. İnsanın üzerinde bulunduğu kötü durumlardan kurtulmasını gösterir. Tabii ki psikolojik bir rahatsızlıktan kaynaklanmamak şartıyla. Tok karınla yatmaktan ve sinir bozukluğundan kaynaklanan korkular bu bahsin dışındadır. Rüyada sarı, yeşil, siyah veya beyaz renkli yılanlardan korkmak, tevbeye işarettir.

Rüyada Yılan Görmek Ne Demek?-Rüyada Yılan Öldürmek Neye İşarettir?
Rüyada Yılan Görmek Ne Demek?-Rüyada Yılan Öldürmek Neye İşarettir?

Korkmak, kurtuluşla tabir olunur. Bazen gaflet içinde olan kimseler için rüyada korkmak, zulme uğramaya ve günah işlemede ısrarlı olan kimseye delalet eder. Rüyada yılan tarafından korkutulduğunu gören kimse, düşmanına galebe çalar ve her türlü korkulardan emin olur. Kaygı ve tasa ile tabir olunup, Allahtan korkan be­lalardan kurtulur. Rüyada görülen kaçmak, kötülüklerden sakınmaya işaret eder. Ayrıca ermişliğe, Cenab-ı Hakka dönmek olarak yorumlanır. Bazan’de tövbe ve istiğfar etmeye işaret sayılır. Kimi zaman kurtuluşa çağrışım yapar.

Rüyada Sürüngen Hayvan Görmek

Rüyada sürüngen bir hayvan görmek bir düşmanından zarar geleceğine; herhangi bir sürüngenden korkmak hafif bir hastalığa tutulacağına yorumlanır.

Rüyada yılanlarla ilgili diğer yorumlar:

 • Yılandan korkmamak: Rüyasında yılandan korkmadığını gören kimse güç ve kuvvete erişir
 • Yılanı tutmak: Yılanı tuttuğunu gören kimseye, emniyet içerisinde bir düşman tarafından mal gelir.
 • Yılanın ağızdan çıkması: Hasta olan kimsenin ağzından yılan çıkarsa o hasta vefat eder.
 • Yılanın evden çıkması: Rüyada yılanın bir evden çıktığı görülse o ev yıkılır.
 • Yılanın sokması: Kendisini yılanın soktuğunu gören kimse, düşmanı tarafından bir eza ve sıkıntı erişir.
 • Yılanın yutması: Rüyasında bir yılanın kendisini yuttuğunu gören kimse, yüksek bir mevkiye nail olur.
 • Yılanlara sihir yapmak: Bu rüya, yalancı bir kimse ile tabir olunur.
 • Yılanların sokaklarda gezmesi: Rüyada sokaklarda yılanların gezdiğini görmek, o yerde savaş çıkacağına işaret eder.
 • Bastonunun yılan olduğunu görmek, dost görünen bir düşmanla tabir olunur.
 • Boynuna yılan dolanmak: Rüyasında bir kimsenin boynuna yılan dolanmış olduğunu görmek, zekatını vermeyen bir kimseye işaret eder.

Rüyanızın anlamını bulamadıysanız lütfen BURAYA TIKLAYIP gizemli gerçekleri hemen öğren.